Кочкіна Наталія Юріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Навчання: У 1998 році закінчила Національний технічний університет України “КПІ”, у 2004 році захистила кандидатську дисертацію.

Стажування:
Січень 2016 р. – British Council Ukraine & Oxford University. Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction Course.
Листопад 2015 р. – University of Konstanz, Німеччина. Hochschulstruktur, Prozesse und Qualitätssicherung Workshop.
Листопад 2014 р. – “RATTIINOX”, Мілан, Італія. CAD Training Meeting 2014.
Жовтень 2011 р. – Friedrich Ebert Foundation in Ukraine. Standards of Advertising Non-discriminative by Gender.

Трудова діяльність:
З 2000 по 2003 роки – асистент кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ”. З 2003 року працює на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка; з 2006 року – на посаді доцента.

Викладає курси: “Marketing Management” (магістерська програма подвійного дипломування), “Міжнародні бізнес-комунікації”, “Креативні технології реклами”, “Міжнародна товарна політика”

Громадська діяльність:

Заступник директора Бізнес-школи “КНУ МВА”.

Відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

Координатор програм подвійного дипломування та академічної мобільності Erasmus+ з University of Macerata (Італія)

Науковий керівник міжнародного дослідницького проекту “X-Culture” з University of North Carolina in Greensboro (США)

З 2005 по 2011 рік – заступник голови НМК економічного факультету з впровадження нових навчальних планів, супроводу експерименту з підготовки бакалаврів та магістрів з економіки і управління в класичних університетах в контексті положень Болонського процесу.

Основні публікації:
Автор більш ніж 70 наукових та навчально-методичних праць. З них 1 підручник та 3 монографії.
1. Кочкіна Н.Ю., Ставицький А.В. Гендерні чинники соціально-економічного розвитку країни. – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”.- 2016.- №184.- С. 14-20.
2. Глобальные трансформации международной экономической системы: монография / А.А. Старостина, Н.Ю. Кочкина, В.А. Кравченко В.А. – Тирасполь, 2015.
3. Маркетингові інновації в економіці та бізнесі: монографія / Н. Ковальчук, Н. Кочкіна, Є. Забурмєха. – Хмельницький : Поліграфіст, 2013.
4. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавськийта ін.; за ред. А.О. Старостиної. – К. : Знання, 2009.
5. Кочкіна Н.Ю., Медведєва І.В. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”.- 2015.- №173.- С. 25-31.