Каніщенко Олена Леонідівна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: okanisch@ukr.net

Навчання:

 • 1977 – 1982 – Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, економічний факультет, диплом з відзнакою.
 • 1982 – 1988 – Київський Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, кафедра політичної економії, диплом кандидата економічних наук.
 • 1991 – атестат доцента.
 • 1994 – 1995 – Rensselaer Polytechnic Institute, Центр підприємництва, Трой, Нью-Йорк, США. “Стратегії бізнесу ”, сертифікат.
 • 1999 – SIDA, Стокгольм, Швеція, “TQM”, сертифікат.
 • 1999 – 2000 – Промислова компанія “Celotex Corp.”, Тампа, Флорида, США, стажування (internship).
 • 1999-2000 – Фулбрайт-стипендиат, професор-досдідник, University of South Florida, Тампа, Флорида, США.
 • 2000 – Loyola College of Maryland, Балтимор, Меріленд, США.
  – Інтернет-дизайн, Міжнародний проект “Українська дистанційна освіта”, підготовка online-курсу “Міжнародний маркетинг”, сертифікат.
 • 2004-2007 – докторантура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
 • 2011 – атестат професора.

Пройдені курси:

2016 – British Council Ukraine, Academic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction Course. Оксфордський Університет. 11-15.01.2016 м. Київ. Сертифікат.

Стажування:

 • 2019 – ISMA University (Вища школа менеджменту інформаційних систем) – Internship (108 hours) “Internationalization of University activities: European experience” April 22-August 30, 2019, Riga, Latvia. Certificate б/н.
 • 2019 – Prometheus: Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності. Онлайн курс. Україна 07.10.2019.
 • 2019 – Національна агенція з якості бізнес освіти: онлайн тренінг 10.10.19 р. Експерт з акредитації освітніх програм

Трудова діяльність:

 • З серпня 1982 р. працювала викладачем кафедри політичної економії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, а з грудня 1987 року по вересень 2002 року – викладачем, потім доцентом кафедри промислового маркетингу НТУУ”КПІ”.
 • 2002 – 2004 рр. – обіймала посаду доцента кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2004 – 2007 рр. – перебувала у докторантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у лютому 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему “Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні”.
 • З вересня 2007 р. працює на посаді доцента і професора кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

Громадська діяльність: 

 • 2010-2019 – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • 2019- теперешній час – член МНК МОН України
 • 2019 – експерт НАЗЯВО з акредитації освітніх програм ЗВО

Викладає курси:

Блок 1 (Баклавратура)

 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна логістика
 • Маркетинг
 • Економічне обгрунтування маркетингових проектів

Блок 2: (Магістратура)

 • Управління міжнародним маркетингом
 • Методологічні та практичні аспекти міжнародного маркетингу (англ. мовою, PhD)
 • Методологія та організація економічних наукових досліджень

Наукові інтереси: International Marketing

Основні наукові праці:

Автор 135 наукових та навчально-методичних праць

Монографії:

 1. Каніщенко О.Л., Чуприна Н.М. Маркетингові проекти в системі інноваційного корпоративного управління підприємством. Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти; монографія / за заг. ред. Є.В. Ромата та С.Ф. Смерічевського. – Київ: Студцентр, 2021. – 308 с.
 2. Каніщенко О.Л., Чуприна Н.М. Організація технічного сервісу в системі логістичного менеджменту підприємств АПК. Актуальні проблеми логістики та дистрибуції: монографія / за заг. ред. Є.В. Ромата. – Київ: Студцентр, 2021. – 308 с.
 3. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств: Монографія. – К.: Знання, 2007. – 448 с.: іл.
 4. Глобальные трансформации международной экономической системы. Коллективная монография / Старостина А.А., Павлинов И.А., Скодорова Л.К. и др. – Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. – §1.2., С. 26-67. (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 42с.).

Наукові статті:

 1. Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises (Проблеми комерціалізації екологічних нововведень на промислових підприємствах) / Kanishchenko O., Chupryna N., Bobkova A., ін.- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019. – Р. 11216-11220
 2. Kanishchenko O., Kuznetsova Y. Startup marketing strategy to attract venture capital at the age of digitalization. – Economics&Education 2020. – 05(01). – 2020. p. 23-28 (Латвія).
 3. Каніщенко О.Л. Розвиток міжнародних маркетингових комунікацій в умовах глобалізації товарних ринків. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2021, №1(13), с.161-167
 4. Економічне обґрунтування використання екологічних розробок: аспекти міжнародного співробітництва / Kanishchenko О., Chuprina N., Jaworska M. – Wspolchesne wizwania teorii i praktyki: gospodarka – swiat – chlowiek. Redakcja naukowa Prof nadzw. Joanna Nowakowska-Grunt i Prof nadzw. Joanna Jasinska – Katowice: Wydawnictwo naukowe sophia. –2018, Str. 150-166. (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 6 с.).
 5. Determining Consumer Preferences for Characteristics of Innovative Products / Kanishchenko О., Spivakovsky S., Spivakovska T. – ACBSP Fall 2018 Region 8 Conference in Paris, November 15-17, 2018 (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 4 с.).
 6. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process / Kanishchenko О., Spivakovsky S., Spivakovska T., Shahira Elalfy – Journal of Advanced Research in Law and Economics // Quarterly, Volume IX, Issue 6(36), Fall 2018, P. 2155-2163. ISSN: 2068-696X Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle SCOPUS (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 3 с.).
 7. Підвищення якості корпоративного управління в державних акціонерних товариствах в Україні / Осецький В.Л., Каніщенко О.Л., Pоссо M.В. – Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Серія: Економіка і управління, Том 30 (69). – № 1. – 2019. (Київ). – С. 12-19 (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 3 с.).
 8. Аналіз впровадження корпоративного управління у світовому економічному просторі / Pоссо M.В., Осецький В.Л., Каніщенко О.Л. – Бізнес-інформ. Науковий журнал. – 2019. – №3 (494). – С. 51-62. (особистий внесок Каніщенко О.Л. – 4 с.)
 9. Kanishchenko O. International marketing under the geopolitical confrontation. //Annales Uniwersitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin-Polonia. – Vol. XLIX. – Sectio H – 2015. – P. 49-57. – Режим доступу: http://annales.umcs.lublin.pl/sectio_h.php (Index Copernicus)
 10. Каніщенко О.Л. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища// «Теоретичні та прикладні питання економіки». Збірник наукових праць, Випуск 1(30). – Київ.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – С.154-162.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Каніщенко О.Л., Альошина І.В. Економічне обґрунтування маркетингових проектів : навчально-методичний комплекс. Навчально-методичний комплекс. – Київ : КНУТШ, ЦП «КОМПРИНТ, 2020. – 62 с
 2. Міжнародний маркетинг : Підручник. – К. : Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 480 с.
 3. Міжнародна економіка: термінологічний словник // За заг. ред. А.О. Старостіної К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с. (Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін.)
 4. Маркетинг: термінологічний словник / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 154 с. (Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кочкіна Н.Ю., Журило В.В. та ін.)
 5. Міжнародна економіка : Практикум // За заг. ред. проф. Старостіної А.О. Навчальний посібник. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 416 с. (С. 38-53)
 6. Міжнародний маркетинг: навчальні матеріали та господарські ситуації: Навч. Посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 143 с.
 7. International Marketing: study text and cases : Textbook. – K. : Publishing and polygraph center “Kyiv University”, 2012. – 143 p.
 8. Маркетинг: Розділ 10. Міжнародні аспекти маркетингової діяльності:Підручник К.: Знання, 2009. З грифом МОН України. (Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В. та ін. (всього – 19 осіб)
 9. Маркетинговий менеджмент. Перше українське видання: Підручник. К.: Видавництво “Хімджест”, 2008. З грифом МОН України (Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко І.Ф. та ін. (всього – 17 осіб)
 10. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник. К.: Навч. – метод. Центр Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні”, 2005. (З грифом МОН України) Маркетинг: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посібник. – К.Навч. – метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент – освіти в Україні”, 2005.
 11. Міжнародний маркетинг: теорія і господарські ситуації. Навч. посібник. К.: ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2004. (З грифом МОН України)
 12. Міжнародний маркетинг. Навч. посібник.Київ.: Політехніка, 2003. (З грифом МОН України)
 13. Міжнародний маркетинг / Електронний курс // WebCT, UDL (Українська истанційна освіта), листопад 2000 року

Конференції та круглі столи

 1. Disproportion in development of international business / Диспропорції розвитку свтового господарства Міжнародний економічний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху», 21-24 травня 2019 р., С. 107. Київ (КНУ імені Тараса Шевченка)
 2. Аналіз ринкових можливостей компанії в умовах застосування міжнародних економічних санкцій Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Маркетигнг: виклики та рішення» 17-19 квітня 2019 р., Одеса (Одеський національний економічний університет)
 3. Економічна дипломатія в системі міжнародного маркетингового управління // Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». 25-27 жовтня 2018 р., м. Львів.
 4. “Determining Consumer Preferences for Characteristics of Innovative Products” ACBSP Fall 2018 Region 8 Conference in Paris, November 15-17, 2018
 5. Міжнародна конкурентоспроможність української вищої економічної освіти ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати, 17-18 травня 2017 р. м. Дніпро (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»)
 6. Економічна дипломатія в системі міжнародного маркетингового управління Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і логістика в системі менеджменту». 3-5 листопада 2016 р., м. Львів.
 7. Конкурентоспроможність компаній в умовах міжнародних економічних конфронтацій // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки»
 8. 2-9 квітня 2016 р., Рас-ель-Хайма, ОАЕ. (7-8 квітня 2016 року, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка (ОАЕ)
 9. Маркетингові технології в умовах геополітичних конфронтацій // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
  економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції», 21–22 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»)
 10. Економічні наслідки адміністративних обмежень у міжнародній торгівлі IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» 19-20 листопада 2015 р., Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 2015. – 261 с. (С. 123-124)
 11. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища // ХV Міжнародна науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» 26 березня 2015 р., м. Київ, КНУ
 12. International marketing orientation concepts under geopolitical confrontation Концепції управлінської орієнтації міжнародного маркетингу в умовах геополітичних протистоянь Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Wydział Ekonomiczny Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, Poland/

 

 

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs togel terpercaya situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot bandar togel terpercaya toto togel situs toto 4d resmi situs togel toto 4d bandar toto macau terpercaya bo toto togel 4d resmi agen togel 4d