Дьоміна Оксана Миколаївна


Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:

У 2014 році закінчила з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» та здобула кваліфікацію магістра з управління персоналом та економіки праці. З листопада 2014 р. по листопад 2017 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі управління персоналом та економіки праці в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з відривом від виробництва. У листопаді 2017 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Трансформація соціально-трудових відносин в умовах становлення інноваційної економіки (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості)» за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Трудова діяльність:

Працювала на посаді наукового співробітника Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України. З вересня 2018 р. працює на посаді асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:

«Маркетинг», «Merchandising» (англійською мовою).

Наукові інтереси:

 • Маркетинг
 • Merchandising
 • Міжнародні маркетингові дослідження

Основні наукові праці:

Автор понад 20 публікацій, в тому числі уфаховихвиданнях, серед яких:

 1. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики / О. М. Руденко // Економіка та держава (IndexCopernicus, ScientificIndexingServices, GoogleScholar). – 2015. – № 8. – С. 112–115.
 2. Руденко О. М. Діагностика трансформаційних процесів у системі соціально-трудових відносин на підприємствах радіоелектронної промисловості / О. М. Руденко // Економічний аналіз.  – 2016. – № 1. – Т. 25. – С. 66–74.
 3. Руденко О. М. Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності / О. М. Руденко // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 102–105.
 4. Руденко О. М. Інструментарій моніторингу трансформації соціально-трудових відносин та її впливу на ефективність інноваційної діяльності / О. М. Руденко // Інноваційна економіка. – 2017. – № 1–2 (67). – С. 95–103.
 5. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин, що виникають у зв’язку з винагородою за працю / О. М. Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – № 23. – Ч.3. – С. 41–44.
 6. Руденко О. М. Механізм трансформації соціально-трудових відносин в умовах інноваційної економіки / О. М. Руденко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2017. – № 1 (54). – Т. 22. – С. 113–117.
 7. Rudenko O.M. The transformation of social and labor relations: nature and objective necessity in conditions of innovative economics / O.M. Rudenko // ProblemyProfesjologii. – 2018. – №1. – P. 217-229.
 8. Дьоміна О.М. Застосування концепції універсального дизайну в маркетингу / О.М. Дьоміна //Антикризове управління: держава, регіон, підприємство : II Міжнародна наукова конференція (23 листопада 2018 р.) – Ле-Ман, Франція, 2018. – С. 1-3.