Дьоміна Оксана Миколаївна


Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: diominaom@ukr.net

Навчання:

 • 2014 – 2017: навчалася в аспірантурі при кафедрі управління персоналом та економіки праці в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з відривом від виробництва
 • 2017: захистила кандидатську дисертацію на тему «Трансформація соціально-трудових відносин в умовах становлення інноваційно їекономіки (на прикладі підприємств радіоелектронної промисловості)» за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».
 • 2014: закінчила з відзнакою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці» та здобула кваліфікацію магістра з управління персоналом та економіки праці.

Пройдені курси:

23.08.2019 – 24.01.2020 – курси англійської мови (Advanced C1.1) Cambridge Assessment English.
Отримала міжнародний сертифікат з володіння англійською мовою (First Certificate of English), 17.04.2019, № A7913473.

Трудова діяльність:

 • З 2018: працює на посаді асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2018: науковий співробітник Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України.
 • 2013 – 2014: економіст з праці в Державному закладі «Вузлова лікарня №1 ст. Дарниця» ДТГО «ПЗЗ».

Громадська діяльність: 

 • З 2019: Виконавчий Директор Громадської організації “Об’єднання Маркетологів України”

Викладає дисципліни:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Маркетинг (укр. та рос. мовами), Бізнес-маркетинг, Прямий маркетинг, Merchandising (англ.мовою)

Наукові інтереси:

 • Маркетинг (оборонно-промисловий комплекс)
 • Merchandising
 • Міжнародні маркетингові дослідження

Основні наукові праці:

Автор 28 публікацій, в тому числі у фахових виданнях

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. AndriushchenkoK, Ishchenko M., Sahaidak M, Tepliuk M, Domina O (2019). Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and Bank Systems (Scopus), 14(2), 63-75. (1,00, особистий внесок – 0,25) (1,12 д.а – 0,28 д.а.).
 2. Rudenko O.M. The transformation of social and labor relations: nature and objective necessity in conditions of innovative economics / O.M. Rudenko // Problemy Profesjologii. – 2018. –№1. – P. 217-229.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Дьоміна О.М. Аналіз конкурентних позицій вітчизняних підприємств радіоелектронної промисловості на ринку ЄС / О.М. Дьоміна // збірник наукових праць «Вчені записки». – 2019. – № 20. – с. 201-210.
 2. Руденко О. М. Інструментарій моніторингу трансформації соціально-трудових відносин та її впливу на ефективність інноваційної діяльності / О. М. Руденко // Інноваційна економіка (IndexCopernicus, РІНЦ). – 2017. – № 1–2 (67). – С. 95–103.
 3. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин, що виникають у зв’язку з винагородою за працю / О. М. Руденко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» (IndexCopernicus). – 2017. – № 23. – Ч.3. – С. 41–44 (0,3 д. а.).
 4. Руденко О. М. Діагностика трансформаційних процесів у системі соціально-трудових відносин на підприємствах радіоелектронної промисловості / О. М. Руденко // Економічний аналіз (IndexCopernicus, WorldCat, GoogleScholar, WindowsLiveAcademic, ResearchBible, OpenAcademicJournalsIndex, CiteFactor, ScientificIndexingServices). – 2016. – № 1. – Т. 25. – С. 66–74.
 5. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин: сутність і змістовні характеристики / О. М. Руденко // Економіка та держава (IndexCopernicus, ScientificIndexingServices, GoogleScholar). – 2015. – № 8. – С. 112–115 (0,6 д. а.).

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. Дьоміна О.М. Поглиблення співпраці з міжнародними компаніями як метод підвищення обороноздатності України / О.М. Дьоміна // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали I Міжнародного економічного форуму (21-24 травня 2019 р.) – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 104-105.
 2. Дьоміна О.М. Універсальний дизайн: орієнтація на клієнта / О.М. Дьоміна // Всеукраїнська науково-практична конференція «Маркетинг: виклики та рішення» (17-19 квітня 2019 р.) – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2019. – С. 67-68.
 3. Дьоміна О.М. Застосування концепції універсального дизайну в маркетингу / О.М. Дьоміна //Антикризове управління: держава,регіон, підприємство : II Міжнародна наукова конференція (23 листопада 2018 р.) – Ле-Ман, Франція, 2018. – С. 1-3.