Дербеньова Яна Валеріївна

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: yanaderbenova@ukr.net

Навчання:

 • 2015- 2018: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура, спеціальність “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”.
 • 2009-2015: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Міжнародна економіка”, диплом магістра з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • З 2018 р. – асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Громадська діяльність

Викладає дисципліни:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Маркетинг, Міжнародний Маркетинг, Креативні стратегії реклами, Креативні технології міжнародної реклами.

Для ОП “Магістр” викладаються курси:
Маркетингове планування, Міжнародний Маркетинг.

Наукові інтереси:

 • Міжнародна економічна інтеграція та дезінтеграція
 • розвиток зон вільної торгівлі
 • транскордонне співробітництво
 • регіональні торговельні угоди.

Основні наукові праці:

Автор 20 публікацій, в тому числі у фахових виданнях

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Derbenova Y. Cross-border co-operation in conditions of disintegration processes in the global economy. European Journal of Economics and Management. 2018. Volume 4. Issue 4. Р.5-9.
 2. Derbenova Y. The essence and types of free trade areas in the system of modern international relations. European Journal of Economics and Management. 2017. Volume 3. Issue 4. Р. 27-31.
 3. Derbenova Y. et al. Regional trade agreements in the system of the world trade liberalization. Journal for Economics and Management science of Economics faculty of South-Western University. Blagoevgrad, 2017. Volume 13. Issue 2. pp.76-81.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Дербеньова Я.В. Сутність і зміст зон вільної торгівлі в сучасних міжнародних відносинах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. №25, Ч.1. С.16-19
 2. Дербеньова Я.В. Форми і види зон вільної торгівлі в системі сучасних зовнішньо-торгівельних відносин. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. №18. С.6-9
 3. Дербеньова Я.В. Особливості формування зон вільної торгівлі у ХХ та ХХІ столітті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. №22 (1). С. 24-27
 4. Дербеньова Я.В. Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. №9.С.46-50