Данилова Ніколь Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Навчання:

З 2005 р. по 2009 р. навчалась в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобула диплом бакалавра за спеціальністю «Міжнародна економіка».

З 2009 р. по 2011 р. навчалась в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Закінчила з відзнакою у 2011 році економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою)за спеціальністю «Міжнародна економіка».

З 2011 р. по 2016 р. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка на економічному факультеті, на кафедрі «Міжнародна економіка та маркетинг».

У лютому 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вільно володію мовами: українська, російська, англійська, німецька.

 Викладає курси:

 • Бренд-менеджмент
 • Маркетинг
 • Стратегічний маркетинг
 • Стратегічне управління
 • Міжнародне ціноутворення
 • Міжнародні бізнес-комунікації
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні ринкові дослідження
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Маркетингова політика розподілу і збуту

Наукові інтереси:

 • Стратегічне управління і стратегічний маркетинг;
 • Міжнародні маркетингові дослідження;
 • Міжнародний трейдинг;
 • Діяльність НГО.

Основні наукові праці:

 1. Данилова Н.В. Експансія українських компаній на європейський ринок альтернативної енергетики / Н.В. Данилова // Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – 2012. – №9. – С. 60-67. (0,33 д.а.)
 2. Данилова Н. В. Експансія українських компаній на європейський ринок альтернативної енергетики / Н.В. Данилова // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка»: Збірник наукових праць. – Одеса. – 2012. – Випуск 2. – Том 17. – С. 61-66. (0,35 д.а.)
 3. Данилова Н.В. Міжнародне стратегічне економічне партнерство України з країнами-членами ЄС на ринку альтернативної енергетики: сутність та напрями / Н.В. Данилова, О.В. Кравченко. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – №4. – С. 57-60. (0,56 д.а.)
 4. Данилова Н.В. Зміна політики державного регулювання європейського ринку альтернативних джерел енергії під впливом сучасних тенденцій міжнародної конкуренції / Н.В. Данилова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2014. – №162. – С. 56-60. (0,66 д.а.)
 5. Данилова Н.В. Особливості маркетингових комунікацій на ринку високих технологій [Електронний ресурс] / Н.В. Данилова // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2014. – № 4 (14). – С. 51-56.(0,6 д.а.)
 6. Danylova N. Economic Expansion of the European Renewable Energy Market in Case of European Union Law/ Н.В. Данилова, С.Д. Білоцький // Маркетинг і менеджмент інновацій. Науковий журнал. – 2014.–№ 4. – С. 136-145.(0,8 д.а.)
 7. Данилова Н.В. Економічна експансія та механізми регулювання європейського ринку відновлюваних джерел енергії / Н.В. Данилова, С.Д. Білоцький // Молодий вчений. Науковий журнал. – 2015. –№ 1(16). – С. 117-122. (0,8 д.а.)
 8. Danylova N. The Nature and Main Directions of International Strategic Economic Partnership between Ukraine and EU in the Alternative Energy Market / N. Danylova, O. Kravchenko // Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. –Wrocław: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». – 2012. – №4. – С. 18-25.(0,44д.а.)
 9. Danylova N. Ukrainian Renewable Energy Market: Specific Features and State Policy / N. Danylova // Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. –Krakow: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». – 2013. – №7. – С. 6-10.(0,27 д.а.)
 10. Danylova N. Trends and Risks for Renewable Energy Business in the European Union / N. Danylova // Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour». – 2015. – №6. – С. 5-12.(0,52 д.а.)
 11. Данилова Н. Анализ рисков в процессе выхода на европейский рынок возобновляемых источников энергии / Н. Данилова // Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka. – Warszawa: Wydawca:Sp. z o.o. «Diamond trading tour». – 2015. – №6. – С. 13-21.(0,53 д.а.)
 12. Danilova N. Trends and Risks for Renewable Energy Business in the European Union / N. Danilova // Региональный вестник Востока. Научный журнал. – 2015. – №1(65). – С. 283-291.(0,52 д.а.)
 13. Данилова Н.В. Сучасні причини «економічної експансії» для освоєння ринку альтернативних джерел енергії ЄС / Н.В. Данилова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Шевченківська весна: Економіка». – Київ: 2012. – Том 2. – С. 31-32.(0,18 д.а.)
 14. Данилова Н.В. Особливості стратегії «економічна експансія» при виході на європейський ринок альтернативних джерел енергії / Н.В. Данилова //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Формування сучасної теорії та практики маркетингу в умовах глобалізації». – Київ: 2012. – С.150-152. (0,16 д.а.)
 15. Данилова Н.В. Стратегія «економічна експансія» при виході на європейський ринок альтернативних джерел енергії / Н.В. Данилова // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». – Одеса: 2012. – С.42-44. (0,16 д.а.)
 16. Данилова Н.В. Особенности стратегии «экономическая экспансия» украинских компаний при выходе на европейский рынок альтернативных источников энергии / Н.В. Данилова // Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов «Социально-экономические и правовые аспекты посткризисного развития». – Донецк: 2012. – C.56-59. (0,16 д.а.)
 17. Данилова Н.В. Експансія українських компаній на європейський ринок альтернативних джерел енергії / Н.В. Данилова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Київ : Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Вип. 109, Ч. 1. – С. 99.(0,17 д.а.)
 18. Данилова Н.В. Політико-правові бар’єри при виході на європейський ринок відновлюваних джерел енергії/ Н.В. Данилова, С.Д. Білоцький // Матеріали круглого столу «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». – Київ: 2014. – C. 71-74. (0,2 д.а.)
 19. Данилова Н.В. Перспективи виходу України на міжнародний ринок альтернативної енергетики/ Н.В. Данилова //Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Шевченківська весна: Економіка». – Київ: 2013. – C. 259-260. (0,16 д.а.)
 20. Данилова Н.В. Стратегічне партнерство України із країнами-членами ЄС на ринку альтернативних джерел енергії / Н.В. Данилова, О.В. Кравченко // Материалы V международной научно-практической конференции «Михайло-Архангельские Чтения». Тирасполь: 2011. – С. 303-306 (0,4 д.а.)