Булкот Оксана Вікторівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Трудова діяльність: 2007 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, ассистент кафедри Міжнародної економіки та маркетингу.

Викладає курси:
Міжнародні фінанси (у т.ч. англ. мовою)
Транснаціональні корпорації (у т.ч. рос. мовою)
Міжнародні фінансові ринки (у т.ч. англ. мовою)
Міжнародна економіка (у т.ч. рос. мовою)

Наукові інтереси: Світовий валютний ринок, валютна інтеграція, міжнародна конкуренція валют, міжнародні фінансові ринки, глобальна фінансова система, діяльність ТНК.

Публікації (автор понад 40 наукових та науко-методичних публікацій):

Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015 – 416 с. (т. 21, т. 23)
Международная экономика. Практикум: учебное пособие для студентов образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» отрасли знаний 0305 – «Экономика и предпринимательство» / [Кузёма Е.Ю., Булкот О.В., Комендант Е.В.]. – К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2015. – 173 с.
Financial Recovery In The Post Crisis Global Financial System / O. Bulkot // European Journal of Economics and Management №2., Czech Republic – 2015.
Modern system of international financial management in multinational companies / O. Bulkot // Economic Annals – XXI. – №1-2(2). – 2015.
Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій / О. В. Булкот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2014.
Валютна мультиполярність у системі глобальних фінансів / О. В. Булкот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – Вип. 12 (153).
Didkovskiy, N. Bulkot, O. Cyprus bank crisis: “butterfly effect” or “black swan”? // European Applied Sciences, Germany. – 2013.
Компаративний аналіз місця євро та долара США у глобальній економіці / О.В. Булкот // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 4, том 3. – 212 с.