Альошина Ірина Василівна

Посада: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Контактна пошта: iryna.aloshyna@gmail.com

Навчання:

 • з 2008: навчання в аспірантурі при кафедрі міжнародної економіки та маркетингу КНУ ім.Т.Шевченка
 • 2006-2008: КНУ ім.Т.Шевченка, Міжнародна економіка, магістр економічний наук, диплом з відзнакою
 • 2002-2006: КНУ ім.Т.Шевченка, Міжнародна економіка, бакалавр, диплом з відзнакою
 • 2020 – науковий ступінь: кандидат економічних наук. Тема дисертації: “Міжнародна конкурентоспроможність банківського сектору в умовах євроінтеграційних процесів”

Трудова діяльність:

 • з 2016: по сьогоднішній день: Фізична особа-підприємець, магазини одягу «LOOKRAiNE»
  Трудова діяльність:
 • 2014: Червень 2015: ПАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка», аналітик з консолідації
 • 2007 – 2014: ТОВ «Інвестиційно-Будівельна корпорація «Місто», економіст відділу фінансів та аналізу
 • 2004 – 2005: ТОВ «Треймакс Україна», менеджер ЗЕДНауково-педагогічна діяльність:
 • з 2019: асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка
 • 2008 – 2019: навчання в аспірантурі при кафедрі міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка з відривом від виробництва .

Громадська діяльність:  

 • З 2019 р. член ГО “Об’єднання маркетологів України”

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Міжнародна економіка; Международная экономика, рос.
Маркетинг, рос.; Міжнародний бізнес-маркетинг; Міжнародна товарна політика; Економічне обґрунтування маркетингових проектів

Для ОП “Магістр” викладаються курси:
Управління міжнародним маркетингом; Бізнес-планування

Наукові інтереси:
– Міжнародна торгівля
– Міжнародна конкурентоспроможність
– Міжнародна банківська діяльність

Основні публікації:

17 публікацій наукового та навчально-методичного характеру

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Aloshyna I. Competition in banking and the models of its measurement [Electronic source] // Ecoforum Journal. – 2013. – No 1 (2). – P.24-30. – Access regime: http://ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/18/15

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Альошина І.В. Еволюція банківського регулювання для забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №2 (29). – С.426-439.
 2. Альошина І.В. Міжнародні конкурентні стратегії банків на внутрішньому ринку України: загрози та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2017. – №2 (35). – С.167-178.
 3. Альошина І.В. Конкурентоспроможність банківської системи України в умовах європейської інтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2018. – №1 (36). – С.191-204.
 4. Альошина І.В. Глобалізаційні орієнтири розвитку банківської системи України // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. Проф. А.І. Ігнатюк: К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І Частина І – 154 с. – С.101-103.
 5. Альошина І.В. Конкурентоспроможність фінансового сектору України у контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] // Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6 червня 2019 р.) [За ред. Л.Гуляєвої, Т. Семигіної]. Київ: АПСВТ, 2019. 124 с. – С. 9-11 – Режим доступу: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/conference%206062019_zbirnyk.pdf.
 6.  НМК. Каніщенко О.Л., Альошина І.В. Економічне обґрунтування маркетингових
  проектів. Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів галузі
  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
  освітнього рівня «бакалавр» (мова навчання – українська) – К.: ЦК
  «КОМПРИНТ», 2020. – 62 с.
 7. Альошина І.В. Міжнародна конкурентоспроможність фінансового сектору
  України. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. №4.
  С.10-20.

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. У XVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність національної економіки» 04.10.2018 р. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 2. У міжнародному форумі EFBM 2019 Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління «Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху» 21-24 травня 2019 р. (КНУ імені Тараса Шевченка);
 3. У міжнародній науково-практичній конференції «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України» 6 червня 2019 р. (м. Київ, Академія праці, соціальних відносин та туризму).