Виробнича практика

Виробнича практична студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Виробнича практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають питання організації діяльності, технології та управління організацією/підприємством та складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з економіки.

Практика проводиться на базі підприємств різної форми власності, що займаються ЗЕД,філій транснаціональних корпорацій та банків,у банківських та інших фінансово-кредитних установах за участю іноземного капіталу, міністерствах та відомствах, що мають відношення до реалізації державної зовнішньоекономічної політики, представництвах міжнародних організацій в нашій країні тощо.

Безпосередньою метою виробничої практикиє закріплення професійних знань, практичних умінь і навичок, що були набуті студентами під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомлення із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблемами, з якими вони стикаються у господарській діяльності. Під час практики студенти ознайомлюються з методами вирішення економічних, виробничих й управлінських проблем та завдань на підприємствах України.

Головний зміствиробничої практики – залучення студентів до самостійної роботи, ознайомлення з практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері маркетингової діяльності та менеджменту.

Виробнича практика проводиться для студентів 4-го курсу в календарні терміни, що передбачені графіком учбового процесу. По завершенні практики проводиться диференційований залік у формі усного захисту звіту з практики (на основі оцінки пред’явленого звіту та відгуку керівника від кафедри).

Бази практики, з якими кафедра має укладені договори: ТОВ «Адвантер Груп», ТОВ «Аскрін Ресерч», Консалтингова компанія «Бізнес Формат», ТОВ «СВ Альтера Київ», ТОВ «Інвестиційна венчурна група», ТОВ «Смарт-Інвестментс», ТОВ «Маркін Медіа Груп», Медіа-агентство «Sapienza», тощо.

З метою забезпечення ефективності проходження студентами практики за ініціативою кафедри у 2019/2020 навчальному році укладено 13 договорів, зокрема: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», ПраТ «КПМГ-Аудит», ТОВ аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», ПрАТ «Київстар», ПраТ «УкрАгроНПК», ТОВ «ФЗ Біофарма», ТОВ «Кавоплаза», ТОВ «Ліконд», ТОВ «Видавництво Фоліо», Дочірнє підприємство з іноземною інвестицією «Сантрейд».