Освітньо-наукова програма «Міжнародна економіка»

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 051 «Економіка»

галузі знань  № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) К-сть кредитів Семестр
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6 3
ОК 2. Професійна та корпоративна етика 3 2
ОК 3. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики 4 2
ОК 4. Прикладна економетрика 4 2
ОК 5. Міжнародний фінансовий менеджмент 6 1
ОК 6. Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку 6 1
ОК 7. Комплексна дисципліна «Міжнародний менеджмент» (International Management) 1
ОК 8. Глобалізація економіки та регіоналізм 5 2
ОК 9. Стратегічне управління (Strategic Management) 6 1
ОК 10. Комплексна дисципліна «Стратегічний аналіз міжнародних ринків» 2
ОК 11. Міжнародні бізнес-комунікації 6 1
ОК 12. Кваліфікаційна робота магістра 9 4
ОК 13. Комплексний підсумковий іспит 0 4
ОК 14. Науково-дослідна практика 6 4
ОК 15. Ринкова поведінка споживачів 6 3
ОК 16. Управління персоналом 5 2
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 87 кредитів
Вибіркові компоненти  ОП
Вибірковий блок 1 (Кластер спеціалізації «Міжнародна інвестиційна діяльність»)
ВБ 1.1. Міжнародна інвестиційна політика 6 3
ВБ 1.2. Міжнародні фінансові ринки (International Financial Markets) 6 3
ВБ 1.3 Міжнародний трансфер технологій 5 4
ВБ 1.4 Міжнародна банківська діяльність (International Banking) 5 4
ВБ 1.5 Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) 6 3
ВБ 1.6 Advanced International Investment 5 4
Вибірковий блок 2 (Кластер спеціалізації «Міжнародна торгівля»)
ВБ 2.1. Бренд-менеджмент 6 3
ВБ 2.2. Креативні технології міжнародної реклами 6 3
ВБ 2.3. Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business) 5 4
ВБ 2.4. Фінансування зовнішньоекономічної діяльності 5 4
ВБ 2.5. Міжнародне торгове право і правила СОТ 6 3
ВБ 2.6. Advanced International Trade 5 4
Загальний обсяг вибіркових компонент: 33 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів

Рівень вищої освіти: Другий

на здобуття освітнього ступеню: Магістр

за спеціальністю  № 051 «Економіка»

галузі знань  № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Заочна

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) К-сть кредитів Семестр
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 6 2,3
ОК 2. Професійна та корпоративна етика 3 1,2
ОК 3. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики 4 1,2
ОК 4. Прикладна економетрика 4 2,3
ОК 5. Міжнародний фінансовий менеджмент 6 1
ОК 6. Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку 6 1
ОК 7. Комплексна дисципліна «Міжнародний менеджмент» (International Management) 1,2
ОК 8. Глобалізація економіки та регіоналізм 5 1,2
ОК 9. Стратегічне управління (Strategic Management) 6 1
ОК 10. Комплексна дисципліна «Стратегічний аналіз міжнародних ринків» 2,3
ОК 11. Міжнародні бізнес-комунікації 6 1
ОК 12. Кваліфікаційна робота магістра 9 4
ОК 13. Комплексний підсумковий іспит 0 4
ОК 14. Науково-дослідна практика 6 4
ОК 15. Ринкова поведінка споживачів 6 3,4
ОК 16. Управління персоналом 5 1,2
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 87 кредитів
Вибіркові компоненти  ОП
Вибірковий блок 1 (Кластер спеціалізації «Міжнародна інвестиційна діяльність»)
ВБ 1.1. Міжнародна інвестиційна політика 6 3,4
ВБ 1.2. Міжнародні фінансові ринки (International Financial Markets) 6 2,3
ВБ 1.3 Міжнародний трансфер технологій 5 3,4
ВБ 1.4 Міжнародна банківська діяльність (International Banking) 5 3,4
ВБ 1.5 Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) 6 3,4
ВБ 1.6 Іноземна мова за кластером спеціалізації 5 3,4
Вибірковий блок 2 (Кластер спеціалізації «Міжнародна торгівля»)
ВБ 2.1. Бренд-менеджмент 6 3,4
ВБ 2.2. Креативні технології міжнародної реклами 6 2,3
ВБ 2.3. Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business) 5 3,4
ВБ 2.4. Фінансування зовнішньоекономічної діяльності 5 3,4
ВБ 2.5. Міжнародне торгове право і правила СОТ 6 3,4
ВБ 2.6. Іноземна мова за кластером спеціалізації 5 3,4
Загальний обсяг вибіркових компонент: 33 кредити
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів