Документи (протоколи, відзиви, листи, сертифікати)

СЕРТИФІКАТИ про проведення виїзної презентації програми подвійного дипломування за ОП «Бізнес-адміністрування» та «International Politics and Economic Relations» та відкритої лекції на тему «Business Environmen tChallenges in Eastern European Markets» в Університеті Мачерата, Італія (від 30.10.2013)

ПРОТОКОЛ виїзних перемовин щодо можливостей організації спільної навчальної та науково-дослідної діяльності, взаємоузгодження навчальних планів, обміну студентами та професорсько-викладацьким складом, спільних наукових публікацій між Школою економіки Університету Риму «Тор Вергата» (Італія) та кафедрою міжнародної економіки та маркетингуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка (від 04.11.2013)

ПРОТОКОЛ №1 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» на тему: «Компетентності та програмні результати в проекті ОП з міжнародної економіки» (від 27.03.2018)

ПРОТОКОЛ № 2 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Компетентності та програмні результати в проекті нових ОП з маркетингу» (від 25.10.2018)

ПРОТОКОЛ № 3 засідання Круглого столу кафедри міжнародної економіки та маркетингу з учасниками Міжнародного бізнес-форуму EFBM’2019 на тему: «Шляхи посилення якості вищої освіти за спеціальностями 051 Економіка та 075 Маркетинг: європейський досвід та вимоги ринку праці» (від 22.05.2019)

ПРОТОКОЛ спільного засідання викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу, керівництва компанії «Markin Media Group»і магістрів освітніх програм «Маркетинг» та «Бізнес-адміністрування і консультування» (від 10.02.2020)

ВІДЗИВ на магістерські програми «Маркетинг» та «Бізнес-адміністрування і консультування з можливістю подвійного диплому з Університетом Мачерата, Італія» від члена комісії з забезпечення якості освіти Університета Кальярі (Італія) професора Джанлуки Гатто (від 19.02.2020)

ПРОТОКОЛ засідання Круглого столу Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участі представників Університету Кальярі (Італія) на тему: «Забезпечення якості університетської освіти: європейський досвід та українські реалії» (від 05.03.2020)

ПРОТОКОЛ міжуніверситетської робочої наради з питань впровадження програм подвійного дипломування між представниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету фізичного виховання та спорту України (від 22.07.2020)

Витяг з протоколу №12 засідання кафедри міжнародної економіки та маркетингу із запрошеними стейкхолдерами (від 14.04.2021)

ЗВІТ про проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу», проведеної кафедрою міжнародної економіки та маркетингу в рамках Міжнародного форуму EFBM’2021 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Зміни. Адаптація. Нова економіка» (29.09.2021).