Міжнародні зв’язки

Міжнародні освітні та наукові зв’язки кафедри міжнародної економіки та маркетингу є важливим фактором постійного удосконалення навчання на рівні сучасних міжнародних вимог.

Основні напрямки міжнародного співробітництва:

  • навчання та підвищення кваліфікації викладачів;
  • стажування та обмін викладачами;
  • участь у міжнародних конференціях та семінарах;
  • спільне проведення наукових досліджень з зарубіжними колегами;
  • публікація наукових статей;
  • участь у міжнародних програмах та проектах.

Колектив кафедри підтримує тісні наукові зв’язки з національними та зарубіжними установами і закладами. Викладачі кафедри проходили стажування, читали лекції, брали участь у наукових конференціях в університетах США, Німеччини, Італії, Бєларусі, Чехії, Південної Кореї, зокрема, у University of Toronto, University of Birmingham, Renssellaer Polytechnic Institute, San Diego Sate University, University of California at San Diego, University of South Florida in Tampa, University of Alabama in Huntsville, University of Dallas, Witrshatstuniversitat im Wien, та багатьох інших.

Викладачі кафедри міжнародної економіки та маркетингу підтримують зв’язки з міжнародними громадськими фондами: Fulbright (Київський офіс), IREX (Київський офіс), DAAD (Київський офіс), VOLKSWAGEN Stiftung (Німеччина), Fridrich Ebert Stiftung (Київський офіс), CEUME (Міжнародний американо-польсько – український консорціум з удосконалення бізнес освіти) – USAID, Фонд “Відродження”, Фонд “Євразія”.

На кафедрі розроблена та активно впроваджується програма “Visiting professor”, яка передбачає підготовку коротких курсів лекцій та викладання в зарубіжних університетах, а також запрошення іноземних викладачів, що є провідними спеціалістами в галузі міжнародної економіки та бізнесу.

Кафедра міжнародної економіки встановила і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями: ESOMAR, Європейською конфедерацією маркетингу та національними професійними асоціаціями у сфері бізнесу (асоціаціями маркетингу) багатьох країн світу.

Метою міжнародного співробітництва є стандартизація деяких видів наукової та викладацької діяльності згідно з міжнародними правилами та вимогами (стандарти маркетингових досліджень міжнародних ринків, оцінки факторів міжнародного економічного співробітництва та показників розвитку) та організація викладання курсів у відповідності з сучасними вимогами та технологіями, що застосовуються провідними вищими навчальними закладами світу.

Високий рівень наукових досліджень викладачів кафедри визнаний за кордоном: професори та доценти кафедри мають понад 50 публікацій в зарубіжних професійних виданнях, виступають з доповідями на міжнародних наукових конференціях за кордоном (США, Велика Британія, Італія, Чехія тощо).

До науково-дослідної діяльності широко залучаються студенти. Студенти активно залучаються до виконання курсових та випускних робіт англійською мовою з урахуванням останніх зарубіжних наукових досліджень, беруть участь у міжнародних студентських конференціях. Викладачі кафедри надають студентам інформацію про міжнародні студентські програми, здійснюють допомогу в оформленні документів для участі в міжнародних студентських освітніх програмах.