Освітні програми

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» на здобуття освітнього ступеня бакалавр (денна)

Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка» (мова навчання російська) на здобуття освітнього ступеня бакалавр (денна)

Освітньо-наукова програма «Маркетинг» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна)

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» на здобуття освітнього ступеня бакалавр (денна)

Освітньо-наукова програма «Міжнародна економіка» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна, заочна)

Освітньо-наукова програма «Бізнес-адміністрування» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна)

Освітньо-наукова програма «Бізнес-адміністрування і консультування» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна)

 

ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ:

Проект освітньо-наукової програми “Маркетинг” на здобуття освітнього ступеня магістр денна (розроблений згідно Стандарту ВО за спеціальністю 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня)

Проект освітньо-наукової програми “Бізнес-адміністрування і консультування” на здобуття освітнього ступеня магістр денна (розроблений згідно Стандарту ВО за спеціальністю 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня)