Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

Рівень вищої освіти: Перший

на здобуття освітнього ступеню: Бакалавр

за спеціальністю  № 051 «Економіка»

галузі знань  № 05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) К-сть кредитів Семестр Програма навчальної дисципліни Завдання для СРС

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1. Вступ до університетських студій 2 1 Завантажити
ОК 2. Українська та зарубіжна культура 3 2
ОК 3. Філософія 4 4
ОК 4. Соціально-політичні студії 2 7
ОК 5. Основи трудового права 2 8
ОК 6. Іноземна мова професійної спрямованості 15 1,2,3
ОК 7. Науковий образ світу 3 4
ОК 8. Основи «зеленої» економіки 2 2
ОК 9. Економічна теорія 5 1
ОК 10. Історія економіки та економічної думки 4 1
ОК 11. Мікроекономіка 5 3
ОК 12. Макроекономіка 5 2
ОК 13. Вища математика для економістів 5 1
ОК 14. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів 5 2
ОК 15. Економетрика 4 7
ОК 16. Сучасні інформаційні технології в економіці 4 1
ОК 17. Статистика для економістів 5 3
ОК 18. Менеджмент 5 2
ОК 19. Маркетинг 5 5
ОК 20. Економіка підприємства 5 3
ОК 21. Фінанси 5 3
ОК 22. Інвестування 5 4
ОК 23. Страхування 5 4
ОК 24. Бухгалтерський облік 5 4
ОК 25. Міжнародна економіка 9 3,4 Завантажити Завантажити
ОК 26. Міжнародні фінанси 5 5
ОК 27. Міжнародне економічне право 5 5
ОК 28. Міжнародний маркетинг 5 6 Завантажити Завантажити
ОК 29. Міжнародні стандарти обліку і звітності 5 5
ОК 30. Міжнародні організації 5 2 Завантажити Завантажити
ОК 31. Економіка зарубіжних країн 5 1 Завантажити
ОК 32. Міжнародна економічна діяльність України 4 6 Завантажити Завантажити
ОК 33. Курсова робота з «Міжнародної економічної діяльності України» 1 6
ОК 34. Ринкові дослідження 6 7 Завантажити
ОК 35. Курсова робота з «Міжнародної економіки» 1 4
ОК 36. Виробнича практика 9 8
ОК 37. Кваліфікаційна робота бакалавра 9 8
ОК 38. Комплексний підсумковий іспит 0 8
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 179 кредитів

Вибіркові компоненти  ОП

Вибірковий блок 1

Спеціалізація «Кластер спеціалізації «Міжнародна інвестиційна діяльність»

ВБ 1.1.1. Інвестиційні стратегії ТНК 5 5 Завантажити
ВБ 1.1.2. Міжнародна торгівля та економічний розвиток 5 6 Завантажити Завантажити
ВБ 1.1.3. Міжнародні інвестиції 5 7
ВБ 1.1.4. Управління ризиками міжнародних інвестицій 5 8
ВБ 1.1.5. Валютна та податкова політика країн світу 5 8 Завантажити
ВБ 1.1.6. Бізнес-планування 5 6
ВБ 1.1.7. Проектне фінансування 5 7
ВБ 1.1.8. Міжнародна економічна інтеграція 5 6 Завантажити Завантажити
ВБ 1.1.9. Contemporary Issues in International Investment 12 5,6,7

Спеціалізація «Кластер спеціалізації «Міжнародна торгівля»

ВБ 1.2.1. Міжнародна торгівля 5 5 Завантажити
ВБ 1.2.2. Міжнародний бізнес-маркетинг 5 6
ВБ 1.2.3. Міжнародне ціноутворення 5 7 Завантажити
ВБ 1.2.4. Міжнародна логістика 5 8 Завантажити
ВБ 1.2.5. Міжнародна товарна політика 5 8 Завантажити
ВБ 1.2.6. Міжнародна статистика 5 6
ВБ 1.2.7. Антикризовий менеджмент 5 7
ВБ 1.2.8. Глобальні стратегії ТНК 5 6 Завантажити Завантажити
ВБ 1.2.9. Contemporary Issues in International Trade 12 5,6,7

Вибірковий блок 2

Перелік варіативних дисциплін №1

ВБ 2.1.1. Психологія масової поведінки 3 4
ВБ 2.1.2. Історія мистецтв 3 4
ВБ 2.1.3. Субкультури та стилі життя 3 4
ВБ 2.1.4. Історія релігій 3 4
ВБ 2.1.5. Географія населення і розселення 3 4

Перелік варіативних дисциплін №2

ВБ 2.2.1. Поведінкова економіка (Behavioral Economics) 3 7
ВБ 2.2.2. Кількісний аналіз емпіричних даних 3 7
ВБ 2.2.3. Психологія міжкультурної комунікації 3 7
ВБ 2.2.4. Історія та теорія націй та націоналізмів 3 7
ВБ 2.2.5. Антична міфологія і сучасність 3 7

Перелік варіативних дисциплін №3

ВБ 2.3.1. Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System) 3 7
ВБ 2.3.2. Електронна комерція 3 7
ВБ 2.3.3. Психологія реклами 3 7
ВБ 2.3.4. Історія пропаганди 3 7
ВБ 2.3.5. Електронне урядування 3 7
Загальний обсяг вибіркових компонент: 61 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 кредитів

 

Міжнародний промисловий маркетинг Завантажити ПНД

Міжнародна інвестиційна діяльність Завантажити ПНД