Пікус Руслана Володимирівна

Посада: професор, заступник декана з навчальної роботи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Навчання:
1978 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:
Страхування
Фінансово-кредитний ринок (фінансовий ринок, страхування)
Управління фінансовими ризиками

Наукові інтереси:
Ризик-менеджмент в системі фінансових відносин, страхування в системі ризик менеджменту

Нагороди:
– «Відмінник освіти України»
– Подяка Київського міського голови
– Почесна грамота Київського національного університету
– Відзнака Ліги страхових організацій України.
– Почесна грамота Верховної ради України.
– Заслужений працівник освіти

Основні наукові праці:
1. Підручник “Управління фінансовими ризиками”, 20 арк., К.: Знання 2010
2. Підручник “Страхування” за редакцією В.Д. Базилевича 1019 с. К.: Знання 2008
3. Фінансові ризики суб’єктів господарювання. Розділ в колективній монографії „Фінанси в період реформування АПК” в т.ч. автора Київ-2002 ІАЄ 2,5 друк. арк.
4. Кол. Монографія Є.Слуцький. Визнання Розділ „Внесок Є. Слуцького в теорію актуарних розрахунків і страхову статистику” Київ-2002 „Знання” 1,5 друк. арк.
5. Навчальний посібник “Управління фінансовими ризиками” Київ-2001 “КРОК” 6 др. арк.
6. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Фінансові ризики” друк. Київ-2001 РВВ”КІЕМБСС” 3 др.арк
7. Методичні матеріали з курсу “Фінансові ризики” Київ -2001 Акад. праці і соц. відн. 2друк арк
8. Навчально-методичні матеріали з курсу “Страхування” Київ-2000 ІПО Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка . 2друк. арк
9. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Страхування” Київ-2001 РВВ”КІЕМБСС” 4 др.арк
10. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалаврів з економіки підприємства Київ-2001 РВВ ІМФ
11. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Страхові послуги” Київ-2002 РВВ ІМФ 4 др.арк
12. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з дисципліни „Теорія фінансів” і „Теорія кредиту” Київ ІМФ-2002
13. Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Страхові послуги” друк. Київ-2003 Академія праці і соціальних відносин, 3 друк.арк.
14. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Страхування” Київ-2004 ІПО Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 6 друк. арк.
15. Самостійна робота студентів як складова нової парадигми сучасної вищої школи Квітень 2004 р.
16. Збірник наук.праць Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 0,8 друк. арк.
17. Сучасна економічна освіта:Україна і Болонський процес, кол.монографія, „Знання” 2006 р. „Знання” 15 друк арк.
18. Програми вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр” 2006 р. Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 10 друк.арк.
19. Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів і магістрів за напрямами „Економіка і підприємництво”, „Менеджмент” 2007 р. Київ. Нац. Унів. Ім. Т.Шевченка 10 друк.арк
20. The theory and practice of the efficient capital market hypothesis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2013. – № 135. – С. 5-7.
21. Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 6 – 11.
22. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.1 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 496 с.
23. Страхові послуги: підручник. — У 2 част. — Ч.2 / за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Логос, 2014. — 544 с.
24. Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — К.: Логос, 2014. — 208 с.
25. Методичні вказівки щодо написання випускних кваліфікаційних робіт магістрів для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит», спеціалізованої програми «Управління ризиками та страхування» / упорядники Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 54 с.
26. Методичні вказівки щодо написання звітів з науково-дослідної практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит», спеціалізованої програми «Управління ризиками та страхування» / упорядники Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко. – К.: ЦП «Компринт», 2014 -60 с.
27. Методичні вказівки щодо написання звітів з асистентської практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит», спеціалізованої програми «Управління ризиками та страхування» / упорядники Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко. – К.: ЦП «Компринт», 2014 – 44 с.
28. Страхові послуги: лабораторний практикум. / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: ЦП «Компринт», 2014. — 268 с.
29. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту/ Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с.
30. Пікус Р.В. Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України: монографія / Р.В. Пікус, О.М. Лобова. – К.: Логос, 2015 – 192 с.
31. Страхування: опорний конспект (укр. та рос. мовами) / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Шолойко А.С., Моташко Т.П. та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 275 с.
32. Пікус Р.В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні: монографія / Р.В. Пікус, Є.В. Дяченко. – К.: Логос, 2015. – 175 с.
33. Пікус Р.В. Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України : [монографія] / Пікус Р.В., Олійник Г.І. – К. : Компринт, 2015. – 186 с.
34. Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні / Р. Пікус, Д. Нестерова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 168. – С. 6 – 12.
35. Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності / Р. Пікус, В. Заколодяжний // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 168. – С. 72 – 80.
36. Пікус Р.В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р. В. Пікус, В. О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід – № 7. – 2016. С.71-76
37. Пікус Р.В. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення / Р.В.Пікус, М.В.Балицька // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – №180. – с. 6-10.
38. Пікус Р.В. Характеристика джерел забезпечення фінансової стійкості страхової компанії / Р.В.Пікус, М.В.Балицька // Фінансові послуги. – 2017. – №1. – С. 2-5.
39. Пікус Р.В. Реформування пенсійних систем зарубіжних країн: досвід для України/ Р.В. Пікус, А.С. Хемій // Финансовые услуги. – №2. –  с.6-10.
40. Страхові послуги: опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, Т.П. Моташко — К.: Логос, 2017. — 290 с.
41. Соціальне страхування: навчальний посібник / Р.В.Пікус, Н.В. Приказюк, С.Б. Березіна, Д.Д. Третяк. – К.: ЦП«Компринт», 2018 – 197 с.

situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot