Громадська діяльність

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту проводить активну громадську діяльність, метою якої є реалізація демократичних засад спільної діяльності з громадськими інститутами, професійними організаціями  і асоціаціями. Така співпраця базується на збалансуванні громадських відносин, які сприяють становленню і розвитку громадянського суспільства та впливу відповідного громадського середовища на виховання студентської молоді.

Викладачі кафедри беруть активну участь у громадській діяльності, зокрема:

К.е.н., професор Пікус Р.В. є заступником декана економічного факультету з навчальної роботи, членом Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також, к.е.н., професор Пікус Р.В. – член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках, член редколегії журналів «Страхова справа», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка», «Вісник Академії праці і соціальних відносин» у 2016 році.

Д.е.н., професор Васильченко З.М. є заступником Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12, керівником проектної групи програми PhD зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», членом журі галузевої конкурсної комісії зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

В.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент Приказюк Н.В. є членом Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членом комісії по прийому вступних іспитів зі спеціальності до аспірантури, членом журі ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (з 2011 р.) та членом галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках.

К.е.н., доцент Шолойко А.С. – відповідальна по кафедрі за наукову роботу, член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках.

К.е.н., доцент Лобова О.М. є відповідальною за навчально-методичну роботу, член навчально-методичної комісії економічного факультету.

К.е.н., асистент Моташко Т.П. – член навчально-методичної комісії економічного факультету.

К.е.н., асистент Третяк Д.Д. виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу.

Асистент Хемій А.С. виконує обов’язки відповідального за виховну роботу.

З великою ініціативою викладачами, аспірантами та студентами кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту було відвідано дитячі будинки: Київський міський будинок дитини «Берізка», дитячий будинок у м. Біла Церква, а також дітей, що перебувають на лікуванні в Національному науковому центрі радіаційної медицини. Крім того, викладачі та студенти кафедри активно долучаються до благодійних акцій, що проводяться на економічному факультеті.

Викладачі кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту беруть участь у вшануванні пам’яті визначних особистостей та різних важливих для суспільства подій та пам’ятних дат: вшанування пам’яті Тараса Шевченка, вшанування жертв голодомору, Дні Перемоги у Великій Вітчизняній війні та інших.