Історія кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту була створена 14 грудня 2009 року в результаті реорганізації кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту.

В ювілейний для Київського національного університету імені Тараса Шевченка рік (175 років), в ювілейний для економічного факультету рік (65 років) вперше серед кафедр економічного факультету і вперше в Україні з’явилася спеціалізована кафедра страхування та ризик-менеджменту. Цій події передували понад 10 років наукових та освітніх пошуків, плідної співпраці викладачів, науковців, представників національної страхової спільноти.

Поява кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту має на меті реалізацію нової парадигми підготовки фахівців на економічному факультеті, яка ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з найкращими традиціями класичного університету.

Діяльність кафедри орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців – економістів і менеджерів, що мають глибокі знання у галузі страхування та ризик-менеджменту. Цієї мети можна досягти лише шляхом посилення науково-дослідницької спрямованості навчання, а також за рахунок поглибленого змісту магістерських програм на рівні кращих світових стандартів освіти.

Ефективність роботи кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту забезпечує її науково-педагогічний склад. Викладачі кафедри мають багаторічний досвід науково-практичної діяльності як у провідних закладах освіти, так і у фінансово-кредитних установах. Набутий викладачами досвід, науковий світогляд, висока професійність знайшли відображення в авторських методиках викладання дисциплін кафедри.

Серед викладачів кафедри – відомі фахівці, коло наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язане з розбудовою страхового ринку, а також системи ризик-менеджменту фінансового сектору економіки. На кафедрі працює чимала когорта молодих талановитих науковців.