Освітні програми

Бакалаврат

Магістратура

Обговорення та внесення змін до освітніх програм!
Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку освітніх програм надсилати свої відгуки і пропозиції:
  • – на електронну пошту кафедри: kaf.insurance.knu@gmail.com
  • – гаранту ОП “Фінансові інститути та ризик-менеджмент”  ОС Магістр (денна форма): natalia_versal@knu.ua
  • – гаранту ОП “Фінансові інститути та ризик-менеджмент”  ОС Магістр (заочна форма): Lobova_oksana@knu.ua
       – гаранту ОП “Фінансовий бізнес”  ОС Бакалавр: nprykaziuk@knu.ua