Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування (укр./ рос. мовами)

Спеціальності та освiтнi програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Управління ризиками та страхування”
07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Банківська справа”
07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Фінансові ринки та ризик-менеджмент”
07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Ризик-менеджмент та страховий бізнес”
07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Фінансові послуги та фінансові інститути”
07 Управління та адміністрування: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: освітня програма “Фінансові послуги та ризик-менеджмент”

Спеціалізації кафедри:
• Страхування
• Банківська справа
• Фінансовий ризик-менеджмент: макро- та мікрорівень. Сучасні практики інвестиційного ризик-менеджменту
• Страховий та банківський менеджмент
• Сучасні бізнес-процеси фінансових установ
• Ринки фінансових послуг. Інтеграція банківського та страхового бізнесу
• Міжнародна страхова та банківська діяльність

Наукові напрямки кафедри:
• Ризик-менеджмент як інтегрований процес управління ризиками суб’єктів господарювання
• Страхування і його роль у ринковій економіці
• Соціальне страхування в системі соціального захисту населення
• Розвиток ринку фінансових послуг на інноваційній основі
• Модернізація страхової та банківської систем. Ефективність функціонування фінансових посередників
• Центральні банки: забезпечення фінансової стабільності та регулювання
• Трансмісія фінансових шоків та фінансове посередництво. Фінансові кризи в країнах з ринками, що формуються
• Фінансова доларизація та її наслідки для економічних суб’єктів.

Контакти:
03022, Україна
м. Київ
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 223/2
Тел: (38044) 521-33-96
kaf.insurance.knu@gmail.com
Facebook сторінка