Склад кафедри

Петровський Микола Васильович

к.ф.н., доцент

завідувач кафедри

Дьячкова Яна Олегівна

к.п.н., асистент

Марусіна Олена Сергіївна

к.н.держ.упр., асистент