Яфінович Олена Богданівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит).

Дата та місце народження: 2 березня 1974 р. м. Київ, Україна

email: olenayafinovych@knu.ua

Освіта:
1991-1996 рр. – студентка Українського державного університету харчових технологій (диплом з відзнакою).
2002- 2006 рр. – здобувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:
1997-2000 рр. – методист Навчально-методичного кабінету з професійного навчання робітничих кадрів Укрхарчопрому.
2000-2002 рр. – інженер 2 категорії, що виконує науково-технічні розробки, Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2002-2006 рр. – заступник начальника відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2006-2010 рр. – завідувач аналітичного відділу Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З вересня 2010 р.- 1 вересня 2015 р. – асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 1 вересня 2015 р.- до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України, 2006 р.

Викладає курси: «Фінанси та фінанси підприємств», «Фінанси», «Методологія наукових досліджень», «Фінансово-економічна діяльність», «Фінансово-бюджетна система України».

Наукові інтереси:  Публічні фінанси; державні цільові фонди, проблеми та перспективи їх розвитку в Україні; фінансова політика в контексті забезпечення інноваційного розвитку України; особливості фінансування освітянського сектору України.

Громадська діяльність та членство:
Відповідальна за наукову роботу кафедри (збір та подання інформації щодо наукової діяльності кафедри, організація та проведення конференцій, всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів тощо).

Нагороди:
Подяка МОН України за наукове забезпечення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

Основні публікації:
Автор 31 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч.:

Яфінович О.Б. Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Київ, 2011. – № 127. – С. 37–41. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/5935
Яфинович Е.Б. Инновационные подходы к развитию высших учебных заведений Украины // Наука и жизнь Казахстана. – Казахстан, 2012. – № 1(18), С. 175-186.
Делас В.А., Носова Є.А., Яфінович О.Б. Financial Security of Enterprises // Procedia Economics and Finance: 22nd International Economic Conference of Sibiu 2015, IECS 2015, Режим доступу: http: // www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009983
Яфінович О.Б. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Київ, 2015. – № 167. – С. 92–100. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1045
Яфінович О.Б. Особливості фінансування системи соціального захисту в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2015. – № 12. – С. 195–100.
Яфінович О.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2015. – № 8 (171). – С. 180–186.
Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017.– 1024 с. – авт. мат. 474-528 с.