Яфінович Олена Богданівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук  (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит).

Вчене звання: доцент кафедри фінансів

Дата та місце народження: 2 березня  м. Київ, Україна

email: olenayafinovych@knu.ua

Посилання на профілі: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vZ3beLMAAAAJ&hl=ru

 

 

Навчання:

 • 1991-1996 рр. – студентка Українського державного університету харчових технологій (диплом з відзнакою).
 • 2002- 2006 рр. – здобувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 р.– кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит).

Кандидатська дисертація:

Фінансова політика забезпечення інноваційного розвитку України, 2006 р.

Трудова діяльність:

 • 1997-2000 рр. – методист Навчально-методичного кабінету з професійного навчання робітничих кадрів Укрхарчопрому.
 • 2000-2002 рр. – інженер 2 категорії, що виконує науково-технічні розробки, Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2002-2006 рр. – заступник начальника відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2006-2010 рр. – завідувач аналітичного відділу Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З вересня 2010 р.- 1 вересня 2015 р. – асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 1 вересня 2015 р.- до теперішнього часу – доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:

 • Подяка МОН України за наукове забезпечення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
 • Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.

Викладає навчальні дисципліни:

«Фінанси та фінанси підприємств», «Фінанси», «Фінансово-економічна діяльність», «Фінансово-бюджетна система України», «Інновації та процеси змін».

Наукові інтереси:

Публічні фінанси; державні цільові фонди, проблеми та перспективи їх розвитку в Україні; фінансова політика в контексті забезпечення інноваційного розвитку України; особливості фінансування освітянського сектору України.

Основні публікації (за 3-5 років):

Повну інформацію про наукові публікації відображено у базі Університету – http://dsr.univ.kiev.ua/pub/

 1. Делас В.А., Носова Є.А., Яфінович О.Б. Financial Security of Enterprises // Procedia Economics and Finance: 22nd International Economic Conference of Sibiu 2015, IECS 2015, Режим доступу: http: // www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009983
 2. Яфінович О.Б. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини: досвід європейських країн та проблеми України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Київ, 2015. – № 167. – С. 92–100. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1045
 3. Яфінович О.Б. Особливості фінансування системи соціального захисту в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2015. – № 12. – С. 195–100.
 4. Яфінович О.Б. Соціальні гарантії в механізмі забезпечення фінансової та соціальної стабільності України // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2015. – № 8 (171). – С. 180–186.
 5. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017.– 1024 с. Ч. 2: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / [Жихор О.Б., Лютий І.О., Варналій З.С. та ін.], за ред. докт. екон. наук О.Б. Жихор. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. − 440 с.
 6. Фінанси. Підручник / [І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, Яфінович О.Б. та ін.]; за ред. І.О. Лютого. – К.: Вид-во Ліра-К, 2017. – 728 с.