Варналій Захарій Степанович

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження:
21.02.1955, с. Крива Балка, Саратський район, Одеська область, Україна (УРСР)

e-mail: vzs1955@gmail.com

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 1980 – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
 • 1991 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).
 • 1999 – доктор економічних наук (зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія).

Кандидатська дисертація:

 • Економічна конкуренція в системі соціалістичного господарювання, 1990 р.

Докторська дисертація:

 • Економічна природа та особливості розвитку малого підприємництва в Україні, 1998р.

Трудова діяльність:

 • 1980-1981 – асистент кафедри політичної економії Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту
 • 1981-1988 – партійна робота
 • 1988-1992 – старший викладач кафедри політичної економії Київського інституту політології та соціального управління
 • 1992-1994 – доцент кафедри інноваційного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1994-1996 – головний консультант Адміністрації Президента України
 • 1996-1998 – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998-1999 – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1999-2000 – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2000-2001 – начальник відділу, 2001-2003 – керівник Управління економічної безпеки Апарату РНБО України
 • 2003-2007 – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
 • 2007-2012 – начальник Науково-дослідного центу з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
 • 2012- по т.ч. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди та відзнаки:

 • Відмінник освіти України (2002)
 • Заслужений діяч науки і техніки України (2005)
 • Медаль «15 років Збройним Силам України» (2006)
 • Орден “За заслуги” III ступеня (2008)
 • Знак МОН України «За наукові досягнення» (2009)
 • Знак ДПА України «Почесний працівник Державної податкової служби України» (2010)
 • Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного  педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2017)
 • Почесний професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2018)
 • Медаль «Народна шана українським науковцям 1918-2016» (2018)

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Економічна політика та фінансова безпека держави»
 • «Фінансова безпека»
 • «Економічна та фінансова безпека держави»
 • «Економічна та фінансова безпека підприємства»
 • «Податкова система та податкова політика»
 • «Методологія наукових досліджень фінансів і кредиту»
 • «Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)»

Наукові інтереси:

 • Економічна та фінансова безпека
 • Фінансова політика
 • Детінізація економіки
 • Податкова політика та система оподаткування
 • Теорія і практика підприємництва

Варналій З.С. сформував наукову школу України з актуальних проблем розвитку підприємництва, забезпечення економічної та фінансової безпеки держави: підготував 8 докторів та 20 кандидатів економічних наук. За його участю розроблено ряд важливих для економіки України програм, стратегій та нормативно-правових актів, що стали вагомим внеском в розбудову Української держави.

Громадська діяльність та членство:

 • Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій (у КНУ імені Тараса Шевченка, Національному інституті стратегічних досліджень).
 • Член вченої ради економічного факультету
 • Дійсний член Академії економічних наук України (2004)
 • Член Правління Товариства «Знання України».
 • Член Ради Спілки підприємців мали, середніх та приватизованих підприємств України.
 • Член редколегій низки наукових збірників та журналів.

Основні публікації:
Варналій З.С. є автором понад 500 наукових праць загальним об’ємом понад 650 д.а., у тому числі – 55 монографій, 28 підручників та навчальних посібників, зокрема:

 1. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник. К.: Т-во «Знання», КОО, 1994, 2001, 2006 (у співавт.). – 615 с.
 2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник / З.С. Варналій. – К.: Знання-Прес, 2002, 2003, 2006. – 350 с.
 3. Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – К.: Знання України, 2004. – 404 с.
 4. Економічна безпека: Навчальний посібник. За ред. Варналія З.С. – К.: Знання, 2009. – 647 с.
 5. Варналій З.С., Ващенко К.О., Кампо В.М., Лібанова Е.М. Державна політика розвитку підприємництва в Україні. – Навч. посіб. Рекомен. МОНУ. – За заг.ред Ващенка К.О. – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2010. – 306 с., 17,8 д.а.
 6. Податкова політики України. – Навчальний посібник Рекомендовано МОНУ – К.: Знання України, 2010. – 505 с.
 7. Андрущенко В.Л., Варналий З.С. та ін. Податкові системи зарубіжних країн: Навч.посібник. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 222 с.
 8. Варналій З.С., Марченко С.М. Ринок суверенних єврооблігацій України: проблеми становлення та перспективи розвитку. – Монографія – К.: Знання України. – 2010. – 311 с.
 9. Варналій З.С. Державна політика підтримки малого підприємництва: Монографія / З.С. Варналій. К.: НІСД, 1996.
 10. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: Монографія / З.С. Варналій. К., 2001;
 11. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку. Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: НІСД, 2005. – 498 с.
 12. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: НІСД, 2006. – 576 с.
 13. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети. Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: НІСД, 2007. – 768 с.
 14. Податкова політика України: стан, проблеми та перспектива. Монографія. За ред.. З.С Варналія. – К.: Знання, 2008. – 675 с.
 15. Варналій З.С. Мікрокредитування малого підприємництва: Монографія / З.С. Варналій, С.Г. Дрига, Л.Л. Тарангул. – Ірпінь, НУДПСУ, 2008. – 144 с.
 16. Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: Монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, С.О. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. 299 с.
 17. Варналій З.С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення: Монографія / З.С. Варналій, О.П Гармашова. – К. : Знання України, 2013. – 387 с.
 18. Варналий З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення: [монографія] / З.С.
 19. Варналій, Т.В. Бугай, С. В. Онищенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 271 с.
 20. Варналій З.С. Фінанси інституційних секторів економіки України : монографія / З.С. Варналій та ін. ДННУ «Акад.фін.управління», 2014. – 584 с.- 47,5 д.а. (Авт.мат. Розділ 4. С. 269-313.).
 21. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З.С. Варналій. – К. : Знання України, 2015. – 463 с.
 22. Варналий З.С. Экономическая безопасность: Учебное пособие / З.С. Варналий, Н.В. Краузе, Ю.Н. Сохин. – Усть-Каменогорск (Казахстан): ВКГТУ, 2016. – 240с. (19,35 печ. л.). – Авт. матер. Тема 1-8. (С. 5-143) (11,0 д.а.).
 23. Варналій З.С. Державне бюджетування в Україні: сутність та основні детермінанти / З.С. Варналій, К.В. Коваленко, С.В. Онищенко, І.В. Савич; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2016. – 395с. (23,02 д.а.). Авт. мат. 168 с. (10,0 д.а.).
 24. Варналій З. С. Ринок економічної інформації: проблеми формування та перспективи розвитку : монографія / З. С. Варналій, Л. Л. Клевчік. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 280 с. (16,3 д.а.). Авт. мат. – 137 с. (8,5 д.а.).
 25. Варналій З.С. Фінансово-економічна грамотність : підручник. – Ч. І : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред.. О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – К.,Вид. дім «Кондор», 2017.-1024 с.-59,5 д.а. (Авт.мат. Тема 18. – С.871-916, 2 д.а.).
 26. Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України / З.С. Варналій, О.В. Красільник, Л.П. Хмелевська. – Київ : Знання України, 2017. – 231 с. (13,5 д.а.). Авт мат. 100 с. – 6,5 д.а.
 27. Варналій З.С. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія / З.С. Варналій, Р.Р. Білик. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 454 с.
 28. Фінансова безпека підприємства: навч. посібник / З.С. Варналій, З.Б. Живко, Р.Р. Білик, С.В. Онищенко, М.О. Живко; за ред. З.С. Варналія. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 300 с.
 29. Варналій З.С. Податкова система : підручник / З.С. Варналій, М.В. Романюк К. : Знання України, 2019 – 567 с.

Наукові статті:

 1. Варналій З. Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України / З. Варналій, Д. Серебрянський // Економіка України. – 2010. – №5. – С.55-69
 2. Варналій З.С. Реформування податкової системи України в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів / З.С. Варналій // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб.наук. пр. –К.:ВПУ«Київ.ун-т», 2011. – Вип.24. С.69-77.
 3. Варналій З.С. Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // К.: Вісник КНУ імені Тараса Шевченка № 124/125.- 2011 – С. 25-28. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/6038
 4. Варналій З.С. Застосування податкового стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності в умовах впровадження норм Податкового кодексу України / З.С. Варналій // Малий і середній бізнес. – 2012. – № 4. – С.32-37.
 5. Варналій З.С. Стан, проблеми та перспективи податкового стимулювання суб’єктів підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України / З.С. Варналій, О.В Панасюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2013. – № 148. – С. 11- 15. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/2702
 6. Варналій З.С. Детінізація економіки як чинник розвитку підприємництва / З.С. Варналій, З.Б. Живко // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 4. С.38-49.
 7. Варналій З.С. Пріоритети зміцнення конкурентоспроможності регіонів як складової забезпечення економічної безпеки України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Теоретичні та прикладні питання економіки – Київ: Київський нац. університет імені Тараса Шевченка, 2014, Випуск 1 (28, том 2). – С.25-35.
 8. Варналій З.С. Теоретичні засади детінізації економіки України / З.С. Варналій // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1 (112). – С.46-53.
 9. Варналій З.С. Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва, що працюють на спрощеній системі оподаткування / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – № 1. – С. 14-22.
 10. Варналій З.С. Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству / З.С. Варналій, З.Б. Живко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Випуск 1 (154). – С.9-14. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/1385
 11. Варналій З.С. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні / З.С. Варналій, І.В. Савич // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2014. – Випуск 164. – С.19-24.
 12. Варналій З.С. Напрями підвищення стійкості та забезпечення зовнішньо-економічної безпеки регіонів України / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 118 (частина ІІ). – С.11-20.
 13. Варналій З.С. Пріоритети вдосконалення державної політики розвитку малого підприємництва в Україні / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Д.С. Покришка // Стратегічні пріоритети. – 2014. – №2. – С.49-54.
 14. Варналий З.С. Проблемы и перспективы формирования «зеленой экономики» в Украине / З.С. Варналий, З.И. Галушка // Зеленая экономика – будущее человечества. – г. Усть-Каменогорск, Оксемен, 2014. – С.378-388.
 15. Варналій З. С. Імплементація досвіду країн пострадянського простору у систему зовнішнього державного фінансового контролю Україн. / З.С. Варналій, К.В Коваленко.- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2015. – № 2 (167). – С. 6-11. (RINC, Index Copernicus (ICV2013 = 6.54).- Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/997
 16. Варналій З.С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційні технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, Л.Л. Клевчик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 8. – С.88-95.
 17. Варналій З.С. Конкурентоспроможність малого і середнього підприємництва України на регіональному рівні / З.С. Варналій, Р.Р. Білик // Малий і середній бізнес. – 2015. – № 1-2 (60-61). – С. 97-106.
 18. Варналій З.С. Забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки малого і середнього підприємництва України / З.С. Варналій, Т.Г. Васильців, Р.Р. Білик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2015. – № 3-4 – С. 44-50. (РІНЦ)
 19. Варналій З.С. Запобігання та протидія корупції в органах Державної фіскальної служби України / Р.Р Слободян, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С.104-108.
 20. Варналій З.С. Основні інститути інноваційного інвестування / З.С. Варналій, В.В. Зянько // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуск 2 (46), 2015. – С. 297-304. (РІНЦ, Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib (Японія)
 21. Варналій З.С. Холдингова структура об’єднання підприємств / Погрібна К.В., З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. –№ 4. – С.108-113.
 22. Варналій З.С. Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності економіки України / З.С. Варналій // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2.– С.40-49.
 23. Варналій З.С. Роль економіки знань у формуванні інноваційної культури в Україні / З.С. Варналій // Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 8-11 грудня 2015 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 13-14.
 24. Варналій З.С. Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування / З.С. Варналій // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск11. – Кам’янець-Подільський: Медобори – 2016. – С. 437-446.
 25. Варналій З.С. Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва / З.С. Варналій // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2.– С.50-59.
 26. Варналій З.С. Механізм попередження загроз економічній безпеці України / З.С. Варналій С.В. Онищенко, О.А. Маслій // Економічний часопис – ХХІ. – 2016. – № 159 (5 – 6). – С. 20-24. (Scopus, EBSCOhost, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC). DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-04
 27. Варналій З.С. Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень / З.С. Варналій, С.В. Онищенко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2016. – Випуск 35. Частина І.– С. 75-80.
 28. Varnaliy Z. Preventing threats as a precondition to increase the level of Economic Security of the State (Запобігання загроз як передумова для підвищення рівня економічної безпеки держави) / Z. Varnaliy, S. Onishchenko, A.Masliy // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. № 7/1 (24). – С. 41-46. (IndexCopernicus, CrossRef, РІНЦ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo) DOI: 10.15587/2313-8416.2016.74409.
 29. Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів / З.С. Варналій // Фінанси України. – 2016. – № 6.– С.124-127.
 30. Zahariy Varnaliy. Factors and ways of cross-border cooperation development of border regions of Ukraine / Z. Varnaliy, T. Vasyltsiv // The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol 16, No 3. – P. 66-71. ISSN 2285–3332 (Румунія) (REPEc, DOAJ, EBSCO, Cabell’s Directories, ERICHPLUS, Scientific Commons, Public, Knowledge Project (PKP), SCIRUS, Socionet, Intute – Social Sciences, Scientific, Commons, Index Copernicus)
 31. Варналій З.С. Фінансові інститути та їх значення у розвитку сучасного фінансового ринку України / З.С. Варналій // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – № 4 (59). – С.18-25. (Index Copernicus)
 32. Варналій З.С. Державне бюджетування в системі забезпечення фінансової безпеки України / З.С. Варналій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – № 4. – Т. 2. – С. 43-47. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)
 33. Варналій З.С. Інституціональні загрози фінансовій безпеці України та шляхи їх запобігання // Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 34/1, Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 140-150. (Index Copernicus та ін.)(1,0 д.а.)
 34. Варналій З.С. Сучасні тенденції розвитку системи державного фінансового контролю України // Економіка і регіон. – Полтава: ПолтНТУ, – 2017. – Випуск № 2 (63). – С. 23-29. (Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, C.E.E.O.L., RISC)(0,7 д.а.)
 35. Варналій З. С. Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України / З. С. Варналій // Регіональна економіка. – 2017. – №1(83). – С. 131-133. (Index Copernicus та ін.) (0,2 д.а.).
 36. Варналій З.С. Особливості та перспективи розвитку економіки знань в Україні / З.С. Варналій, Л.П. Хмелевська //Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2017. – № 2 (109). – С.7-14. (Index Copernicus та ін.) (Авт. мат. – 0,4 д.а.).
 37. Варналій З.С. Розвиток фінансування підготовки кадрів у державних вищих навчальних закладах України / З. С. Варналій, О.В. Красільник // Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. – Львів : Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету. – 2017. – Вип. 52. – 188 с. – (Економічні науки). – С. 5-14 (Авт. мат. 0,5 д.а) (Фахове видання)
 38. Варналій З. С. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України / З.С. Варналій, О.В. Красільник.- Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2017. – № 5 (194). – С. 6-13. (RINC (E-Library), Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RePEc, Соционет, Index Copernicus (ICV = 70.91) 14 (Авт. мат. 0,5 д.а)
 39. Varnalii, Z. S. Methodological bases of research of the system of investment security of the nation / Z. S. Varnalii, D. V. Nikytenko, O. P. Mykytiuk // Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). ч. 1. С. 8-14. DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-8-14.
 40. Варналій З. С. Економічна сутність і значення бюджету у забезпеченні макроекономічної стабільності / З.С. Варналій, А.А. Малиняк // Финансовые услуги. – 2018. – № 1. – С.17-20 (0,5 д.а.).
 41. Варналій З. С. Інституціональна архітектоніка податкової системи України / З.С. Варналій. – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. – № 2 (197). – С. 6-12.  DOI: 10.17721/1728-2667.2018/197-2/1
 42. Варналій З.С. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів України – справа державна// Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 36/1, Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 9-17.DOI:5281/zenodo.1219572
 43. Варналій З. С. Офшорні зони як виклики та загрози фінансовій безпеці України / З.С. Варналій, Д.Є. Мендрик // Финансовые услуги. – 2018. – № 2. – С.2-6.
 44. Варналій З.С. Комплексне оцінювання економічної безпеки регіонів України (на прикладі Івано-Франківської області) /З.С. Варналій, Т.Т. Томашевський // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка “Економіка і регіон”. 2018. №1 (68). – С. 5–13.
 45. VarnaliiZ.ThestateofcorruptioninUkraine: generaltrendsandpeculiaritiesofdynamics/ Z. Varnalii, D. Nikytenko// Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка “Економіка і регіон”. 2018. №1 (68). – С. 86–90.
 46. Варналій З. С. Детермінанти забезпечення інвестиційної безпеки на нанорівні національної економіки / З.С. Варналій, Д.В. Нікитенко // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. – 2018. – № 6 (14). – С. 72-78.
 47. Varnaliy Z. Сonstruction complex development influence on region social and economic security /Varnaliy Z., Onyshchenko S , Zavora T.// International Journal of Engineering & Technology. – 7 (2) (2018) Р. -469-472.(Scopuc)(ОАЕ) DOI: 10.14419/ijet.v7i3.2.14574(Авт. мат. 0,3 д.а.)
 48. Варналій З. С. Динаміка та тенденції бюджетної безпеки України в умовах фінансової глобалазації / З.С. Варналій, І.О. Данюк // Финансовые услуги. – 2018. – № 3. – С.17-20.
 49. Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Вплив динаміки рівня корупції на динаміку економічного зростання: загальні тенденції та особливості для України // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 1(66). С. 21-28.
 50. Варналій З.С. Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України / З.С. Варналій, Т.Т. Томашевський // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. – 2018. – № 8 (18). – С. 53-60.
 51. Варналій З. С. Податкова система України: інституціонально-функціональна структура та шляхи модернізації / З.С. Варналій // Міжнародний науковий журнал Економічний дискурс. Випуск 2. 2018. С. 15-24.
 52. Варналій З. Фіскальна політика та її вплив на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. –   № 5 (257). – С. 27-49
 53. Варналій З. С., Нікитенко Д. В. Regional aspect of investment security of U -Економіка і регіон. – 2018. – №4 (71). – С. 25-30. DOI:10.26906/еір.2018.4(71).1348
 54. Варналій З.С. Використання теорії нечітких множин для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства / З.С. Варналій, А.М. Мехед // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”, Серія: “Економічні науки”. – 2019. – № 2 (22). – С. 81-87.
 55. Варналій З.С.Системні проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки України в умовах гібридної війни / З.С. Варналій, Т.Т. Томашеський// Економічний вісник університету. Збірник наук. праць учених та аспірантів. – Випуск 41, Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 171-179.