Шелудько Валентина Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Навчання:
1985 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
1980-1984 – аспірантка Київського політехнічного інституту
1971-1975 – студентка Київського державного університету імені Тараса Шевченка
1969-1971 – студентка Київського політехнічного інституту

Трудова діяльність:
з 2016 р. доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2010 – 2016 рр. доцент кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2003 – 2010 рр. – заступник декана економічного факультету з наукової роботи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1995-2010 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1975-1994 рр. – молодший науковий співробітник НДЧ, асистент, доцент кафедри теоретичної механіки Київського політехнічного інституту

Навчальні дисципліни:
«Управління банківськими ризиками»
«Ринок цінних паперів»
«Проектне фінансування»

Нагороди та відзнаки:
Почесні грамоти Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерства освіти і науки України, Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стажування та участь у проектах:
1996 – 1997 – ‘Sound Bank Management Training Program’, Economic Development Institute of the World Bank, Washington, D.C., the United States of America (USA)

Наукові інтереси: Інструменти фондового ринку в інвестиційній діяльності фінансових інститутів. Фінансовий інжиніринг в банківській діяльності.

Публікації:

 1. Кальний С. В., Шелудько В. М. Забезпечення ефективності впровадження технологічних інновацій на підприємстві / Кальний С. В., Шелудько В. М. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2019. – Вип. 24, ч.2. –   С. 47-52.
 2. Фондовий ринок : практикум / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2017. – 718 с.
 3. Фондовий ринок : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 2. – К. : Знання, 2016. – 686 с.
 4. Фондовий ринок : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. Книга 1. – К. : Знання, 2015. – 621 с.
 5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : підручник. – 3 – тє вид., стер. – К. : Знання, 2015. – 535 с.
 6. Шелудько В.М., Вірченко В.В. Арбітраж та спекуляція на сучасних фондових ринках / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Банківська справа. – 2015. – №4-5. – С.32-46.
 7. Шелудько В.М., Вірченко В.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку деривативів / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – 10(163). – С. 81 – 87.
 8. Шелудько В.М., Вірченко В.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінансовий менеджмент» / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 90 с.
 9. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : підручник. – 2 – ге вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 375 с.
 10. Цінні папери: практикум / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с.
 11. Шелудько В.М. Роль венчурного фінансування у комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки, 2012. – С. 168 – 176.
 12. Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. — К.: Знання, 2011. – 1094 с.