Погрібна Наталія Володимирівна

Посада: асистент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 22 березня, м. Кіровоград, Україна (УРСР)

Освіта:
2008 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, магістр економічних наук за спеціальністю «Фінанси».
2011 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
2016 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціаліст («мова і література» – англійська мова).

Трудова діяльність: З 2011 року асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації – 2011 р.

Викладає курси:
Globalization and International Financial System, Fixed Income Securities, Leadership and Ethics, Етичні та професійні стандарти у фінансовому бізнесі, Боргові фінансові інструменти

Наукові інтереси:
Міжнародний фінансовий ринок
Міжнародна фінансова стабільність
Теорії фінансової глобалізації

Стажування та міжнародні проекти:
ДП «Вуглесинтезгаз» (2017 рік), Manheim University (Німеччина) (2017 рік).
Учасник міжнародного наукового проекту NUPSEE між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Нурланда (Норвегія) CPEA-2015/10005
Відповідальний координатор за Міжінституційною Угодою про започаткування кредитної мобільності в рамках Еразмус+ на 2014-2021 рр. з Університетом Нурланда (Норвегія)

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

1. Дрозд Н.В. Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 2 (167) – 2015. – С. 55-60.
2. Bourmsitrov A., Lyutiy I., Drozd N. The needs for new specialists and the model for the Norwegian-Ukrainian cooperation in the field of public sector economy education // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. XII Міжнар. наук.-практ. конференції, 29–30 жовтня 2015
3. Drozd N. Ukraine’s economic performance under global financial instability // Warsaw East European Conference “Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later” – 2014. p. 16
4. Дрозд Н.В. Impact of global financial instability on economic performance / Н.В. Дрозд // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2014, Vol. 3, p. 43-48
5. Drozd I. Accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine / Drozd I., Drozd N., Zaiets N. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2014 № 78 (134), С. 67-87
6. Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: Монографія / за заг. ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – 360 с. (ст. 213-220)
7. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: Монографія / [Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін.]; за заг. ред. І.О. Лютого. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 306 с. (ст. 279-294)
8. Drozd N.V. Theoretical concept of dual nature of the financial markets globalization/ N.V. Drozd // Незалежний аудитор. – № 4(ІІ). – 2013. – С. 28-33.
9. Drozd N. State financial stability supporting continuous innovative development / N. Drozd, N. Pleshakova // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – № 13. – 2013. – С. 5-11.
10. Дрозд Н.В. Фонди суверенного добробуту як особливі міжнародні інвестори в умовах глобального фінансового спаду / Н.В. Дрозд //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 144. – 2013. – С. 7-10.
11. Дрозд Н.В. Міжнародні потоки капіталу та підтримка фінансової стабільності після глобальної фінансової кризи / Н.В. Дрозд //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип.139. – 2012. – С. 61-64.
12. Губернюк Л.В., Дрозд Н.В. Высшая школа как составляющая формирования инновационного потенциала в экономике Украины // Материалы международной конференции «Университет будущего: двигатель инноваций». – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2011. – С. 88-93.
13. Дрозд Н.В. Діяльність МВФ на ринку фінансового капіталу України / Н.В. Дрозд // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 258 : В 4 т. – Т. 2. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 576-580.
14. Лютий І.О., Дрозд Н.В. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І.О. Лютий, Н.В. Дрозд // Фінанси України. – 2010.– № 8. –С. 63–72.
15. Дрозд Н.В. Вплив глобалізаційних процесів на вітчизняний ринок фінансового капіталу / Н.В. Дрозд // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 262: В 12 т. – Т. Х. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 2711–2715.
16. Дрозд Н.В. Роль кредитно-фінансових установ у розвитку ринку фінансового капіталу України / Н.В. Дрозд // Менеджмент: Збірник наукових праць. – К.: 2010. – Вип. 13. – С. 121–130.
17. Дрозд Н.В. Інституційна структура ринку фінансового капіталу / Н.В. Дрозд // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – № 1. – 2010. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/2010_1/pdf/10dnvfcm.pdf
18. Дрозд Н.В. Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності / Н.В. Дрозд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 154. – 2014. – С. 49-52.
19. Дрозд І. Методичні засади визначення збитків, завданих державі, в контексті реалізації принципу відповідальності /Дрозд І., Дрозд Н., Заєць Н., Красников Д.// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 149. – 2013.
20. Pohribna N. Issues of harmonizing the accounting system of Ukraine to the international standards // International science and innovation festival 2017/ The way to European integration/ European Integration and Perspectives of Innovative Development, European University, 2017, Tbilisi