Погрібна Наталія Володимирівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 22 березня, м. Кіровоград, Україна

e–mail:nataliapohribna@knu.ua

Навчання:

 • 2008 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, магістр економічних наук за спеціальністю «Фінанси».
 • 2011 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
 • 2016 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціаліст («мова і література» – англійська мова).

Трудова діяльність:

 • 2011 – 2018 рр. асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 року доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація:

Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації – 2011 р.

Викладає навчальні дисципліни:
Globalization and International Financial System, GlobalizationandNationalFinancialSystem, Fixed Income Securities, Етичні та професійні стандарти у фінансовому бізнесі, Професійна та корпоративна етика, Боргові фінансові інструменти.

Наукові інтереси:

 • Міжнародний фінансовий ринок
 • Міжнародна фінансова стабільність
 • Теорії фінансової глобалізації
 • Професійна етика фінансиста

Стажування та міжнародні проекти:

 • ДП «Вуглесинтезгаз» (2017 рік), Manheim University (Німеччина) (2017 рік, 2018 рік).
 • Учасник міжнародного наукового проекту NUPSEE між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Нурланда (Норвегія) CPEA-2015/10005
 • Відповідальний координатор за Міжінституційною Угодою про започаткування кредитної мобільності в рамках Еразмус+ на 2014-2021 рр. з Університетом Нурланда (Норвегія)

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

 1. Pohibna N.V. Features of application of budgeting models in modern conditions / N.V. Pohribna, N.M. Yuvzhenko// Innovative solutions in modern science. Dubai: UAE. – № 7(26). – 2018. – p. 5-16.
 2. Pohibna N.V. Features of applying results-oriented budgeting in Ukraine / N.V. Pohribna, M.S. Pysmenna, N.M. Yuvzhenko// Monograph – Scientific development and achievements / SCIEMCEE Publishing London, London. – Vol. 2.- 2018. – P. -161-170.
 3. Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement / I.K. Drozd, M.S. Pysmenna, N.V. Pohribna // НауковийвісникПолісся. – № 2 (13). Ч. 2. – c. 78-82
 4. Погрібна Н.В. Professional ethics in the corporate sector of Ukraine / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – c. 206-210
 5. Management of public environmental expenditures in Ukraine / Дибцина Є., Погрібна Н.В., Яфінович О.Б./ Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – c. 112-117
 6. Погрібна Н.В. Міжнародна практика державного аудиту ефективності податкових пільг та субсидій / Н.В. Погрібна // Незалежний аудитор. – № 22(ІV). – 2017. – С. 40-47.
 7. Pohibna N.V. The concept of environmental accounting in Ukraine // Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 70-72.
 8. Pohribna N. Issues of harmonizing the accounting system of Ukraine to the international standards // International science and innovation festival 2017/ The way to European integration/ European Integration and Perspectives of Innovative Development, European University, 2017, Tbilisi
 9. Дрозд Н.В. Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 2 (167) – 2015. – С. 55-60.
 10. Bourmsitrov A., Lyutiy I., Drozd N. The needs for new specialists and the model for the Norwegian-Ukrainian cooperation in the field of public sector economy education // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. XII Міжнар. наук.-практ. конференції, 29–30 жовтня 2015
 11. Дрозд Н.В. Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності / Н.В. Дрозд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 154. – 2014. – С. 49-52.
 12. Drozd N. Ukraine’s economic performance under global financial instability // Warsaw East European Conference “Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later” – 2014. p. 16
 13. Дрозд Н.В. Impact of global financial instability on economic performance / Н.В. Дрозд // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2014, Vol. 3, p. 43-48
 14. Drozd I. Accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine / Drozd I., Drozd N., Zaiets N. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2014 № 78 (134), С. 67-87