Науменкова Світлана Валентинівна

Посада: професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

e–mail: naumenkova@knu.ua

Websites:

Навчання:

 • 1997 – захист докторської дисертації у Харківському державному університеті
  за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит
 • 1987 – захист кандидатської дисертації у Раді по вивченню продуктивних сил АН УРСР
 • 1983 – 1987 рр. – навчання в аспірантурі Харківського державного університету (кафедра планування народного господарства)
 • 1977 – 1982 рр. – навчання на економічному факультеті Харківського державного університету

Трудова діяльність:

 • З вересня 2016 р. – професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2009 р. – 2016 – завідувач кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2008 р. – в.о. завідувача кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006 – 2008 рр. – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 – 2006 рр. – завідувач кафедри фінансів Української академії банківської справи Національного банку України
 • 1996 – 1997 – професор кафедри державних фінансів Української академії банківської справи Національного банку України

Викладає навчальні дисципліни:

 • У поточному році:  «Проектне фінансування», «Центральний банк і грошово-кредитна політика».
 • У попередні роки:  «Ринок фінансових послуг», «Банківський нагляд»,«Банківське регулювання та подолання банківських криз (Bank Regulation and Resolution of Banking Crises)» «Глобальна фінансова стабільність», «Корпоративні фінанси», «Методологія економічних наукових досліджень», «Вступ до університетських студій».

Стажування, підвищення кваліфікації, участь у міжнародних проектах:

 • 2019 – Національний банк України («Практичні аспекти оцінки банківських ризиків») (семінар)(Київ, Україна)
 • 2019 – BankWatch Forum (Київ, Україна)
 • 2018 – Національний банк України («Сучасні підходи до банківського регулювання та нагляду в Україні») (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017– Національний банк України. Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України (семінар) (Київ, Україна)
 • 2017 – National Council of University Research Administration (NCURA). Best Practices in Research Administration (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – Національний банк України. Семінар: «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики Національного банку України» (Київ, Україна)
 • 2016 – Kyiv, World Bank Office. Ukraine Economic Update (Kyiv, Ukraine)
 • 2016 – British Council of Ukraine. English for Universities: 20-hour training “Participation in Іnternational Сonferences” (Kyiv, Ukraine)
 • 2015 – Management & Marketing Universal Business School. MBA Intensive (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – Kyiv School of Economics (KSE). ProstoScience Project (PROSTO). Professional Development: Open Recourses, Digital Science and International Publications (Kyiv, Ukraine)
 • 2014 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-II). Personal Finance Management (Kyiv, Ukraine)
 • 2012 – ПАТ «УкрСиббанк». SAP-Banking: нові можливості для банківського бізнесу (семінар) (Київ, Україна)
 • 2012 – НБУ, Федеральне міністерство фінансів ФРН; КfW; Фонд ощадних кас ФРН. Проект «Всесвітній день збережень – 2012»
 • 2011 – SAP University Alliances. Практика використання ERP систем в управлінні виробництвом (Київ, Україна)
 • 2011 – 2012 – USAID Financial Sector Development Program (FINREP-I) (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine. EU Project EuropeAid/127694/C/SER/UA (Kyiv, Ukraine)
 • 2011 – KCSA, Ukrainian PPP Development Support Center, ADETEF. Potential of PPP Рrojects Іmplementation in Field of Communal Infrastructure Modernization (Kyiv, Ukraine)
 • 2010 – British Embassy/UK Trade & Investvent. Public Private Partnership Projects in Ukraine: A Practical Perspective (Kyiv, Ukraine)
 • 2009 – World Bank/International Finance Corporation Seminar. Bad Debt Resolution in Ukraine (Kyiv, World Bank Office, Ukraine)
 • 2008 – Центр наукових досліджень НБУ. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури (наукове дослідження) (Київ, Україна)
 • 2002 – International Monetary Fund Institute (IMFI). Macroeconomic and Financial Policies in Transition Economies (Kyiv, Ukraine)
 • 2001 – Національний банк України. Навчально-методичний центр НБУ. Економічне планування та прогнозування: міжнародний науково-практичний семінар (Київ, Україна)
 • 2000 – Фонд державного майна України. Сертифікат експерта з оцінки майна, майнових прав та бізнесу (Київ, Україна)
 • 1999, 2002 – Deutsche Bundesbank. Central Banking System and Human Recourses Management (Frankfurt am Main, Düsseldorf; Deutschland)
 • 1998 – 2000 – Northumbria University, Newcastle Business School. Regional Academic Partnerships Scheme (REAP) (Newcastle upon Tyne, England)
 • 1998; 1999, 2000 – Fachhochschule der Deutchen Bundesbank (Hachenburg, Deutschland)

Наукові інтереси:
Стійкість національних фінансових систем в умовах формування нової фінансової архітектури. Фінансова стабільність. Діяльність центральних банків. Банківське регулювання та нагляд. Ринок фінансових послуг. Проектне фінансування.

Громадська діяльність та членство:

 • Дійсний член Академії економічних наук України ( з 2004 р.)
 • Член спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Д 26.001.12)
 • Член науково-експертної колегії Громадської ради НБУ (2014-2016)
 • Член редколегії журналів: «Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice»,«Фінанси України», «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка», «Наукові праці НДФІ», «Банківська справа»
 • Член Президії Київської міської організації Спілки економістів України.
 • Член експертної ради та заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку (економічні науки) (2010 – 2016).

Нагороди та відзнаки:

 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2018)
 • Відмінник освіти України (2004 р.)
 • Почесна грамота Президії НАН України (2009)
 • Подяка та Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
 • Подяки за участь у роботі галузевих конкурсних комісій Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Олімпіади зі спеціальності «Банківська справа» (2011 – 2017)
 • Почесна грамота Правління Національного банку України (2001)
 • Відзнаки Національного банку України (2000, 2001, 2004, 2018) та редакції періодичних видань Національного банку України (2012)
 • Подяка UniCredit Bank (2013) та ПІРЕУС БАНК МКБ (2013)
 • Автор більш ніж 250 наукових та навчально-методичних праць фінансово-банківського спрямування. Підготувала 20 кандидатів економічних наук

Монографії, підручники, посібники:

 1. Механізми забезпечення ефективності та конкурентоспроможності банківської системи та економіки України : монографія. — К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019.  (авт. сс. 160 – 173).
 2. Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine, 2018, – Izdevnieciba “Baltija Publishing”(Poland, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). (авт.сс.183 – 198).
 3. Проблеми запровадження режиму інфляційного таргетування в Україні//Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль, 2017. (авт.сс.104 – 121).
 4. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України / за ред. Г.Т. Карчевої, Т.С. Смовженко, В.І. Міщенка. – К.: УБС, 2016.
 5. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія; за заг. ред.  В. Опаріна, В. Федосова – К.:КНЕУ, 2016. – 695 с. (авт.сс.406-447)
 6. Науменкова С.В. Науково-дослідна практика: навчальний посібник / С.В. Науменкова, О.В. Тригуб. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 136 с.
 7. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / За ред. С.А. Буковинського. (Серія «Інституційні засади розвитку банківської системи України»). – К.: ЦНД НБУ, 2015. – 496 с.
 8. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – М.: Юрайт, 2015. – 371 с.
 9. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції / За ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко. У 2-х томах. Т.2. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 784 с.
 10. Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія: у 3-х т. /За ред. Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т.2. – 648 с.
 11. Науменкова С.В. Валютне регулювання / С.В. Науменкова, К.Ф. Черкашина. – К.: ЦП «Компринт», 2013. – 155 с.
 12. Словник-довідник банківської термінології / За ред. В.І. Міщенка. – К.: НБУ, Центр наукових досліджень. – 2013. – 176 с.
 13. Современные подходы к управлению устойчивостью бизнеса: монография / А.Н. Ряховская, С.В. Науменкова, Е.А. Лапко и др. – М.: Финансовый университет, 2012. – 280 с.
 14. Міщенко В.І. Банківський нагляд: Підручник / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: ЦНД НБУ, 2011. – 498 с.
 15. Банківська енциклопедія. – К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. – 504 с.
 16. Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ: у 4 т. / За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2011.
 17. Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг. Навч. посібник / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
 18. Науменкова С.В. Система регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн. Навчальний посібник / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: ЦНД НБУ, УБС НБУ. – 2010. – 170 с.
 19. Науменкова С.В. Валюта і валютна політика / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко. – К.: Знання, 2010. – 84 с.
 20. Науменкова С.В. Недержавне пенсійне забезпечення / С.В. Науменкова. – К.: Знання, 2010. – 66 с.
 21. Науменкова С.В. Розвиток фінансового сектору України в умовах формування нової фінансової архітектури: монографія / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – К.: Університет банківської справи НБУ, 2009. – 384 с.
 22. Банківська справа: підручник для студ. вищ. навч. закл. / За заг. ред. І.О. Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
 23. Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: Інформ.-аналіт. матеріали. Вип.6 /В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко, С.В. Науменкова та ін. –К.: НБУ, Центр наук. досліджень. – 2006. – 162 с.
 24. Науменкова С.В. Фінанси малого бізнесу / С.В. Науменкова, О.В. Люта, О.В. Гуркіна. – Суми: УАБС, 2004. – 116 с.
 25. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах [голова] та ін. – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
 26. Науменкова С.В. Фінансовий ринок та інвестиції. Збірник тестових вправ та завдань / С.В. Науменкова, А.В. Андрєєв, Ф.О. Журавка. – К.: Знання, 1999. – 213 с.
 27. Науменкова С.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств: Практичний посібник (Частина І) / С.В. Науменкова. – Суми: Ініціатива, 1999. – 104 с.
 28. Науменкова С.В. Валютне регулювання: навчальний посібник для студентів /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко, Ф.О. Журавка. – Суми: УАБС, 1997.
 29. Науменкова С.В. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов в ресурсодобывающих отраслях / С.В. Науменкова. -К.: Наукова думка, 1997. – 182 с.
 30. Науменкова С.В. Проблемы сбалансированности денежного рынка Украины / С.В. Науменкова. – К.: Наукова думка, 1997. – 55 с.

Вибіркові статті (2013-2019):

 1. Naumenkova, S., Mishchenko, S., Dorofeiev D. (2019) Digital financial inclusion: Evidence from Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), 194 – 205. https://doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.18
 2. Mishchenko, S., Naumenkova, S., Mishchenko, V., Ivanov, V., Lysenko, R. (2019). Growing discoordination between monetary and fiscal policies in Ukraine. Banks and Bank Systems, 14(2), Р. 40-49. https://doi.org/10.21511/bbs.14(2).2019.04
 3. Naumenkova, S., Mishchenko, S., & Mishchenko, V. (2019). Features of regulatory identification of financial companies as financial intermediaries. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 1(28), 390–401. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163387
 4. Міщенко В.І., Науменкова С.В. Особливості маркетингу банківських інновацій в умовах невизначеності та асиметрії інформації. Причорноморські економічні студії. 2019. №46. С.83-89.
 5. Науменкова С.В. Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду// С.В.Науменкова, С.В.Міщенко //Науковий погляд: економіка та управління. – 2018. – №2(60) – С149 – 157.
 6. Ivanov V. Determinants of tax incentives for investment activity of enterprises / V. Ivanov, Lvova N., Natalia V. Pokrovskaia, S. Naumenkova // Journal of Tax Reform. – 2018.- Vol. 4. – p. 125 – 141.
 7. Науменкова С.В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри до грошей / С.В.Науменкова, В.І.Міщенко, С.В.Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. -№ 2(25). – С. 305 – 316.
 8. MishchenkoV. Special aspects of using hybrid financial tools for project risk management in Ukraine / V.Mishchenko, S. Naumenkova, V. Ivanov, Tishchenko//Investment Management and Financial Innovations. 2018, Volume 15, Issue #2, pp. 257-266.
 9. Mishchenko Inflation and economic growth: the search for a compromise for the Central Bank’s monetary policy / V. Mishchenko, S. Naumenkova, S. Mishchenko, V. Ivanov // Banks and Bank Systems, Volume 13, Issue #2, 2018, p. 153 – 163
 10. Науменкова С.В. Макроекономічні аспекти оцінювання достатності капіталу банків в Україні/ С.В.Науменкова, В.І.Міщенко, С.В.Міщенко //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017 – №2(23). – С.4 – 16.
 11. Міщенко В.І. Світові тенденції монетизації економіки /В.І.Міщенко, С.В.Науменкова, І.М.Льон //Фінанси України. – 2017. – №9. –  С. 53 – 74.
 12. Науменкова С.В. Підходи до вибору інструментів захисту від системних ризиків /С.В.Науменкова //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017 – №1(22). – С.60 – 70.
 13. Науменкова С. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні / С. Науменкова, С. Міщенко, Є. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – №10 (187). – С. 6 – 17.
 14. Міщенко В.І. Сек’юритизація споживчих кредитів /В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, О.А.Шаповал//Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С.311 – 321.
 15. Міщенко В.І. Банківська система України: проблеми становлення та розвитку (25 років банківській системі України)/ В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2016. – №5 – С.7-33.
 16. Міщенко С.В. Монетарні цикли в економіці України / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова, І.М. Льон //Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11(185) . – С.363 – 372.
 17. Науменкова С. Ефективність пруденційного банківського нагляду: особливості методичних підходів /С. Науменкова, К. Цицик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №10(175). – С.46-55.
 18. Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – № 10. – С.53-76.
 19. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання / С.В. Науменкова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4(166). – С.363-371.
 20. Науменкова С.В. Базель І, ІІ, ІІІ: розвиток підходів для зміцнення регуляторної основи / С.В.Науменкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – №12 (177). – С.39-48.
 21. Naumenkova S. Transition to Inflation Targeting in Ukraine: New Tools for Monetary Policy / S. Naumenkova, O. Malyutin, S. Mishchenko. – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – 2015. – №1(166). – Р. 31-39.
 22. Науменкова С.В. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование экономического роста / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Проблемы современной экономики (Евразийский международный научно-аналитический журнал). – 2015. – №2(54). – С.168-174.
 23. Науменкова С.В. Фінансові репресії у механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №8. – С.31-55.
 24. Науменкова С. Обстеження збалансованості попиту та пропозиції на кредитному ринку: досвід центральних банків / С.Науменкова //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №10(163). – С.51-57.
 25. Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства / С.В. Науменкова, Я. О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. Випуск 1(30). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – C.54-66.
 26. Науменкова С.В. Макропруденційний банківський нагляд та умови забезпечення його ефективності / С.В. Науменкова, К.Ю. Цицик // Економіка розвитку (Economics of Development). – 2014. –№4 (72). – С.65-72.
 27. Науменкова С.В. Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Социальная экономика. – 2014. – №1-2. – С.134-143.
 28. Науменкова С.В. Трансформация роли и функций центральных банков в посткризисный период // Экономика и банки. – 2014. – №1. – С.7-15.
 29. Науменкова С.В. Фінансова інклюзивність та проблеми забезпечення доступу населення до базових фінансових послуг в Україні/ С.В. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2014. – №11. – С.31-37.
 30. Науменкова С.В. Прогнозування капіталізації банківських установ України / С.В. Науменкова, І.В.Доманецький // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи»- 2014. – №2 (17). – С.57 – 64.
 31. Науменкова С. Регулирование денежного обращения на основе использования методов и инструментов денежно-кредитной политики /С. Науменкова, С. Мищенко// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №6 (147). – С.66-72.
 32. Науменкова С.В. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика/ С.В. Науменкова, Я.О.Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №134. – С.47-51.
 33. Науменкова С.В. Особливості та інструменти проектного фінансування в Україні / С.В. Науменкова, Гавриш Л. Ю. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи».– 2013. – Випуск1(14). – С.214 – 222.
 34. S. Рeculiarities of approaches to the assessment of corporate mergers in the banking sector of Ukraine /S. Naumenkova, K. Lagutina // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – №150. – С.65-71.
 35. Науменкова С.В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики / С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2013. – №10. – С.20 – 33.
 36. Науменкова С.В. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост /С.В. Науменкова, С.В. Мищенко // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2013. – №3. – С.14-23.
 37. Науменкова С.В. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Банківська справа. – 2013. –№1. – С.3-19.
 38. Науменкова С.В. Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України /С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2013. -Випуск 2(15).- С.3 – 11.
 39. Науменкова С. В. Прогнозування розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні / С.В. Науменкова, С.В. Саранчук, О. І. Манзюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.  – Харків: ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи». – 2013.  – Випуск 2(15). – С.51 – 58.