Наконечна Юлія Леонідівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:
1987-1992 рр. – студентка Київського університету ім. Тараса Шевченка, економічний факультет. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „політична економія” та здобула кваліфікацію „ економіст, викладач економічних дисциплін.
1993-1996 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:
1994 – 2003 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2003 – 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
З 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:
1993-1994рр. в Український Фінансово-Банківській Школі групи європейських банків.
1995-1996 рр. за фінансовою програмою TACIC (Великобританія).
2014 р. – в рамках проекту «Підтримка реформи управління державними фінансами», що реалізовується Німецьким товариством міжнародного співробітництва «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
2017 р. – організовано Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та фундацією АDD, муніципалітет Кастелло-Моліна-ді –Фіємме, Італія.

Кандидатська дисертація: Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки, 2002 р.

Викладає курси: «Фінанси», «Фінанси і фінансова звітність», «Економічна політика і фінансова безпека», «Фінансова політика України в умовах глобалізації».

Наукові інтереси:
Теоретико-методологічні проблеми фінансових відносин, закономірності розвитку фінансової системи та її окремих складових, механізми забезпечення стабільності державних та місцевих фінансів, удосконалення бюджетно-податкової, боргової та соціальної політики.

Основні публікації:
Автор більш ніж 40 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 підручника та навчальних посібників.

Підручники та навчальні посібники:
1.Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система. Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури,2007.- 184с.
2. Податкова система: Навчальний посібник / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В.Романюк, Ю.Л. Субботович, В.Б. Тропіна .-К.: Центр учбової літератури,2009.- 456с.
3.Фінанси (теоретичні основи): Підручник/ М.В. Грідчіна, В.Б. Захожая, Ю.Л. Субботович, К.М. Тимчишина та ін. – К.:МАУП,2002.- 280с.

Наукові статті:
Василик О.Д., Васильченко З.М., Субботович Ю.Л. Фінансова система України//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 1994. – № 27, 7 с.34 – 39.
Субботович Ю.Л. Прибуток у господарській діяльності підприємницьких структур//Фінанси України.- 1999. – № 12. – с.39-46.
Субботович Ю.Л. Прибуток – регулятор господарської діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. – 2001. – № 12. – с.81 – 84.
Субботович Ю.Л. Місцеві бюджети та вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.– 2005. – № 80. – С.26-29.
Субботович Ю.Л. Фінанси в економічній системі держави//Фінанси України .- 2006.-№5.
Слухай С.В., Субботович Ю.Л. Utility Pricing Policy and Local Budgets in Ukraine//NISPAcee The Network of Institutes in Central Europe.-2006
Субботович Ю.Л. Бюджет у механізмі реалізаціх фінансової політики держави//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.– 2007. – № 92. – С.11-13.
Субботович Ю.Л. Проблеми запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка– 2007. – № 94-95. – С.42-44.
Субботович Ю.Л., Демиденко Л.М. Фінансування загальноосвітніх шкіл на засадах самостійності//Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. .– С.246-248.
Субботович Ю.Л., Пількевич К.Л.Стан та ризики зростання зовнішнього державного боргу в України// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка– 2009. – № 115. – С.42-45.
Субботович Ю.Л. Податок з доходів фізичних осіб у формуванні доходної частини місцевих бюджетів//Економіка АПК-2009. – № 4. – С.78-83.
Субботович Ю.Л. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка– 2012. – № 132. – С.44-46.
Субботович Ю.Л., Антропова О.Ю. Індикатори фінансової безпеки України// Світ фінансів– 2013. – №2. – С.144-152.
Субботович Ю.Л., Фурманець К.Л. Зовнішньоборгова ситуація в умовах глобалізації: сучасний стан та основні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2013. – № 154. – С.80-88.
Л. Демиденко, Ю. Наконечна Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2015.- № 2(167).-С.49-55. -0,5 д.а.
Л. Демиденко, Ю. Наконечна Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) .-2014.- №1(64), с. 210-214
Наконечна Ю. Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні// Світ фінансів. – 2015.- №4. – С. 57-65.
Наконечна Ю., Льодіна О. Державна політика у сфері бюджетних видатків в Україні та напрями її вдосконалення// Економіка і держава. – 2016.- №7. –С.84-87.
Наконечна Ю., Демиденко Л. Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016.- №10 (187). – С.20-27.