Лютий Ігор Олексійович

Посада: професор, завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: заслужений економіст України

Дата та місце народження: 27 травня 1960 року

Навчання:

 • 1983 – закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1988 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).
 • 1999 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
 • 2000 – доктор економічних наук (за спеціальністю 08.01.01. – економічна теорія)
 • 2002 – присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів грошового обігу та кредиту

Трудова діяльність:

 • 1983- 1985 рр – асистент кафедри політичної економії Київського інженерно-будівельного інституту;
 • з 1985 року – аспірант, а з 1989 року – асистент кафедри політичної економії гуманітарних факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка;
 • з 1993 року – доцент, а з 1994 року – докторант кафедри економічної теорії Київського університету імені Тараса Шевченка;
 • з 1997 року – доцент, а з червня 2001 року – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2003- 2008 рр. – завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 1 лютого 2008 по грудень 2008 року – в.о. декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 2009- 2015 р – поєднує посади завідувача кафедри та проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 2016 р. – дотепер – завідувач кафедри фінансів Київського національного університету.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 36 років (з 1983 року).

Стажування:

 • Інститут політичної освіти наукових закладів (м Лейпциг, Німеччина), 1991 р.,
 • Лейпцігський університет (Німеччина), 1992 р.,
 • Бізнес-школа Норд університету (Норвегія), 2016 р.,
 • Університет Мангейму (Німеччина), 2017 р.

Кандидатська дисертація:

Социалистическое обобществление и развитие коллективных форм и организации оплаты труда, 1988 р.

Докторська дисертація:

Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні, 2000р.

Викладає курси:

«Бюджетування», «Фінансова політика в умовах глобалізації», «Гроші та кредит».

Наукові інтереси:
Фінансова система та фінансова політика держави, банківська система,проблеми теорії і практики розвитку системи грошово-кредитних відносин та особливості реалізації механізму грошово-кредитної політики в Україні. Лютий І.О. є засновником наукової школи «Теоретико-методологічні засади фінансової та грошово-кредитної політики в Україні». За ініціативою професора. Лютого І.О. налагоджено плідні зв’язки з науковими центрами, провідними вітчизняними та закордонними навчальними закладами, в т.ч. з Інститутом законодавства ВРУ, Інститутом економіки НАН України, Центром наукових досліджень НБУ та державними фінансовими установами. Керівник міжнародних проектів за грантовими угодами ««Норвезько-українське співробітництво в галузі економіки публічного сектору: фінанси, бюджетування і бухгалтерський облік» (2016 – 2019 рр.) та з фондом «Volkswagen Foundation»: «Передача технологій у постсоціалістичних економіках» по реалізації гранту між Університетом Манхейму (Німеччина) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2016 – 2018 рр.).
Наукові розробки та практичні пропозиції знайшли відображення у ряді важливих для економіки України програм, законопроектів таких як: «Про банки та банківську діяльність» та «Про Державний борг»; проектів Законів про державний бюджет, пропозиції щодо удосконалення бюджетного законодавства; матеріалів засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Розроблено теоретико-методологічні засади грошово-кредитної політики центрального банку. Досліджено особливості механізму реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України. Обґрунтовано концептуальні засади фінансової політики держави та суперечності її реалізації в умовах трансформації економіки України. Розроблено теоретичні основи концепції розбудови банківської системи України.

Громадська діяльність та членство:

 • Член вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Член експертної ради ВАК України, член експертної ради ДАК України,
 • Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки і підприємництва
 • Член науково-методичної комісії з економіки та управління класичних університетів
 • Член Спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Д 26.001.12)
 • Член Вченої ради економічного факультету
 • Член Координаційної ради з виконання комплексної наукової програми “Наукові проблеми державотворення України” Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Членом Координаційної ради з наукової термінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Член редколегії ряду наукових фахових видань: “Вісник Київського університету”, “Банківська справа” , “Вісник Чернівецького університету”, “Світ фінансів”, “Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України”, “Фінанси і кредит” (Москва), Економіка (Вільнюс))

Міжнародне співробітництво:

 • Встановлено наукові зв’язки з провідними Європейськими та Східними науковими установами, що дозволяє проводити спільні зустрічі, круглі столи та наукові семінари з актуальних фінансових питань:
 • Факультет права та економіки Університетом Софія Антіполіс, (м. Ніцца, Франція). У 2008 та 2009 роках за ініціативою професора Лютого І.О. на базі даного Університету було організовано та проведено дві Міжнародні науково-практичні конференції та випущено монографію «Глобалізаційні процеси та їх вплив на національні фінансові системи».
 • Університет Ебергарда Карла (м. Тюбінген, Німеччина)
 • Інститут економіки Академії наук Азербайджанської республіки, Азербайджанський Державний економічний університет (м. Баку, Азербайджан). Результатом співпраці є публікація спільної розробки – навчального посібника: Лютый И.А., Кулиев Р.А. Инвестиционная деятельность.- Баку: 2008. –395 с. –21,9 д.а.

Нагороди:

 • Відмінник освіти України (2005)
 • Нагороджений нагрудним знаком “Петра Могили” (2008)
 • Нагороджений почесними грамотами і подяками МОН України

Основні публікації:
Лютий І.О. є автором більш ніж 150 наукових та близько 24 навчально-методичних праць, серед яких 3 монографії, 7 підручників та навчальних посібників, під його керівництвом захищено 4 докторські та 32 кандидатські дисертації.

 1. Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України. 2-ге видання [монографія]/ [Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д.]; за ред. І.О. Лютого – К.: ЦУЛ, 2008. – 360 с.
 2. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: [монографія]/ [Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М.]; за ред. І.О. Лютого – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 576 с.
 3. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. 2-ге видання: [монографія]/ [Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В., Білик О.П., Рак Р.В., Буй Т.Г., Мошенський С.З., Нічосова Т.В., Прімєрова О.К.]; за ред. І.О. Лютого; – К.: ЦУЛ, 2008. 432 с.
 4. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. / Лютий І.О., Пікус Р.В., Приказюк Н.В., К.І. Старовойт-Білоник – Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010. – 388 с.
 5. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: [монографія] / [Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін.]; за заг. ред. І.О. Лютого. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308 с.
 6. Податки на споживання в економіці України: [монографія]/ Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. – К.: Знання, 2005. – 335с.
 7. Банківська справа: підручник / за заг. ред. І.О.Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
 8. Гроші та кредит: Підручник / Лютий І.О., Любкіна О.В., Рожко О.Д./ – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 559 с.
 9. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2 видання, 2010. – 776с.
 10. Лютый И.А., Кулиев Руфат Акташи оглы. Инвестиционная деятельность. – Баку, 2009. – 400 с.
 11. Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в економіці України. – К.: Знання, 2005. – 335 с.
 12. Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010.– 599 с.
 13. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг –К.: Знання, 2005.-392 с.
  Податкова система: навч. посіб. / [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін]; За ред. І.О.Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
 14. Лютий І.О. Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 8. – с. 155-158.
 15. Лютий І.О. Податкова політика України на сучасному етапі // Фінанси України. – 2008. – № 9. – с. 123-127.
 16. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 13-19.
 17. Лютий І.О., Дрозд Н.В. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України // Фінанси України. – № 8. – 2010. – С. 63-72.
 18. Лютий І.О., Нічосова Т.В. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій // Фінанси України. – 2008. – № 6. – с. 1-10
 19. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. –– 440 c.
 20. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D