Кнір Марія Олександрівна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата та місце народження: 24 листопада 1983 року

e-mail: mariya.knir@gmail.com

Навчання:

 • 2000–2005 рр. — навчання на факультеті економіки та менеджменту Національного авіаційного університету. Здобула кваліфікацію магістра економіки (диплом з відзнакою).
 • 2005–2009 рр. — навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «фінанси, гроші і кредит» (кафедра фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Трудова діяльність:

 • 2009 – 2015 рр. – асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • З 2015 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація:

Механізм формування капіталу комерційних банків України, 2010 р.

Викладає курси:

«Управління портфелем та планування статків», «Alternative investments», «Valuation»

Наукові інтереси:

 • Поведінкові фінанси
 • фінансові інновації та сучасні інструменти фінансових ринків
 • портфельне інвестування.

Нагороди та відзнаки:
Стипендія Erasmus Mundus (2012).

Основні публікації:

 1. Навчально-методичний комплекс «Pricing and operations in the financial services market» – К: ВПЦ «Київський університет», 2011. -46С.
 2. Навчально-методичний комплекс «Міжнародні фінансові ринки» – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 45С. (у співавторстві з Любкіною О.В.)

Наукові статті:

 1. Боровікова М.О. Інвестиційна діяльність і капіталізація комерційних банків в період дестабілізації економіки України / Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №4.
 2. Боровікова М.О. Банківський капітал: теоретичні засади визначення сутності та складових / Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №9.
 3. Боровікова М.О. Еволюція формування методологічних підходів до регулювання банківського капіталу у міжнародній практиці /Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, „Економіка”. – 2010. – №116
 4. Боровікова М.О. Аналіз збитків закордонних та вітчизняних фінансових установ від шахрайських операцій та шляхи їх запобігання/ Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №138. – 2012. – С. 49-53.
 5. Borovikova M. Problems and prospects of the development of Ukraine stock market in the context of financial liberalization and integration process / Whither Our Economies: Proceedings of International Scientific Conference (Lithuania). –Vilnius, 2012. – P.111-118. (н.-м. база EBSCO) (coauthored by Olena Liubkina)
 6. Зростання державного боргу в післякризовий період та шляхи його стабілізації / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №149. – 2013. – С. 25-29.
 7. Borovikova M. Financial market of Ukraine and the role of foreign direct investment / Ekonomika (Lithuania). – Vol. 92(1). – Vilnius, 2013. – С. 64-78 (н.-м. база EBSCO) (coauthored by Igor Lyutiy)
 8. Borovikova M. Impact of foreign capital on the financial market of Ukraine/ Practice and Research in Private and Public Sector – 2013: Proceedings of International Scientific Conference (Lithuania). – Vilnius, 2013. – P.194-203.
 9. Боровікова М.О. Совершенствование системы расчетов по операциям с ценными бумагами в странах ЕС / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – №154. – 2014. – С. 40-43. (у співавторстві з Юрявичене Д.)
 10. Боровікова М.О. Особенности управления инвестиционным портфелем/ Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права: Материалы международной научно-практической конференции (Росийская Федерация). – Саратов, 2014. – C. 54-62.
 11. Боровікова М.О. Фінансування підприємства за допомогою довгострокового боргу / Ефективна економіка. – № 7. – 2015.- Електронне видання
 12. Боровікова М.О. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій / Формування ринкових відносин в Україні. – №8. – 2015. – с.121-128