Карпич Анна Юріївна

Посада: асистент

e–mail:annakarpych@univ.net.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 2012-2016 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Бакалавр з фінансів і кредиту.
 • 2012-2016 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет лінгвістики. Бакалавр з філології.
 • 2016-2017 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики. Магістр за спеціальністю «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)».
 • 2016-2018 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Корпоративні фінанси» (CFA Institute University Affiliation Program), професійна кваліфікація «Аналітик в галузі фінансових інвестицій». Диплом з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • Березень 2013 р. – лютий 2018 р. – Бухгалтер у приватних компаніях сфери послуг.
 • Березень-червень 2018 р. – Викладач кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
 • Липень-вересень 2018 р. – Начальник планово-економічного відділу приватного підприємства.
 • Вересень 2018 р. – дотепер – Асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:

 • 27-29 квітня 2011 р. – Диплом учасника безперервного читання іспанською мовою «Дон Кіхота» Міґеля де Сервантеса Сааведри, організованого Посольством Іспанії в Україні та Національним музеєм літератури України з нагоди Міжнародного дня книги.
 • 12 жовтня 2011 р. – Особистий лист-подяка Надзвичайного і Повноважного посла Іспанії в Україні в 2009-2013 рр. сеньйора Хосе Родріґеса Мояно за участь у конкурсі стислих творів іспанською мовою, організованому з нагоди святкування дня Іспанідаду та Національного свята Іспанії.
 • 5-7 квітня 2016 р. – Диплом ІІ ступеня переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 • 30 червня 2016 р. – Переможець конкурсу випускних кваліфікаційних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», освітній рівень «Бакалавр».
 • 1 лютого 2018 р. – Грант, профінансований Норвезьким центром міжнародного співробітництва в галузі освіти (CPEA-2015/10005, проект Норвезько-українського співробітництва в галузі економічної освіти державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування і фінанси), для проведення наукового дослідження на тему «Первинне розміщення монет для фінансування корпоративних секторів економіки України та Норвегії».
 • 3-4 квітня 2018 р. – Диплом І ступеня переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017/18 н.р.
 • 27 червня 2018 р. – Переможець конкурсу випускних кваліфікаційних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Корпоративні фінанси», освітній ступінь «Магістр».

Викладає курси:

Управління корпоративними фінансами, Венчурне фінансування, Боргові фінансові інструменти, Управління портфелем і планування статків (англійською), Теорія та методологія наукових досліджень (англійською).

Наукові інтереси:

Фінанси в епоху інформації та глобалізації,  методи якісних і кількісних досліджень в бізнесі, сучасні підходи до навчання студентів іншомовним дисциплінам.

Публікації

 1. Лютий І.О., Карпич А.Ю. Цифрові токени у фінансуванні приватного бізнесу: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 188с.
 2. Karpych А. Successful Finance Professional of the Digital Era: Thinking of the Needed Skills. Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17-18 квітня 2019 р.). Київ, 2019. C. 350-351.
 3. Karpych А. Blockchain Reshapes International Trade But Will Cryptocurrency Do So Too?Розвиток міжнародної торгівлі в умовах глобальних економічних дисбалансів : матеріали виступів Всеукр. форуму з проблем міжнародних економічних відносин (Житомир, 11 квітня 2019 р.). Житомир, 2019. С. 7-10.
 4. Карпич А.Ю. Сучасні виклики до підготовки фахівців-фінансистів: дослідження ставлення студентів до використання мов програмування та систем автоматизації бізнесу в навчанні. Нові інформаційні технології управління бізнесом: зб. тез IIВсеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 14 лютого 2019 р.). Київ, 2019. С. 102- 107.
 5. Лютий І.О., Карпич А.Ю. Первинне розміщення монет (ІСО): практика використання в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. №201.С. 20-26.
 6. Карпич А.Ю. Токен в первинному розміщенні монет (ІСО): теоретичні основи та місце на фінансовому та грошовому ринках. ΛΌГ. Мистецтво наукової думки. 2018. №1. С. 53-57.
 7. Карпич А.Ю. Передумови появи первинного розміщення монет (ІСО) в контексті технологічних змін. Naukowyiinnowacyjnypotencjał prezentacji: kolekcjа pracnaukowych«ΛΌГOΣ» zmateriałamiMiędzynarodowejnaukowo-praktycznejkonferencji(Opole, 18 listopada2018 r.). Obukhov, 2018. – С. 13-17.
 8. Karpych А. Initial Coin Offering (ICO) as an Economic, Technological and Social Phenomenon. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 вересня 2018 р.). Київ, 2018. С. 239-243.
 9. Karpych А. Ethical principles for Initial Coin Offering as a core necessity for market integrity. Реформування соціально-економічної системи суспільства:матеріали Міжнар. наук.-практ.конф.(Івано-Франківськ, 22-23 грудня 2017 р.). Херсон, 2017.С. 102- 105.
 10. Karpych А. Financial management under the era of digitalization. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІVМіжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 вересня 2017 р.). – Київ, 2017. С. 33-34.
 11. Sitnitskiy M.V., KarpychYu. Fundamental analysis versus long PESTLE analysis: the common and the different. Модернізація фундаментального аналізу на рівні підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.(Харків, 16-17 грудня 2016 р.). – Херсон, 2016. С. 186-188.
 12. Карпич А.Ю. Модернізація фундаментального аналізу на рівні підприємства. Розвиток соціально-економічних систем в сучасних умовах: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф.(Харків, 16-17 грудня 2016 р.). – Херсон, 2016. С. 77-79.
 13. KovalskaК., KarpychА. Corporate social responsibility as a factor to consider in fundamental analysis of agribusiness: theoretical aspect. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 16-17 грудня 2016 р.). Харків, 2016. С. 170-173.
 14. Карпич А.Ю. Сучасні підходи до навчання іноземних мов студентів-економістів. Психологічні та методичні засади педагогічної майстерності: тези доповідей ІІІ Всеукр. студентської наук.-практ. конф. (Київ,14 грудня 2016 р.). Київ, 2016. С. 45-46.
 15. PokachalovaА., KarpychА.Fundamental analysis as a tool to analyze the legal aspects for foreign financial investments in Ukrainian business. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжнар. наук.-практ.конф. (Харків, 25 листопада2016 р.). Харків, 2016.С.102-104.
 16. Karpych А. Formation of the English financial terms. Innovations in Science and Technology: the XVІІAll-Ukrainian R&D Students Conference proceeding. (Kyiv, November 22, 2016). Kyiv, 2016. С. 116-118.
 17. Karpych А. Advantages and disadvantages of fundamental analysis of the stock market. СвітовітенденціїтаперспективирозвиткуфінансовоїсистемиУкраїни: зб. тезстудентів, аспірантівтамолодихвченихХІІІМіжнар.наук.-практ.конф. (Київ, 27-28 жовтня2016 р.). Київ, 2016. С. 53-55.
 18. Karpych А. The translation of the English lexicon of finance into Ukrainian (based on the original Michael Lewis’s book “The Big Short: Inside the Doomsday Machine”). Шевченківська весна – 2016: філологія, соціологія, психологія: матеріали XIVМіжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. (Київ,6-8 квітня 2016 р.). Київ, 2016. С. 114-117.
 19. Карпич А.Ю. Перспективи застосування фундаментального аналізу на фондовому ринку України. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2015 р.). Київ, 2015. С. 57-59.
 20. Карпич А.Ю. Prosandconsofhybridlong-termcareinsurancepolicies. Інноваційний ресурс страхового ринку в сучасних умовах: зб.тез доповідей Х Міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 5 грудня 2014 р.). Київ, 2014. С. 22-24.
 21. Карпич А.Ю. Аналіз стану надходжень до Державного бюджету України податку на прибуток підприємств. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІ Міжнар.наук.- практ. конф. (Киів, 31 жовтня 2014 р.). Київ, 2014. С. 47-50.
 22. Карпич А.Ю. Створення бізнес-моделей з надання поштових і фінансових послуг. Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України: матеріали Всеукр.наук.-практ.конф.студентів та аспірантів(Київ, 15-16 травня 2014 р.). Київ, 2014. С.286-289.