Карпич Анна Юріївна

Посада: асистент

e–mail:annakarpych@univ.net.ua

Посилання на профілі:

Навчання:

 • 2012-2016 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Бакалавр з фінансів і кредиту.
 • 2012-2016 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет лінгвістики. Бакалавр з філології.
 • 2016-2017 – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики. Магістр за спеціальністю «Філологія», спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)».
 • 2016-2018 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Магістр за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Корпоративні фінанси» (CFA Institute University Affiliation Program), професійна кваліфікація «Аналітик в галузі фінансових інвестицій». Диплом з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • Березень 2013 р. – лютий 2018 р. – Бухгалтер у приватних компаніях сфери послуг.
 • Березень-червень 2018 р. – Викладач кафедри економіки та підприємництва ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів».
 • Липень-вересень 2018 р. – Начальник планово-економічного відділу приватного підприємства.
 • Вересень 2018 р. – дотепер – Асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагороди та відзнаки:

 • 27-29 квітня 2011 р. – Диплом учасника безперервного читання іспанською мовою «Дон Кіхота» Міґеля де Сервантеса Сааведри, організованого Посольством Іспанії в Україні та Національним музеєм літератури України з нагоди Міжнародного дня книги.
 • 12 жовтня 2011 р. – Особистий лист-подяка Надзвичайного і Повноважного посла Іспанії в Україні в 2009-2013 рр. сеньйора Хосе Родріґеса Мояно за участь у конкурсі стислих творів іспанською мовою, організованому з нагоди святкування дня Іспанідаду та Національного свята Іспанії.
 • 5-7 квітня 2016 р. – Диплом ІІ ступеня переможця ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 • 30 червня 2016 р. – Переможець конкурсу випускних кваліфікаційних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», освітній рівень «Бакалавр».
 • 1 лютого 2018 р. – Грант, профінансований Норвезьким центром міжнародного співробітництва в галузі освіти (CPEA-2015/10005, проект Норвезько-українського співробітництва в галузі економічної освіти державного сектору: бухгалтерський облік, бюджетування і фінанси), для проведення наукового дослідження на тему «Первинне розміщення монет для фінансування корпоративних секторів економіки України та Норвегії».
 • 3-4 квітня 2018 р. – Диплом І ступеня переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017/18 н.р.
 • 27 червня 2018 р. – Переможець конкурсу випускних кваліфікаційних робіт економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Корпоративні фінанси», освітній ступінь «Магістр».

Викладає курси:

Корпоративні фінанси, Інститути спільного інвестування, Венчурне фінансування, Інновації та процеси змін (англійською), Теорія та методологія наукових досліджень (англійською).

Наукові інтереси:

Фінанси в епоху інформації та глобалізації,  методи якісних і кількісних досліджень в бізнесі, сучасні підходи до навчання студентів іншомовним дисциплінам.

Публікації

 1. Карпич А.Ю. Токен в первинному розміщенні монет (ІСО): теоретичні основи та місце на фінансовому та грошовому ринках/ А.Ю. Карпич // Науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтвонауковоїдумки». –2018. –№1.–С.59-63.
 2. Карпич А.Ю. Передумови появи первинного розміщення монет (ІСО) в контексті технологічних змін / А.Ю. Карпич // Науковий та інноваційний потенціал сьогодення: збірник наукових праць «ΛΌГOΣ» за матеріаламиМіжнародної практичної конференції, Ополе (Польща), 18 листопада 2018 р.–Рівне: Видавництво «Волинські обереги», 2018. – Т.4. – 122 с. – С.13-17.
 3. Karpych A. Initial coin offering (ICO) as an economic,technological and social phenomenon/ Anna Karpych //Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2018. – 297 с. – С.239-243.
 4. Karpych A. Ethical principles for Initial Coin Offering as a core necessity for market integrity / Anna Karpych // Реформування соціально-економічної системи суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Івано- Франківськ, 22-23 грудня 2017 року). – У 2-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Ч.1. – 140 с. – С.102-105.
 5. Karpych A. Financial management under the era of digitalization / Anna Karpych // «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», збірник тез студентів, аспірантів та молодих вчених ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 29 вересня 2017 р. – За заг. ред. проф. В. Д. Базилевича. – К.: Логос, 2017. – 109 с. – С.33-34.