Грищенко Тетяна Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:
1983 – Київський державний університет імені Т. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
1990 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).

Трудова діяльність:
1996 – 2000 рр. – займала посади старшого викладача, доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського державного торговельного-економічного університету.
2000 – 2003 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.
2004 – 14.12. 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
З 14.12. 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Кооперативна власність та форми її економічної реалізації – 1990 р.

Викладає курси:
Митно-тарифна політика держави, Фінанси, Гроші та кредит, Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів, Банківські системи зарубіжних країн

Наукові інтереси:
• Митно-тарифна політика держави в умовах глобалізації
• Банківська діяльність та механізм здійснення банківських операцій
• Тенденції розвитку ринку цінних паперів

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

1. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія / [Лютий І.О.,Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. (311-346)
2. Митно-тарифна політика держави: навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” – К.:Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011.- 50 с.
3. Грищенко Т. В., Анзіна Г.В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу / Т.В.Грищенко, Г.В. Анзіна // Проблеми економіки. – №1. – 2015. – С. 16-21.
4. Грищенко Т. В., Івахненко І. С. Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів / Т.В.Грищенко, І.С.Івахненко // Бізнес Інформ. – №8. – 2014.
5. Грищенко Т.В., Решетова Г.В. Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії / Т.В.Грищенко, Г.В. Решетова // Бізнес Інформ. – №10. – 2013. – С. 266-271.
6. Івахненко І.С., Грищенко Т.В. Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку / І.С. Івахненко, Т.В. Грищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 149. – 2013. – С. 32-35.
7. Grishenko T.V., Ivakhnenko I.S. Problems of increasing of the ukrainian economy competitiveness / T.V.Grishenko, I.S. Ivakhnenko // Nauka i Studia. – № 4 (49). – 2012. – С. 57-64.
8. Грищенко Т.В. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища/ Т.В. Грищенко, І.С. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 127. – 2011.– С. 31–35.
9. Грищенко Т.В. Роль рынка ценных бумаг в аккумуляции и перераспределении финансовых ресурсов в реальный сектор экономики / Т. В. Грищенко, И. С. Ивахненко // Экономика. Управление. Право. — № 1. — 2011. – С. 15–19.
10. Грищенко Т.В., Курищук В.В. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств / Т.В.Грищенко, В.В.Курищук // Фінанси України. – № 9. – 2010. – С. 107-114.
11. Грищенко Т.В. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах / Т.В. Грищенко. В.В.Курищук // Банківська справа. – №6. – 2009. – С.51-62.
12. Грищенко Т., Івахненко І. Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів/ Т.В.Грищенко, І.С.Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 112. – 2009.– С.10-12.
13. Грищенко Т.В., Науменко В.В. Банківське фінансування зовнішньоторговельних операцій в Україні / Т.В.Грищенко, Науменко В.В. // Банківська справа. – №5. – 2008. – С.72-79.