Демиденко Людмила Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 23 березня, м. Київ

Персональна пошта: ipr.demydenko@gmail.com

Освіта:
1990-1995 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет
1995-1998 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність:
1995-1997 провідний економіст відділу Світового банку Міністерства фінансів України
1998– 2003 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2003 – 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
З 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація:
Інтеграція податкової системи України до європейського економічного простору, 2000 р.

Стажування:

Міжнародна програма наукового стажування “СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА ІННОВАЦЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ”/MODERNÉ METÓDY A INOVAČNÉ TECHNOLÓGIEVO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ: EURÓPSKE SKÚSENOSTI A SÚČASNÉ TRENDY” 24 жовтня — 30 жовтня 2017 року, Словаччина-Угорщина-Чехія-Німеччина-Польща (сертифікат від 30.10.2017 р.) та «ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД» Україна-Словаччина-Угорщина-Австрія, що відбулось у європейських університетах ( Університет Шафарика (м.Кошице), Віденський університет) з 27-03-17 по 1-04-2017 рр. (сертифікат від 1.04.2017 р.;

2017 р. проходження стажування у Італії, муніципалітет Кастелло-Моліна-ді -Фіємме (організований Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці та фундацією АDD)

Тренінг «Андрагогіка: особливості освіти дорослих» організований Українською Асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Університетом економіки та права «Крок», отримано сертифікат від 14.11.2016 року.

Стажування організоване Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Проектом ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» (SURDP) за тренінговою програмою англомовної Літньої школи «Децентралізація як умова розвитку України» (сертифікат. 31.05.2016 р.)

Викладає курси: «Фінанси», «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів», «Податкова система».

Наукові інтереси:

Теоретико-методологічні проблеми оподаткування, закономірності розвитку податкової системи та міжнародні аспекти оподаткування.

Основні публікації:

Автор більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 2 навчальних посібників.

Підручники та навчальні посібники:

Демиденко Л.М. Фінансово-економічна грамотність:   Підручник: у 2 частинах  /  авт. кол.; за редакцією д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. – К.: Кондор, 2017. – Частина 1.: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України. – 800 с. Тема 10 Авт. мат. 40 с. (2,0 д.а.).с.434-47

Демиденко Л.М., Субботович Ю. Л. Податкова система / Навчальний посібник. Гриф МОН. – К.: ЦУЛ, 2007. – 184 с.

Податкова система / Навчальний посібник /За ред. І.О. Лютого К.: ЦУЛ, 2009. – 445 с.

Наукові статті:

 1. Демиденко Л. Акцизна політика щодо тютюнових виробів в умовах інтеграції України до ЄС / Демиденко Л.М., Наконечна Ю. / Вісник Хмельницького національного університету №4, 2017, с.108-115. (фахове видання, що належить до Index Copernicus)
 2. Демиденко Л.М. Оподаткування доходів громадян в Україні: фіскальні новації/ Демиденко Л.М., Тюріна М.М./ Інвестиції : досвід та практика № 16, 2017, с. 45-49. (фахове видання, що належить до Index Copernicus)
 3. Демиденко Л.М. Податкова система України: неоліберальний виклик чи латентні зрушення /Л.М. Демиденко, О.П. Нестеренко //Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, No.2/2017.-р.78-82(англ.)
 4. Л. Демиденко, Ю. Наконечна Відкритість та прозорість державного та місцевих бюджетів в Україні//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016.- №10 (187). – С.20-27.
 5. Л. Демиденко, Ю. Наконечна Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2015.- № 2(167).-С.49-55. -0,5 д.а.
 6. Л. Демиденко, Ю. Наконечна Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів//Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) .-2014.- №1(64), с. 210-214
 7. Демиденко Л. Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2014.- № 161.
 8. Демиденко Л.М. Фіскальні стимули сприяння інноваціям в умовах європейської інтеграції//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2012.- № 132.-С.36-39.
 9. Демиденко Л.М. Інновації в умовах податкового стимулювання економіки//Економіка ринкових відносин, 2012.- № 9, С.160-164.
 10. Демиденко Л.М, Ситницький М.В. Фіскальна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності вітчизняної промисловості // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2010, -№3(38) – с.25-33.
 11. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Фінансування загальноосвітніх закладів на засадах самостійності // Вісник Чернівецького національного університету. –2008.- №368-369. -с.15-21.
 12. Демиденко Л.М. Податкова політика Європейського Союзу// Наукові праці НДФІ. -2007.- Випуск 3(40).- с.87-96.
 13. Лютий І.О., Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України Фінанси України.-2006.-№10.-С.3-12
 14. Демиденко Л.М.Особливості становлення і розвитку системи обов’язкового соціального страхування в країнах Західної Європи та в Україні //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2006.- №79.-С.40-43
 15. Демиденко Л.М.Оподаткування доходів громадян: досвід США та України // Фінанси України.-2005.-№9.-С.30-34.
 16. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу // Фінанси України.-2004.-№5.-С.111-117.
 17. Демиденко Л.М. Еволюція принципів побудови податкових систем у західній економічній думці//Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2002.-№61.
 18. Демиденко Л.М. Митна політика в регулюванні інтеграційних процесів// Вісник Академії праці і соціальних відносин.-2001.- №1.
 19. Демиденко Л.М.Удосконалення прямого оподаткування в напрямку інтеграції в ЄС //Фінанси України.-2000.-№ 4.
 20. Демиденко Л.М. Напрями удосконалення системи оподаткування в сучасних умовах економічного розвитку //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка.-2000.-№45.
 21. Ю. Наконечная, Демиденко Л. Учебно-методический комплекс «Финансы»для студентов- иностранцев КНУ имени Т. Шевченко, 2016.
 22. Ю. Наконечна, Демиденко Л. та ін.. Навчально – методичні матеріали з курсу “Податкова система” КНУ ім. Т. Шевченка, 2013.
 23. Демиденко Л.М. Навчально – методичні матеріали з курсу “Оподаткування підприємств” КНУ ім. Т. Шевченка, 2003.