Боринець Станіслав Якович

Посада: професор

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Дата та місце народження: 6 квітня 1945 р. с. Лосинець, Турківський район, Львівська область

e-mail:stanislav_borynets@ukr.net

Навчання:
1968-1972 – студент економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (диплом з відзнакою).
1972-1973 – аспірант економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
1976 – захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій раді економічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.

Кандидатська дисертація:
Розвиток міжнародної науково-технічної інтеграції країн-членів РЕВ, 1976 р.

Трудова діяльність:
1973-1976 – асистент кафедри політекономії гуманітарних факультетів
1976-1979 – старший викладач тієї ж кафедри
1979-1992 – доцент тієї ж кафедри
1992-1997 – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
1997-2009 – професор тієї ж кафедри
2009-по даний час – професор кафедри фінансів

Одночасно (за сумісництвом):
з 1979 року – декан по роботі з іноземцями Київського держуніверситету імені Т.Г. Шевченка;
з 1992 року – заступник проректора КНУ імені Тараса Шевченка, директор Центру підготовки іноземних громадян;
з 1994 по 2009 рр. – заступник проректора-директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник Центру підготовки іноземних громадян.

Нагороди та відзнаки:
Почесна Грамота Кабінету Міністрів України (1999 р.),
Відмінник освіти України (2002 р.),
Заслужений працівник освіти України (2004 р.),
Почесна грамота МЗС України (2008 р),
Відзнака Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2010 р.),
Почесна грамота ректора університету (2015 р.),
Диплом ректора університету «Кращий викладач економічного факультету у 2014-2015 навч. році»,
Грамоти декана економічного факультету (2013, 2014, 2015 рр.).
Подяка декана економічного факультету (2016 р.)

Викладає навчальні дисципліни:
«Міжнародні валютно-фінансові відносини», «Міжнародні фінанси», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Методологія наукових економічних досліджень», «Методика викладання фінансово-економічних дисциплін».

Наукові інтереси:
Сучасні проблеми функціонування системи міжнародних фінансів; регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин; проблеми та перспективи входження України в систему міжнародних фінансів.

Основні публікації
Боринець С. Я. є автором понад 150 наукових праць та 30 навчально-методичних посібників.  Серед них:

 1. Боринець С. Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти). Підручник з грифом МОН України.  –К.: Педагогіка, 1997. – 160 с.
 2. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси – 2-ге вид.; перероб. і доп. Підручник з грифом МОН України. –К.: Знання, 2006. – 489 с. (серія «Вища освіта XXI ст.»)
 3. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини – 5 вид. перероб. і доп. Підручник з грифом МОН України. –К.: Знання, 2008. – 500 с. (серія «КНУ імені Тараса Шевченка – 175 років»);
 4. Боринець С. Я. Теорія та практика світових фінансів. Підручник – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 350 с.
 5. Боринець С.Я. Фінанси. Підручник //І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій та ін. – К.: «ЛІРА-К», 2018. – 728 с.
 6. Боринець С.Я. Теоретико-методологічні засади дослідження фінансової системи. Конспект лекцій. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 160 с.

Наукові статті:

 1. Боринець С. Я. Історичні аспекти виникнення та еволюція форм державних запозичень (текст) / С.Я. Боринець, Л. В. Могилко // Економіка та держава. – № 8. – 20011. – С. 15-17
 2. Боринець С. Я. Економічна природа та призначення ринку державних цінних паперів (текст) / С. Я. Боринець, Л. В. Могилко // Інвестиції: практика та досвід. – № 13. – 2011. – С. 29-31.
 3. Боринець С. Я. Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку / С. Я. Боринець, В. А. Делас // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 138. – С. 18-21.
 4. Боринець С. Я. Теоретические основы оптимизации портфеля долговых обязательств государства / С. Я. Боринец, Л. В. Могилко // Новая экономика. – 2012. – № 2. – С. 36-44.
 5. Боринець С. Я. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України /С. Я. Боринець, Л. В. Могилко // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 43-50.
 6. Боринець С.Я. Модернізація бюджетної системи України в умовах децентралізації фінансових ресурсів /С.Я. Боринець, В.П. Чекановський//Сталий розвиток економіки. Зб. наук. праць. – 2017. – №3. – С.195-202.