Навчально-методична робота кафедри

Кафедра фінансів забезпечує підготовку бакалаврів – фахівців напряму «Фінанси і кредит» за концепцією, що поєднує блоки навчальних дисциплін освітньо-професійних програм різних економічних спеціальностей (економічної теорії, статистики, менеджменту, економічної кібернетики, економіки підприємства), передбачає поглиблену математичну підготовку, високий рівень комп’ютерної грамотності, сприяє формуванню комплексного професійного світогляду студента у межах обраної спеціалізації за кластерами «Державні фінанси», «Фінансовий ринок», «Корпоративні фінанси». Сьогодні кафедра працює за навчальними планами для класичних університетів, розроблено і впроваджуються нові навчальні плани відповідно до вимог Болонської конвенції.