Науково-дослідна робота

На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: реформування бюджетної системи та шляхи зміцнення державних фінансів, теоретичне обґрунтування грошово-кредитної політики та її вплив на стабільність грошової одиниці; тенденції розвитку грошово-валютних систем зарубіжних країн тощо. Так, к.е.н. Рожко О.Д. отримав грант Президента України за цикл наукових досліджень у галузі державних фінансів.

Викладачі кафедри працюють над розробкою наступних госпрозрахункових тем: «Дослідження потенціалу фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів в Україні», «Розроблення науково-методичних засад оцінки впливу державних фінансових корпорацій на стійкість державних фінансів», «Теоретичні та прикладні засади розроблення й впровадження фіскальних норм і правил, що впливають на стійкість державних фінансів» та інші.
ndr_financeУ жовтні кожного року вже протягом десяти років кафедра фінансів проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», що присвячена формуванню концепції ефективного фінансово-кредитного механізму забезпечення стабілізації соціально-економічного зростання в Україні. В конференції беруть участь провідні вчені, державні діячі та працівники фінансово-кредитних установ України, Російської Федерації, Азербайджану, Німеччини і Франції. Основні результати конференції традиційно публікуються у науковому збірнику «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка». За участю викладачів кафедри відбуваються засідання науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, круглі столи тощо. Результати конференцій публікуються у збірниках наукових праць, висвітлюються у засобах масової інформації.

На кафедрі фінансів в аспірантурі навчаються 18 осіб, 3 здобувачі та 2 докторанти. Протягом 2005-2013 років на кафедрі відбулось 37 захистів кандидатських і 7 захистів докторських дисертацій з актуальних проблем теорії та практики фінансів, грошей та кредиту.

Найбільш обдарована молодь кафедри фінансів об’єднується у наукових гуртках «Фінансова політика та стратегічне бюджетно-податкове планування», «Фінансова аналітика, оцінка вартості компанії», «Реформування податкової системи України».