Міжнародні зв’язки

Протягом тривалого часу кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами, зокрема, з Московським державним університетом імені М.В. Ломоносова (м. Москва, Росія), Університетом Ебергарда Карла (м. Тюбінген, ФРН), Азербайджанським Технічним університетом (м. Баку), Інститутом економіки Академії наук Азербайджанської республіки, Азербайджанським Державним економічним університетом (м. Баку), Університетом Бедфордшира (м. Бедфордшир, Великобританія), Вільнюським університетом (м. Вільнюс, Литва), Інститутом Конфуція (м. Пекін, КНР) (зустрічі, круглі столи, наукові семінари), а також з іншими провідними науковими центрами і навчальними закладами. Результатом співпраці з Азербайджанським державним економічним університетом (м. Баку) є публікація спільної розробки – навчального посібника: Лютый И.А., Кулиев Р.А. Инвестиционная деятельность (Баку, 2008).

Встановлено наукові зв’язки з факультетом права та економіки Університету Софія Антіполіс, м. Ніцца (Франція), а у 2008, 2009 та 2010 роках за ініціативою професора Лютого І.О. на базі даного Університету було організовано та проведено Міжнародні науково–практичні конференції «Глобалізаційні процеси та їх вплив на національні фінансові системи». За результатами роботи конференції було видано колективну монографію «Національні економічні системи в умовах фінансової глобалізації» (2008 р.) за науковою редакцією д.е.н., професора Лютого І.О.

У 2013 році встановилися нові зв’язки з Східно-Казахстанським державним технічним університетом (стажування, читання лекцій) та закладом освіти Федерації профспілок Білорусії «Міжнародний університет» «МИТСО».

Викладачі, студенти та аспіранти кафедри беруть участь у міжнародних конференціях та семінарах, проходять стажування у провідних зарубіжних навчальних закладах Великої Британії, Франції, США, Німеччини, Норвегії, Японії, Польщі, Білорусі, Росії тощо.

Д.е.н., професор Кулієв Руфат Атакіши огли депутат Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки читає лекцію студентам спеціальності «Фінанси і кредит»

Д.е.н., професор Кулієв Руфат Атакіши огли депутат Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки читає лекцію студентам спеціальності «Фінанси і кредит»