Історія кафедри фінансів

Кафедра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере початок у своєму освітянському та науковому зростанні з кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, що була заснована у 1992 році. Завданням кафедри є формування фахівців, здатних вирішувати завдання у сфері державних фінансів, корпоративних фінансів, страхування, банківської справи. Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту формувалась і розвивалась під керівництвом видатних українських вчених-економістів, докторів економічних наук, професорів, Заслужених діячів науки і техніки України Гальчинського А.С. (1992-1993), Василика О.Д. (1993-2003) та Лютого І.О. (2003-2009).

Ігор Олексійович Лютий

Ігор Олексійович Лютий

У грудні 2009 року на базі кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту було сформовано кафедри банківської справи, страхування та ризик-менеджменту та кафедру фінансів, завідувачем якої було призначено завідувача основоположної кафедри д.е.н., професора Лютого І.О. З 2003 по 2009 рік завідувачем кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, а з 2009 по сьогодні – кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка є доктор економічних наук, професор, академік Академії Наук Вищої школи України Лютий Ігор Олексійович. Відмінник освіти України, нагороджений почесними грамотами і подяками МОН України. У 2008 – нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила». Є членом Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, членом експертної ради ДАК України, членом редколегії ряду наукових фахових видань, член аудиторського комітету НБУ. З 1 лютого 2008 по грудень 2008 року Ігор Олексійович – виконуючий обов’язків декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Професор Лютий І.О. є автором більш ніж 170 наукових та близько 30 навчально-методичних праць, серед яких 7 монографії, 8 підручників та навчальних посібників, під його науковим керівництвом захищено 3 докторських та 26 кандидатських дисертацій. Наукові розробки професора Лютого І.О. та практичні пропозиції знайшли відображення в законах України «Про банки та банківську діяльність» та «Про Державний борг», про державний бюджет та пропозицій щодо удосконалення бюджетного законодавства; матеріалів засідання Ради національної безпеки і оборони України. З грудня 2009 року Лютий І.О. є проректором з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра фінансів націлена на підготовку фахівця нового типу – здатного здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, і на цій основі сформувати та реалізувати фінансову стратегію забезпечення розвитку як держави, так і окремої компанії. Стратегічні напрями підготовки висококваліфікованих кадрів на кафедрі фінансів визначає сфера наукових інтересів кафедри: фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи.