Виховна робота

Виховна робота на кафедрі «Фінансів» є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної й психологічної науки, філософії сучасного державотворення та власному досвіді.виховна_роботаМетою культурно-виховної роботи кафедри є: передача молодому поколінню багатств духовної культури українського народу і на цій основі виховання почуття патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю рідної землі; виховання мовної культури, глибоке знання й володіння українською мовою як основою національної самобутності; шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, повага до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини; стимулювання потреби у набутті знань і професійної майстерності тощо.

Студенти, аспіранти та викладачі кафедри фінансів займаються спортом, беруть активну участь у спортивних змаганнях різних рівнів, приймають участь у культурних заходах на факультеті. Є учасниками святкових концертів «Пісні з викладачами», «Танці з викладачами», «Містерія економічного факультету», переможцями «Кубку декана з більярду». Організаційно-методичне забезпечення культурно-виховної роботи виконують куратори академічних груп, які допомагають студентам не лише розв’язувати найскладніші проблеми, але й організовувати дозвілля.