Кафедра фінансів

Спецiальність та освiтнi програми за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування (укр./ рос. мовами)

Спецiальностi та освiтнi програми за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування : освітня програма «Корпоративні фінанси» (укр./ рос. мовами)
07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування : освітня програма «Менеджмент державних фінансів» (укр./ рос. мовами)
07 Управління та адміністрування : 072 Фінанси, банківська справа та страхування : освітня програма «Фінанси публічного сектора» (укр./ рос. мовами)

Спеціалізації кафедри
• Фінансова система та публічні фінанси
• Фінансова, грошово-кредитна політика та фінансова безпека держави
• Бюджетування та фінансовий контроль
• Фінансові ринки
• Альтернативні інвестиції
• Корпоративні фінанси

Науковi напрямки кафедри
• Модернізація фінансової системи та ефективність її функціонування.
• Фінансова політика та фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів.
• Бюджетування, державний фінансовий контроль та забезпечення макрофінансової стабільності.
• Податкова, митно-тарифна політика та її вплив на суб’єктів фінансової системи.
• Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Ринок похідних фінансових інструментів.
• Фінансовий менеджмент і контролінг у сфері бізнесу. Вартісно-орієнтоване управління та оцінка вартості бізнесу.
• Біхевіористичні корпоративні фінанси.

Контакти:
03022, Україна
м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, кімн. 410
(044) 521-32-85
lenalondon@bigmir.net
Facebook сторінка