Ігнатюк Анжела Іванівна

Посада: заступник декана, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Навчання:
1987 – 1992 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність “Політична економія”.
1993 – 1996 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України”.
2007 – 2010 рр. – докторант економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему “Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації”.
У лютому 2018 р. стажувалася в Університеті Бат Спа (Велика Британія) в межах програми академічної мобільності Erasmus + Staff Training Mobility KA107.

Трудова діяльність:
1997–2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2002 – 2012 рр. – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету.
2002 – 2007 рр. – заступник декана економічного факультету з навчальної та виховної роботи.
З 2010 р. – заступник декана економічного факультету з наукової роботи.
2012 – 2014 рр. – професор кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2014 р. – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: “Мікроекономіка”, “Економіка галузевих ринків”, “Методика викладання економічних дисциплін”

Наукові інтереси: Економіка галузевих ринків, проблеми розвитку конкурентних відносин та обмеження монополізму в умовах глобалізації, мережева економіка.

Нагороди та відзнаки:
1. Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України (2004 р., 2006 р.)
2. Подяки від Київського міського голови (2003 р.)
3. Відмінник освіти (2016 р.)

Основні наукові праці:
Більше 120 наукових та навчально-методичних праць.
Ігнатюк А. І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 465 с.
Ігнатюк А. І. Економіка галузевих ринків: посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 448 с.
Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – 2-ге вид., пероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 680 с. – (Класичний університетський підручник)
Практикум з мікроекономіки: навчальний посібник / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2010. – 491 с.
Найдьонов І.М., Ігнатюк А.І. Методика викладання фінансово-економічних дисциплін: Навчал. посібник. – 2-ге вид., пероб. і доп. — К., 2005. – 484 с.
Ігнатюк А. І. Методологія дослідження функціонування галузевих ринків // Економічна теорія. − 2009. − № 3. − С. 60−74.
Ігнатюк А.І. Концентрація капіталу та ринків в умовах глобалізації // Банківська справа. – 2011. – № 6. – С. 54-77.
Ігнатюк А. І. Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2011. – №123. – С. 18-23.
Ігнатюк А.І. Стратегії набуття та підтримки монопольної влади фірми на ринку// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. − 2012. − № 132. − С. 9-12.
Ігнатюк А.І. Формування мережевих зв’язків між суб’єктами економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 27, Т.2. – С. 12 – 19.
Игнатюк А.И., Ковтун Н.В. Многомерная оценка потенциала и уровня развития экономики Украины в разрезе видов экономической деятельности // Вопросы статистики. – 2012. – № 4. – С. 62-74.
Ігнатюк А.І., Ковтун Н.В. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі позиціонування видів економічної діяльності // Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності // Статистика України. – 2012. – № 1 (56) – С. 28-34.
Игнатюк А.И. Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию отраслевых рынков / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. − 2013. − № 144. − С .16-20.
Ігнатюк А.І. Роль глобальних ланцюгів нарахування вартості у підвищенні конкурентоспроможності економіки / Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. Наук. праць. – 2013. – Вип.28, т.1. – С.53-59.
Ігнатюк А.І. Конкурентні стратегії компаній на глобальних галузевих ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць. – 2014. – Вип.28, т.2. – С. 36-50.
Kovtun N., Ignatyuk A. Multidimensional Assessment of Globalization at the Level of a Company (Sectors) // Procedia Economics and Finance. – 2014. – Volume 16. – P. 690-702. – Режим доступу: http://ac.els-cdn.com/S2212567114008570/1-s2.0-S2212567114008570-main.pd…
Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: Навч. посібник. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 448 с.