Виховна робота

Метою виховної роботи кафедри є забезпечення всебічного розвитку майбутніх економістів, розкриття їх професійних навичок, вміння примножувати свій професійний потенціал, формування відповідальності за прийняті рішення.

Значна увага приділяється стимулюванню студентської наукової роботи, залученню студентів до участі у спортивно-оздоровчих заходах, розвитку їхніх естетичних уподобань і творчих здібностей, формуванню духовності й патріотизму як невід’ємної моральної якості майбутньої інтелектуальної, культурної та бізнесової еліти України.

Студенти освітньої програми «Економіка та економічна політика» є призерами Всеукраїнських олімпіад, переможцями конкурсів студентських робіт, учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій. Вони беруть активну участь у діяльності наукового товариства студентів та аспірантів економічного факультету, роботі студентського парламенту, проведенні вечорів творчості, благодійних акціях, святкуванні загальнонаціональних, університетських та факультетських свят, спортивних гуртках та секціях. На кафедрі проводяться зустрічі студентів з відомими діячами науки та культури, представниками органів влади та підприємцями.

Куратори груп постійно відвідують гуртожиток, проводять загальні збори з групами та індивідуальні зустрічі зі студентами.