Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Магістерська освітня програма

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Буклет

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки та економічної політики, здатних здійснювати ефективну аналітичну, науково-дослідну, проектно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову та педагогічну діяльність.

Переваги освітньої програми

 • • формування системи знань, умінь і професійних компетентностей на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти;
 • • розвиток лідерських навичок, здатності до генерування нових ідей та здійснення інноваційної діяльності;
 • • здобуття навичок міжособистісних взаємовідносин та командної роботи на засадах професійної етики;
 • • особистісний розвиток, реалізація творчих здібностей і талантів;
 • • формування здатності до професійної комунікації державною та іноземними мовами;
 • • академічна мобільність, стажування студентів за кордоном;
 • • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці, які працюють:

 • • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • • у фінансових установах, інвестиційних та аудиторських компаніях;
 • • у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 • Обов’язкові навчальні дисципліни:

• Прикладна економетрика
• Мікроекономіка-2
• Економіка галузевих ринків
• Основні напрями сучасної економічної теорії
• Ринок цінних паперів
• Макроекономіка та макроекономічна політика-2
• Глобалізація та економічна політика
• Професійна та корпоративна етика
• Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
• Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
• Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
• Методика викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах
• Інституційна та еволюційна економіка
• Нова політична економія
• Психологія вищої школи
• Стратегічне управління

 • Дисципліни вільного вибору студента

• Теорія та політика економічного розвитку (Development Economics:                       Theory and Policy)*
• Міжнародні стандарти фінансової звітності
• Історія мистецтв
• Кількісні методи в економічних дослідженнях (Calculative economics)*
• Міжурядові трансфертні відносини (Intergovernmental Transfer Relations)*
• Економічна динаміка
• Система національних рахунків
• Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку
*- дисципліна викладається англійською мовою

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

наявність освітнього ступеню  бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

з 14 травня по 05 червня 2018 року (до 18:00)

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ КАБІНЕТІВ ВСТУПНИКІВ

з 14 травня по 05 червня 2018 року (до 24:00)

СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (для осіб, які вступають на основі ступеню вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю)

Дати складання: 17 травня 2018 року (16:00) та 29 травня 2018 року (16:00)                            

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

для осіб, що вступають на основі вступних іспитів, що проводить  Університет

з 02 по 09 липня 2018 року

для осіб, що вступають на основі результатів єдиного фахового вступного іспиту та фахового вступного випробування

з 02 по 26 липня 2018 року

ВСТУПНІ ІСПИТИ

ЄДИНИЙ ФАХОВИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

11 липня 2018 року

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ УНІВЕРСИТЕТ

з 02 по 29 липня 2018 року

 ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 • Понеділок – п’ятниця: 9:00 – 17:00
 • Субота: 9:00 – 14:00.
 • 18 серпня: 9:00 – 18:00.

Початок занять – 1 вересня 2018 р.

Форма навчання – денна

Мова навчання – українська