Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Магістерська освітня програма

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки (економіки та економічної політики) на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти

Переваги освітньої програми

 • формування професійних компетенцій у сфері прийняття стратегічних і тактичних рішень, дослідження і прогнозування соціально-економічних явищ і процесів;
 • розвиток лідерських здібностей, здатності до інновацій;
 • здобуття навичок міжособистісних взаємовідносин та командної роботи;
 • безперервне навчання та особистісний розвиток;
 • можливість реалізації творчих здібностей і талантів
 • вивчення окремих дисциплін англійською мовою;
 • стажування студентів за кордоном;
 • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах;
 • участь у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють в:

 • органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у аудиторських компаніях;
 • у вищих навчальних закладах тощо.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 • Обов’язкові навчальні дисципліни

Прикладна економетрика
Мікроекономіка-2
Економіка галузевих ринків
Основні напрями сучасної економічної теорії
Ринок цінних паперів
Макроекономіка та макроекономічна політика-2
Глобалізація та економічна політика
Професійна та корпоративна етика
Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
Методика викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах
Інституційна та еволюційна економіка

 • Дисципліни вибору ВНЗ

Нова політична економія
Психологія вищої школи
Стратегічне управління

 • Дисципліни вільного вибору студента

Теорія та політика економічного розвитку (Development Economics: Theory and Policy)*
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Історія мистецтв
Кількісні методи в економічних дослідженнях (Calculative economics)*
Міжурядові трансфертні відносини (Intergovernmental Transfer Relations)*
Економічна динаміка
Система національних рахунків
Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку
*- дисципліна викладається англійською мовою

 

Умови вступу – наявність диплому бакалавра, спеціаліста або магістра

Подання документів – з 17 по 24 липня 2017 року

Вступні іспити – з 25 липня по 02 серпня 2017 року

Початок занять – 1 вересня 2017 р.

Форма навчання – денна

Мова навчання – українська