Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Рівень вищої освітиДругий

на здобуття освітнього ступеняМагістр

за спеціальністю  051 «Економіка»

галузі знань  05 «Соціальні та поведінкові науки»

форма навчання: Денна

 

Мета освітньої програми: підготовка фахівців з економіки та економічної політики, які характеризуються сучасним економічним світоглядом та мисленням, володіють теоретичними знаннями, компетентностями та прикладними навичками, необхідними для вирішення дослідницьких і управлінських завдань в сфері функціонування і розвитку різнорівневих економічних систем.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

  • – Фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, макро- та мікроекономіки.
  • – Здобуття практичних навичок та компетентностей у сфері економіки, розробки та реалізації економічної політики, проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін.
  • – Залучення до викладання навчальних дисциплін професіоналів-практиків з Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Фонду державного майна тощо.
  • – Присвоєння освітньої кваліфікації (Магістр економіки) та 2 професійних кваліфікацій (Економіст (за спеціалізацією «Економіка та економічна політика»), Викладач економічних дисциплін).
  • – Співпраця з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України в частині проходження практики та участі в спільних проєктах.
  • – Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах з економіки та економічної політики.
  • – Широкий вибір кар’єрних траєкторій (науково-дослідна, педагогічна, проектно-економічна, аналітична, організаційно-управлінська діяльність на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, у відомих міжнародних компаніях).
  • – Викладання 23% навчальних дисциплін англійською мовою.

ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Сертифікат про зразкову акредитацію № 3146 від 20.04.2022 р.

ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 ЕКОНОМІКА ДЛЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

РЕЦЕНЗІЇ І ВІДГУКИ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

СПІВРОБІТНИЦТВО ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

 

НАШІ КОНТАКТИ
03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська, 90-а, каб. 609
(м. “Васильківська”)
Телефон: (044) 521 – 35 – 80
Довідка: (044) 259 – 70 – 45
E-mail: econom_teoriya@ukr.net