Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

Магістерська освітня програма

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки та економічної політики, здатних здійснювати ефективну аналітичну, науково-дослідну, проектно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову та педагогічну діяльність.

Переваги освітньої програми

 • • формування системи знань, умінь і професійних компетентностейна рівні сучасної європейської та світової університетської освіти;
 • • розвиток лідерських навичок, здатності до генерування нових ідей та здійснення інноваційної діяльності;
 • • здобуття навичок міжособистісних взаємовідносин та командної роботи на засадах професійної етики;
 • • особистісний розвиток, реалізація творчих здібностей і талантів;
 • • формування здатності до професійної комунікації державною та іноземними мовами;
 • • академічна мобільність, стажування студентів за кордоном;
 • • проходження практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах, науково-дослідних та навчальних закладах.

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці, які працюють:

 • • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • • у фінансових установах, інвестиційних та аудиторських компаніях;
 • • у науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 • Обов’язкові навчальні дисципліни:

• Прикладна економетрика
• Мікроекономіка-2
• Економіка галузевих ринків
• Основні напрями сучасної економічної теорії
• Ринок цінних паперів
• Макроекономіка та макроекономічна політика-2
• Глобалізація та економічна політика
• Професійна та корпоративна етика
• Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
• Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
• Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
• Методика викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах
• Інституційна та еволюційна економіка
• Нова політична економія
• Психологія вищої школи
• Стратегічне управління

 • Дисципліни вільного вибору студента

• Теорія та політика економічного розвитку (Development Economics: Theory and Policy)*
• Міжнародні стандарти фінансової звітності
• Історія мистецтв
• Кількісні методи в економічних дослідженнях (Calculative economics)*
• Міжурядові трансфертні відносини (Intergovernmental Transfer Relations)*
• Економічна динаміка
• Система національних рахунків
• Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку
*- дисципліна викладається англійською мовою

НЕОБХІДНІ УМОВИ ВСТУПУ В МАГІСТРАТУРУ

наявність освітнього ступеню  бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста

РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО  ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

з 13 травня по 03 червня 2019 року

СКЛАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ (для осіб, які вступають на основі ступеню вищої освіти (ОКР), здобутого за іншою спеціальністю)

Дати складання: 13 травня – 31 травня 2019 року (за затвердженим графіком)                           

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

для осіб, що вступають на основі вступних іспитів, що проводить  Університет

з 17 по 25 червня 2019 року  (Для осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі відповідно до Додатку 3.4. Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2019 році)

для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

з 10 по 23 липня 2019 року

ВСТУПНІ ІСПИТИ

ЄДИНИЙ ФАХОВИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

02 липня 2019 року

ФАХОВІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, ЩО ПРОВОДИТЬ УНІВЕРСИТЕТ

з 23 по 26 липня 2019 року (за затвердженим графіком)

 ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 • • Понеділок-п’ятниця: 9:00 – 17:00
 • • 03 червня, 10,11 серпня: 9:00 – 18:00.

Початок занять – 1 вересня 2019 р.

Форма навчання – денна

Мова навчання – українська

НАШІ КОНТАКТИ
03022, Україна, м. Київ,
вул. Васильківська, 90-а, каб. 609
(м. “Васильківська”)
Телефон: (044) 521 – 35 – 80
Довідка: (044) 259 – 70 – 45
E-mail: econom_teoriya@ukr.net

Магістерська освітня програма «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»