Економіка та економічна політика

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

 (денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма “Економіка та економічна політика” на здобуття освітнього рівня “Бакалавр”

Освітня програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки та економічної політики на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти

ВІДЕО-звернення студентів ОПП «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

 

Переваги освітньої програми 

 • Фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, мікро- та макроекономіки, інтелектуальної власності.
 • Набуття загальних та фахових компетентностей у сфері економіки та економічної політики, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері економіки та економічної політики, змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Можливість навчання за одним із двох вибіркових блоків: кластер «Економіка інтелектуальної власності», кластер «Економіка та економічна політика».
 • Присвоєння освітньої кваліфікації «Бакалавр економіки» та можливість отримання професійної кваліфікацій «Економіст (за кластером «Економіка інтелектуальної власності» або кластером «Економіка та економічна політика»).
 • Залучення професіоналів-практиків з Національного банку України, Антимонопольного комітету України, компанії ICU до викладання навчальних дисциплін.
 • Виробнича практика у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, АТ КБ «Приватбанк», ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна», АТ «Укрсиббанк»,  АТ Страхова компанія «АХА Страхування» та в інших.
 • Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах, змаганні з монетарної політики NBU University Challenge тощо.
 • Можливість навчання за програмою другого циклу (магістерською), в тому числі за ОНП «Економіка та економічна політика» та англомовною ОНП «Economics and Politics».
 • 25% дисциплін викладаються англійською мовою (рівень викладачів B2).

 Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у аудиторських компаніях.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:
1. Обов’язкові навчальні дисципліни:

Економічна теорія та економічна політика
Мікроекономіка
Макроекономіка
Сучасні економічні системи
Історія економічних учень
Економічна історія
Сучасні інформаційні технології в економіці
Інтелектуальна власність
Інформаційна економіка
Теорія та політика ціноутворення
Економетрика
Статистика для економістів
Менеджмент
Маркетинг
Економіка підприємства
Фінанси
Інвестування та інвестиційна політика
Страхування
Бухгалтерський облік
Міжнародна економіка
Вища математика для економістів
Теорія ймовірностей та математична статистика
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Соціально-політичні студії
Основи трудового права
Іноземна мова професійного спрямування
Науковий образ світу
Основи «зеленої» економіки
Демографія
Економічний аналіз
Управління фінансовими ризиками

 2. Дисципліни вільного вибору студента:

2.1 Вибір блоками:
«Кластер «Економіка інтелектуальної власності»

Інтелектуальний капітал
Економіка інтелектуальної власності (Economics of Intellectual Property)
Ринок інтелектуальної власності
Детінізація ринку інтелектуальної власності
Управління інтелектуальною власністю
Фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності (Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism)
Страхування інтелектуальної власності

 «Кластер «Економіка та економічна політика»

Макроекономічна політика
Економічна інженерія
Економічна історія та історія економічної думки України
Теорія і практика диджіталізованого перекладу англійською мовою для економістів і менеджерів
Мікроекономічна політика
Статистичні методи дослідження економічних процесів
Методологія наукового пізнання

2.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку):

№1
Екологічна економіка та політика сталого розвитку
Організація бізнес-процесів на підприємстві
№2
Бізнес-планування
Дослідження операцій в економіці
№3
Митно-тарифна політика
Україна у європейському просторі
№4
Економічна теорія добробуту

Ринок фінансових послуг та фінансова політика

№5

Інформаційні технології в економіці

Статистичні аналітичні системи

№6

Управління персоналом

Зовнішньоторговельна політика і глобальна торгова система

Перелік варіативних дисциплін №1
Психологія масової поведінки
Історія мистецтв
Субкультури та стилі життя
Історія релігій
Географія населення і розселення
Перелік варіативних дисциплін №2
Поведінкова економіка (Behavioral Economics)
Кількісний аналіз емпіричних даних
Міжкультурна комунікація: теорія і соціальна практика
Історія та теорія націй та націоналізмів
Антична міфологія і сучасність
Перелік варіативних дисциплін №3
Глобалізація та міжнародна фінансова система (Globalization and International Financial System)
Електронна комерція
Психологія реклами
Історія пропаганди
Електронне урядування

 

Форма навчання – денна

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою. 

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 роки 10 місяців

Вступ на ОС Бакалавр 2021

 НАШІ КОНТАКТИ

03022, Україна, м. Київ,

вул. Васильківська, 90-а, каб. 609

(м. “Васильківська”)

Телефон: (044) 521 – 35 – 80

Довідка: (044) 259 – 70 – 45

E-mail: econom_teoriya@ukr.net