Бакалаврат

Бакалаврська освітня програма

 «ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Буклет

Освітня програма спрямована на теоретичну і практичну підготовку фахівців у галузі економіки та економічної політики на рівні сучасної європейської та світової університетської освіти.

Переваги освітньої програми

 • формування професійних компетентностей у сфері організації та управління економічною діяльністю;
 • вивчення окремих дисциплін англійською мовою;
 • стажування студентів за кордоном;
 • проходження виробничої практики в провідних українських, іноземних компаніях, державних установах;
 • розвиток лідерських здібностей, здатності до інновацій;
 • можливість реалізації творчих здібностей і талантів;
 • безперервне навчання та особистісний розвиток;
 • можливість навчання за програмою другого циклу (магістерською).

Випускники освітньої програми – висококонкурентні фахівці на ринку праці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • у вітчизняних та міжнародних корпораціях і фірмах;
 • у фінансових установах, інвестиційних компаніях;
 • у аудиторських компаніях.

 Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Економічна теорія та економічна політика
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Вища математика для економістів
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Сучасні інформаційні технології в економіці
 • Економетрика
 • Статистика для економістів
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Економіка підприємства
 • Фінанси
 • Інвестування та інвестиційна політика
 • Страхування
 • Бухгалтерський облік
 • Міжнародна економіка
 • Економічна історія
 • Сучасні економічні системи
 • Історія економічних учень
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційна економіка
 • Теорія та політика ціноутворення
 • Демографія
 • Економічний аналіз
 • Управління фінансовими ризиками
 • Вступ до університетських студій
 • Українська та зарубіжна культура
 • Філософія
 • Соціально-політичні студії
 • Основи трудового права
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Науковий образ світу
 • Основи “зеленої” економіки

Дисципліни вільного вибору студента

Спеціалізація «Кластер спеціалізації «Економіка інтелектуальної власності»

 • Інтелектуальний капітал
 • Економіка інтелектуальної власності (Economics of Intellectual Property)*
 • Ринок інтелектуальної власності
 • Детінізація ринку інтелектуальної власності
 • Управління інтелектуальною власністю
 • Фінансово-економічні механізми комерціалізації інтелектуальної власності (Commercialization of Intellectual Property Rights: Financial and Economic Mechanism)*
 • Страхування інтелектуальної власності

Спеціалізація «Кластер спеціалізації «Економіка та економічна політика»

 • Економічна історія та історія економічної думки України
 • Соціальна політика держави
 • Макроекономічна політика
 • Глобалізація економіки
 • Екологічна економіка та політика сталого розвитку
 • Статистичні методи дослідження економічних процесів
 • Методологія наукового пізнання

*- дисципліна викладається англійською мовою

Умови вступу

 • диплом про повну загальну середню освіту, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (2017 та 2018 років);
 • диплом ОКР молодшого спеціаліста

Подання документів

 • З 12 по 26 (до 18.00) липня 2018 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)
 • З 12 по 24 (до 18.00) липня 2018 року (для осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста і вступають на другий (третій) курс)

Вступні іспити

З 25 липня по 31 липня 2018 року (для осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста і вступають на другий (третій) курс)

Початок занять – 1 вересня 2018 року

Форма навчання – денна

Мова навчання – українська