Бердар Маргарита Михайлівна

Дата народження: 28 листопада 1965 року

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Посада: Доцент

Вчене звання: Доцент

Навчання:
З 1983 р. – 1988 р. – економічний факультет Ужгородського державного університету, спеціальність: «Фінанси і кредит».
У 2006 р. захистила кандидатської дисертацію на тему: «Формування і використання економічного потенціалу промислового підприємства (на матеріалах Закарпатської області)» зі спеціальності економіка, організація і управління підприємствами.

Трудова діяльність:
1988 р. – 2004 р. працювала на державній службі та поєднувала цю роботу з науково-педагогічною діяльністю.
2004 р. – 2007 р. – доцент кафедри обліку і аудиту Закарпатського державного університету.
2007 р. – 2008 р. – доцент кафедри економіки Київського національного транспортного університету.
2008 р. – 2009 р. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14.12.2009 р. – доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:
«Основи підприємницької діяльності», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент».

Наукові інтереси:
Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, проблеми управління підприємств в умовах глобалізації, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва.

Має 86 наукових та методичних публікацій, серед них:
Бердар М.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / М.М. Бердар. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.:ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 464 с. (Гриф надано МОН України, лист №1.4/18-Г-234 від 25.03.2010).
Бердар М.М. Механізм формування економічного потенціалу підприємства: Монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «ЛІРА», 2007. – 208 с.
Бердар М.М. Формування механізму управління прибутком підприємства. Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Вип. 5 – К.: НТУ, 2008. – С. 208–215.
Бердар М.М. Економічна діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством. Вісник. Науково-практичний збірник 2 [44]. – К.: Академія праці і соціальних відносин федерації профспілок України, 2008 – С. 27-32.
Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу. Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал праць №5 [83]. – К.: Національна академія управління, 2008. – С.133-138.
Бердар М.М. Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 12 [91]. – К.: Науково-дослідний економічний інститут, 2008. – С.51-56.
Бердар М.М. Управління фінансовими потоками підприємства. Науковий журнал. Зовнішня торгівля: право та економіка, № 6 (41)2008. – К.: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, 2008. – С. 63-69.
Бердар М.М. Системний підхід до визначення основних елементів управління фінансовими потоками підприємства// Теоретичні та прикладні питання економіки // Зб. наук. праць. К.: ВПЦ «КНУ ім. Тараса Шевченка», 2009.- Вип. 20.
Бердар М.М. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси формування та використання фінансових ресурсів підприємства // Науковий вісник, Випуск 3, – К.: Державна академія статистики, обліку і аудиту, 2009 – С. 49
Бердар М.М. Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств. // Теоретичні та прикладні питання економіки // Зб. наук. праць. К.: ВПЦ «КНУ ім. Тараса Шевченка», 2010. – Вип. 21. С. 272-279.
Бердар М.М. Фінансова прозорість підприємства в управлінні фінансових ресурсів. Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип.1. [116]. Київ, 2011 – С.122-125.
Бердар М.М. Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими ресурсами підприємства. Науковий журнал «Сталий розвиток економіки» 4 2011 [7]. Хмельницький,2011 – С.209-213.
Бердар М.М. Методика контролю в управлінні фінансовими ресурсами підприємства // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка», № 123, 2011. – С.39-41
Бердар М.М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка», № 124/125, 2011. – С.73-76
Бердар М.М. Вплив глобалізації на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка», № 132, 2012. – С.28-32
Бердар М.М. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку як чинник конкурентоспроможності підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. К.: ВПЦ «КНУ ім. Тараса Шевченка», 2012.- Вип. 27. Том 2 С.86-95
Бердар М.М. Концепция управления финансовыми ресурсами предприятия // Уральск, Республика Казахстан. Редакция научного журнала «ОРАЛДЫ ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» № 1 (37) 2012. Серия Экономические науки. ЖШС «Уралнаучкнига», 2012- С.33-41
Бердар М.М. Системный анализ проблем управления финансовой системой и денежными потоками предприятия// Научно-теоретический и практический журнал. «Современный научный вестник» – № 6 (118) . Россия. Белгород –2012 – С. 11-17
Berdar M. Attracting financial resources through the securities market // Nauka i studia. –Przemysl, Poland– NR 8 (53) 2012 – Р. 61-67.
Бердар М.М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах. //Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія «Економіка» – № 139. – 2012. , – С.1 8-21.