Кафедра підприємництва

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
07 Управління та адміністрування : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : Підприємництво та біржова діяльність

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
07 Управління та адміністрування : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : Прикладна економіка

Спеціалізації кафедри:
• Підприємництво та біржова діяльність
• Соціально-економічні аспекти підприємницької діяльності
• Розвиток біржової діяльності
• Електронний бізнес
• Фінанси малих підприємств
• Венчурний бізнес
• Трейдерство на біржових ринках
• Підприємництво в умовах невизначеності

Наукові напрямки кафедри:
• Підприємництво та біржова діяльність
• Комерціалізація результатів підприємницької діяльності
• Детінізація економіки України
• Державне регулювання економіки
• Інноваційне підприємництво
• Соціальне підприємництво.

Контакти:
03022, Україна
м. Київ
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 904
Тел: (38044) 521-35-47
kaf_pidpr@ukr.net
http://vstup-enterprise.kiev.ua