Баюра Дмитро Олександрович

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Професор кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Scopus ID: 55367985300

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6183-141X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=4IJ8B_gAAAAJ&hl=ru

Біографія:

 • – Баюра Дмитро Олександрович, 02.10.1969 р.н., закінчив з відзнакою у 1992 році географічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і здобув кваліфікацію «економіко-географ, викладач».
 • – З жовтня 1992 р. по вересень 1996 року навчався в аспірантурі Інституту садівництва УААН без відриву від виробництва.
 • – З червня1992 року працював економістом відділу економіки Інституту садівництва Української Академії аграрних наук.
 • – У 1993-1998 роках – провідним, головним спеціалістом, заступником начальника відділу, начальником відділу, заступником директора Департаменту з питань реформування власності в агропромисловому комплексі Фонду державного майна України.
 • – У лютому 1997 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Реформування відносин власності садівницьких та плодопереробних підприємств і підвищення ефективності їх функціонування» (на прикладі підприємств Західного Лісостепу України) за спеціальністю 08.06.01. – економіка підприємств і форми господарювання.
 • – У 1998-1999 роках – професійний консультант міжнародної консультаційної та аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers.
 • – У 1999-2000 роках – економічний оглядач, «Українська Інвестиційна Газета».
 • – З вересня 2000 р. по січень 2004 р. працював на посаді асистента кафедри теоретичної та прикладної економіки, а з січня 2004 р. по вересень 2006 р. на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У лютому 2006 р. Баюрі Д.О. рішенням Атестаційної колегії МОН України було присвоєне вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • – З вересня 2006 р. зарахований до докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на три роки.
 • – З вересня 2009 р. по липень 2010 р. працював на посаді доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкового трудового договору.
 • – У червні 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Трансформація системи корпоративного управління в Україні» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • – У грудні 2010 р. Баюрі Д.О. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України видано диплом доктора економічних наук.
 • – З липня 2010 р. по березень 2013 р. працював на посаді доцента кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах контракту.
 • – З березня 2013 р. працює на посаді професора кафедри економіки підприємства на умовах контракту (професор кафедри економіки підприємства, атестат 12ПР № 009916 від 31.10.2014 р.).

Нагороди:

 • Почесна грамота Фонду державного майна України (наказ №1017 від 19.08.1996 р.).
 • Подяка НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» наказ № 531-32 від 08.06.2018 р.),
 • Подяки та грамоти Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, проректора з наукової роботи та декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Подяка МОН України, 2019 р.

Курси, які викладаються:

 • Корпоративне управління
 • Корпоративний нагляд і контролінг
 • Корпоративна реструктуризація
 • Політика IPO підприємства
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Професійна та корпоративна етика

Наукові інтереси: актуальні проблеми розвитку систем корпоративного управління, корпоративна реструктуризація та формування корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах корпоративного типу.

Стажування:

 • Дрезденський політехнічний університет (Німеччина, 1995 р.);
 • Інститут розвитку ринкової інфраструктури (м. Прага, Чехія, 1998 р.).

Громадська діяльність: 

 • Був членом Робочої групи МОН України з розробки матеріалів навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» для підготовки фахівців з вищою освітою та членом Робочої групи Мережі Глобального договору ООН в Україні «Оцінювання ефективності КСВ».
 • Член 2-х спеціалізованих вчених рад: Д.26.001.13. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; Д.26.002.23 у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • Відповідальний редактор фахового Збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки». Член редакційних колегій наукових видань: «Економічний вісник НТУУ «КПІ», «Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні», «Підприємництво та інновації».
 • Член Громадської спілки «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA).
 • Гарант програми на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (PhD) з підготовки докторів філософії за спеціальністю 073  «Менеджмент».

Має понад 150 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Баюра Д.О. Корпоративне управління/Д.О. Баюра// Навч.посіб. – К.: «Дейлі Принт», 2019. – 320 с.
 2. Професійна та корпоративна етика. Навчальний посібник; наук. ред. В.І. Панченко. -К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. – розділ 7. Етика відповідальності підприємств корпоративного типу. – с. 138-164.
 3. D. Baiura, R.Gurbanov The essence of corporate governance and its development in countries with transitory economy.  «Austria-science», №14/2018, p. 3-7.
 4. Баюра Д., Сахарук Б. Оцінка ефективності структурування акціонерного капіталу вітчизняних підприємств автомобілебудування/Д. Баюра, Б. Сахарук// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка 5(206). – 2019 – С. 6-14.
 5. Баюра Д.О. Розвиток соціально-відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів/Д.О. Баюра// Економічний часопис Східноукраїнського національного університету імені Лесі Українки., № 4., 2017. С.39-44
 6. Баюра Д.О. Похилюк В.І. Реструктуризація молокопереробної галузі як інструмент виходу із кризового стану/ Баюра Д.О., В.І. Похилюк // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”, 2017, №3. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5469
 7. Баюра Д.О. Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів/ Д.О. Баюра//Всеукраїнський науково-практичний журнал “Фінансовий контроль”, №7-8 (138-139), 2017 р., С. 28-37.
 8. Oleksandr Pidmurniak, Dmytro Baiura, Oksana Zhylinska, Pavlo Kukhta. INNOVATIVE APPROACHES TO ASSESSING ORGANIZATIONAL CHANGES AT AUTOMOTIVE INDUSTRY ENTERPRISES: THE EU EXPERIENCE FOR UKRAINE/ Acta logistica Acta logistica ogistica -International Scientific Journal about Logistics: 7. 2020 Issue: 4 Pages: 291-299. ISSN 1339-5629. https://www.scopus.com/sourceid/21100912227
 9. Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку: монографія/ Д.О.Баюра// – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 288 с.
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D
link situs slot gacor terbaru Situs toto togel 4D Toto Situs toto togel 4D Situs agen toto togel 4D Situs toto togel terpercaya bandar togel terpercaya toto togel 4D agen togel terpercaya togel4D situs togel terpercaya KASKUSTOTO slot deposit pulsa bandar togel 4d bandar togel 4d situs togel slot bandar togel resmi bandar togel 4d slot online gacor bandar slot pulsa situs togel 4d situs togel macau bandar togel macau situs togel hk judi slot online situs toto togel 4d situs toto togel keluaran toto togel slot togel 4d situs toto togel situs togel 4d toto togel resmi togel resmi 4d bandar togel 4d toto macau 4d bandar togel 4d slot deposit pulsa situs toto togel 4d situs macau terpercaya situs togel terpercaya keluaran togel macau situs toto togel situs slot online situs togel 4d situs togel toto toto togel 4d slot togel 4d situs togel terpercaya togel toto slot