Міжнародні зв’язки

З метою поглиблення міжнародних зв’язків, починаючи з 2000 р. кафедра започаткувала проведення міжнародних науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку підприємництва. У 2011 році відбулася XI Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність національної економіки”. Активну участь в обговоренні та дискусіях на конференціях беруть як вітчизняні науковці, викладачі та практики, так і представники зарубіжних наукових шкіл (Великобританія, Росія, Польща, Китай, Білорусь, Греція, Грузія, Німеччина).

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри проходили стажування за кордоном, зокрема в Університеті м. Шмалькальден (Німеччина) тощо.

Члени кафедри регулярно беруть участь у роботі міжнародних наукових конференцій (Греції, Польщі, Російської Федерації, Білорусії).

Науковці зарубіжних країн висвітлюють результати своїх наукових досліджень також у збірнику наукових праць “Теоретичні та прикладні питання економіки”, який видається на базі кафедри. У співавторстві з польськими вченими Вищої школи управління м. Ченстохова видана наукова праця проф. Шегди А.В. “Роль євроменеджера в європейському управлінні” польською мовою.