Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра теоретичної та прикладної економіки є випускаючою і здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Економіка підприємства”. Підготовка студентів кафедрою здійснюється як на стаціонарній, так і на заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр за спеціальністю “Економіка підприємства”.

Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін як економіка підприємства, економіка праці, стратегічне управління, планування діяльності підприємства, організація виробництва, мікроекономічний аналіз ринкового середовища, інвестування, управління персоналом, державне регулювання економіки та ін.

Щорічно викладачі кафедри вдосконалюють навчальні плани та програми, розробляють нові курси, серед яких: “Корпоративне управління”, “Реструктуризація підприємства”, “Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків”, “Економіка нерухомості”, “Бізнес-планування”.