Нікітченко Юлія Станіславівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук, спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

Посада: асистент

Навчання:

Закінчила Національний авіаційний університет (2007 р.), диплом з відзнакою, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Екологія авіапідприємств».

2007–2010 рр. – навчалася в аспірантурі Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Екологічно безпечна ресурсозберігаюча переробка відпрацьованих шин транспортних засобів».

 

Трудова діяльність:

З 2010 р. по теперішній час – асистент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

2009–2010 рр. – працювала молодшим науковим співробітником науково–дослідної частини НАУ.

2009–2010 рр. – працювала на посаді спеціаліста з розробки екологічних технологій при Українському науково–дослідному та навчальному центрі хімотології і сертифікації паливо-мастильних матеріалів та технічних рідин.

2004–2007 рр. – обіймала посаду перекладача з іноземної мови ТОВ «ПОЛЕК–ТОП».

 

Стажування, підвищення кваліфікації:

лютий 2018 р. – пройшла тренінгову програму «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ БІЗНЕСУ» при Академії D.TЄK (Сертифікат №00034796 від 17 лютого 2018 р.).

листопад 2017 р. – взяла участь у навчанні з підготовки проектів за ПРОГРАМОЮ ЕРАЗМУС+ в рамках Міжнародного Інформаційного тижня Програми Європейського Союзу Еразмус+ (Сертифікат учасника від 9 листопада 2017 р.).

вересень 2017 р. – пройшла стажування на базі ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ на тему «ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА ПРОГРАМОЮ «ГОРИЗОНТ 2020» І ВІДПОВІДАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ» в рамках проекту “R&I–LINKS2UA: посилення дослідницьких та інноваційних зв’язків України” (Сертифікат від 28 вересня 2017 р.).

червень 2017 р. – взяла участь у СЕМІНАРІ–ТРЕНІНГУ З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ ЕРАЗМУС+ КА1-ІСМ (Сертифікат від 27 червня 2017 р.).

травень 2017 р. – взяла участь у тренінговому семінарі для молодих учених в рамках проекту «RESEARCHER CONNECTS» за підтримки British Council in Ukraine (Сертифікат від 26 травня 2017 р.).

березень–травень 2017 р. – пройшла підвищення  кваліфікації за спеціальністю «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ» на базі Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів НТУ (Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ №020709 15000069-17 від 18.05.2017 р.).

лютий 2016 р. – пройшла навчання й стажування в рамках освітнього курсу «СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ЕКО–ПРОЕКТУ» в рамках Проекту «Зелена школа» (Диплом про завершення курсу від 28 лютого 2016 р.).

листопада 2015 р. – пройшла навчання за програмою курсів «1С: БУХГАЛТЕРІЯ 8 ДЛЯ УКРАЇНИ» (Сертифікат від 30 листопада 2015 р.).

листопад 2015 р. – пройшла навчання та отримала свідоцтво технологічного менеджера НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ NTTN.

січень 2014 р. – пройшла навчання та підтвердила кваліфікацію «ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (Сертифікат № SIC–02/1035 від 15 січня 2014 р.).

грудень 2013 р. – взяла участь у тренінгу з питань ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ (м. Київ, Україна).

жовтень 2013 р. – пройшла навчальне стажування на базі Російського державного геологорозвідувального університету імені Серго Орджонікідзе на тему «ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА РОСІЇ» (м. Москва, Росія).

лютий 2012 р. – склала КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей (Сертифікат №35 від 29 лютого 2012 р.).

листопад–грудень 2011 р. – пройшла НАУКОВО–ДОСЛІДНЕ СТАЖУВАННЯ на базі Центру екологічних досліджень Хельмхольтц (Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ) на тему «ЕКОНОМІКО–ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВУГЛЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ФІНІШНИМ ДООЧИЩЕННЯМ У БІОІНЖЕНЕРНИХ СТАВКАХ» (м. Лейпциг, Німеччина).

липень 2010 р. – пройшла НАУКОВО–ДОСЛІДНЕ СТАЖУВАННЯ на базі Інституту енергетичної інженерії Дрезденського технічного університету на тему «ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕРМОДЕСТРУКЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ШИН ЗА ДАНИМИ ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ» (м. Дрезден, Німеччина).

 

Нагороди та відзнаки:

Диплом Переможця Міжнародного конкурсу молодих вчених «Зелені таланти» (2010 р.), який проводиться за підтримки Федерального Міністерства освіти, науки, досліджень та технологій Німеччини (BMBF) (Німеччина).

Подяка за підготовку студентської команди «Швидка економічна допомога» КНУ імені Тараса Шевченка – переможців Всеукраїнського конкурсу «SDG in Ukraine: Look of New Generation» від Мережі Глобального договору ООН в Україні, Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти, Київської бізнес школи, Академії праці, соціальних відносин і туризму (від 19 грудня 2017 р.).

Подяка за плідну співпрацю, організацію та проведення конкурсу «Молодь Київщини за зелену економіку» від Торгово–промислової палати України та Програми зі сприяння зеленій модернізації української економіки (GIZ, Німеччина) (від 16 травня 2017 р.).

Подяка за участь у проекті над розробкою Київської міської стратегії попередження та адаптації до кліматичних змін (у складі наукового колективу) від Постійної комісії з питань екологічної політики Київської міської ради (№08/288–01 від 08 січня 2014 р.).

Подяка за сумлінну працю на економічному факультеті (№040/120 від 10 червня 2013 р.).

 

 

 

Викладає курси:

«International Green Business» («Міжнародний зелений бізнес»), «Еколого–економічне управління розвитком території», «Управління та поводження з відходами», «Інженерна екологія», «Управління екологічними ризиками», «Основи охорони праці».

 

Наукові інтереси:

Екологічна економіка; «зелений» бізнес; сталий розвиток та екологічна безпека; економічна оцінка екосистемних послуг; зміна клімату та стратегії адаптації до зміни клімату на урбанізованих територіях; переробка й утилізація відходів; інтерактивні методи навчання та комп’ютерні симуляції.

 

Науково–дослідна робота:

квітень–грудень 2013 р. – науково–дослідна робота за комплексною темою «Розробка Київської міської стратегії попередження й адаптації до зміни клімату» (номер державної реєстрації 0113U005427, Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

2013 р. – українсько–швейцарський проект з розробки імітаційної комп’ютерної програми «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

2010–2011 рр. – науково–дослідна робота за комплексною темою “Організаційно–методичні принципи раціонального використання моторних палив під час експлуатації авіаційної та наземної техніки” (№671–ДБ10, номер державної реєстрації 0110U000223, Національний авіаційний університет).

2010–2011 рр. – науково–дослідна робота за комплексною темою “Організаційно–методичні принципи раціонального використання моторних палив під час експлуатації авіаційної та наземної техніки” (№671–ДБ10, номер державної реєстрації 0110U000223, Національний авіаційний університет).

2008–2009 рр. – науково–дослідна робота за комплексною темою «Розробка наукових основ економії та раціонального використання традиційних моторних палив та перспективи розвитку альтернативних джерел енергії для транспортних засобів» (№509–ДБ08, номер державної реєстрації 0108U004068, Національний авіаційний університет)

 

Основні наукові праці:

 1. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. Climate Change in the City of Kyiv: Problems and Ways to Prevent Them. Колективна монографія / За наук. ред. д–ра екон. наук, проф., чл.–кор. НАН України В.Д. Базилевича, д–ра геогр. наук, проф. С.І. Сніжка. – Дніпропетровськ: Середня Т.К., 2014. – 216 с.
 2. Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату // В. Базилевич, Г. Купалова, В. Нойманн, С. Сніжко, Т. Харченко, Т. Мельник, В. Хрутьба, О. Шевченко, Ю. Нікітченко, М. Правило, С. Курикін. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2014. – 33 с.
 3. Ecological Accounting, Taxation and Reporting: educational and methodical complex for students majoring in International Business / authors Y. Nikitchenko, T. Semenko. – K.: Starter Publ., 2014. – 44 p.
 4. Nikitchenko Y. S. Ecological Accounting, Taxation and Reporting : Compendium of Lectures / Y. S. Nikitchenko, Т. М. Dombrovska. – “Suchasni Technologii “BAVOK”, 2014. – 144 р.
 5. International Green Business: the course compendium for students majoring in “Business Economics”, “Business Economics” (Master’s Degree Programme “Environmental Entrepreneurship”) and “Applied Economics” / Yuliya Nikitchenko, Oleksandra Borysenko. – K., 2013. – 45 p.
 6. Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 288 с.
 7. Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: робочий зошит / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 132 с.
 8. Концепція освітньої діяльності за освітньо–кваліфікаційним рівнем «магістр», магістерська програма «Екологічне підприємництво», спец. «Економіка підприємства» / Купалова Г.І.,Нойманн В., Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю. С., Мурована Т.О. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 24 с.
 9. Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво» / Укладачі: Купалова Г.І.,Нойманн В., Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю. С., Мурована Т.О. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 46 с.
 10. Науково–дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва/ Купалова Г.І.,Нойманн В., Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю. С., Мурована Т.О. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 91 с.
 11. Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва / Купалова Г.І., Нойманн В., Сагайдак Ю.А., Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Мурована Т.О. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 71 с.
 12. Нікітченко, Ю. С. Отримання поверхнево–активних речовин на основі вторинної сировини переробки відходів / Ю. С. Нікітченко // Східно–Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №4/10(70). – С. 26–31.
 13. Никитченко, Ю. С. Экологическая безопасность и экономическая эффективность технологий переработки изношенных шин транспортных средств / Ю. С. Никитченко // Научный журнал «Апробация» (Россия). – 2014. – №8. – С. 115–118.
 14. Nikitchenko, Y. S. Environmentally Safe Motor Fuel Component Based on the Secondary Product of Thermal Treatment of Scrap Tires / Y. Nikitchenko // European Applied Studies, Germany. – 2014. – № 8. – P. 59–63.
 15. Нікітченко, Ю. С. Оцінка екологічних ризиків при складуванні зношених автомобільних шин на звалищах / Ю. С. Нікітченко, О. І. Запорожець // Східно–Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №2/11 (62). – С. 19–24.
 16. Нікітченко Ю. С. Економіко–екологічна оцінка технологій переробки автомобільних зношених шин / Ю. С. Нікітченко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2012. – №142. – С. 58–62.
 17. Нікітченко, Ю. С. Фізико–хімічні властивості піроконденсату, отриманого шляхом переробки відпрацьованих автомобільних шин / Ю. С. Нікітченко, О. І. Запорожець // Нафтова і газова промисловість: науково–виробничий журнал. – 2011. – № 1. – С. 47–51.
 18. Нікітченко, Ю. С. Аналіз структурно–групового і хімічного складу піроконденсату та його продуктів / Ю. С. Нікітченко, О. І. Запорожець, О. О. Вовк // Вісник Національного авіаційного університету. – 2010. – №1 – С. 191–195.
 19. Nikitchenko, J. S. Life Cycle Assessment Comparison of Methods for Scrap Tires Treatment / J. Nikitchenko // MOTROL: Motorization and Power Industry in Agriculture. – 2010. – № 12D. – P. 136–141.
 20. Nikitchenko, J. S. Environmental Safety Technology of Scrap Tires Treatment / J. S. Nikitchenko, O. O. Vovk // Proceedings of The National Aviation University. – 2009. – № 4 – P. 94–99.
 21. Nikitchenko, J. S. Improving of Ecological Characteristics of Technology on Pyrolysis of Scrap Tires / J. S. Nikitchenko, O. O. Vovk, G. I. Arhipova // Proceedings of The National Aviation University. – 2009. – № 1 – P. 84–88.
 22. Nikitchenko, J. S. Usage of Post–Consumer Tires as Raw Materials / J. S. Nikitchenko, O. O. Vovk, G. I. Arhipova, K. U. Akinina // Proceedings of The National Aviation University. – 2009. – № 4 – P. 186–188.