Мурована Тетяна Олександрівна

Дата народження: 17 вересня 1985 р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Лауреат премії Президента України для молодих вчених

Навчання

 • 2002-2008 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
 • 2008-2011 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аудит зобов’язань за податками і зборами».

Трудова діяльність

 • 2011-2018 рр. – асистент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 р. по теперішній час – доцент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конкурси, нагороди:

 • 2016 р. – стала фіналісткою та здобула призове місце у конкурсі «Розробка державного логотипу для органічних харчових продуктів в Україні» (Міністерство аграрної політики та продовольства України).
 • 2018 р. – присуджено премію Президента України для молодих вчених (Указ Президента України № 419/2018 від 07.12.2018 р.).

Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. – пройшла навчання в Міжнародному літньому університеті екологічних наук з проблем відновлюваної енергії та збереження клімату (Німеччина, Академія енергетики та навколишнього середовища м. Анхальт).
 • 2012 р. – закінчила повний курс англійської мови за програмою підвищення кваліфікації (Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2016 р. – закінчила англомовний курс підвищення кваліфікації «Participation in International Conferences» (проект «English for Universities», організований British Council Ukraine сумісно з економічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2018 р. – закінчила англомовний курс підвищення рівня мовних компетентностей та отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні С1 (Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2018 р. – закінчила курс підвищення кваліфікації «SAP Business One» з питань логістики, фінансів, впровадження та підтримки програмного продукту (SAP Ukraine).
 • Брала участь у семінарах та тренінгахз проблем розвитку підприємницьких навичок та інтеграції досвіду у навчальний процес університетів, експертної оцінки якості товарів та формування асортиментної політики, сталого споживання та виробництва, використання екологічних переваг виробничої діяльності в маркетинговій стратегії підприємств, бухгалтерського обліку та оподаткування (Міністерство екології та природних ресурсів України, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, українські підприємства та заклади вищої освіти).

Викладає курси:

«Організація підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці», «Організація і технологія торгівлі», «Стратегічне управління та розвиток торгового бізнесу», «Організація та перспективи розвитку торгівлі», «Environmental accounting», «Теоретичні засади екологічної економіки», «Обліково-аналітичне забезпечення «зеленого» підприємництва» та ін.

Наукові інтереси

Стратегічне управління та розвиток підприємницької діяльності, організація та перспективи розвитку торгівельних та транспортно-логістичних підприємств, облік і звітність в умовах реалізації політики екологічної збалансованості, удосконалення обліку та аудиту податкових зобов’язань підприємств.

Основні наукові праці

Автор 70 наукових праць, у тому числі:

Навчальні посібники, монографії:

 1. Основи «зеленої» економіки: навчальний посібник / Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.
 2. Екологічна економіка: практикум / За ред. Г.І. Купалової. – К.: Освіта України, 2017. – 273 с.
 3. Теорія економічного аналізу: практикум / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2014. – 638 с.
 4. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами: моногр. / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. – 308 с.
 5. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності: [монографія] / за заг. ред. Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 294 с.

Навчально-методичні комплекси:

 1. Організація і технологія торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика» / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 51 с.
 2. Управління start-up в торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Електронна комерція» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 50 с.
 3. Організація та перспективи розвитку торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Електронна комерція» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 52 с.
 4. Обліково-аналітичне забезпечення «зеленого» підприємництва: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Облік і оподаткування» освіт. прогр. «Облік і аудит» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 53 с.
 5. Основи охорони праці: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Облік і аудит», «Прикладна статистика», «Менеджмент організацій» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 47 с.
 6. Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво» / Базилевич В. Д., Купалова Г. І., Гацька Л. П. та ін. – К. : ЦП Компринт, 2018. – 63 с.

Наукові публікації:

 1. Murovana T.O. Problems and prospects of international trade development in Ukraine // Бізнес Інформ. – 2018. – № 5. – С. 8-11 (Index Copernicus).
 2. Murovana T. Ukrainian energetics on the road to green growth / Tetiana Murovana // World Science. – 2018. – № 5 (33). – Vol. 2. – С. 37-41 (Index Copernicus).
 3. Мурована Т.О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії / Т.О. Мурована // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 15-19(Index Copernicus).
 4. Murovana T. Modernization of Ukrainian economy on the basics of green growth / T. Murovana // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2018. – С. 43-45.
 5. Bazylevych V. Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine / Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y.// Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Volume 15. – Issue № 3. – P. 64-75 (Scopus).
 6. Murovana T. Investment in renewables: global trends and prospects / T. Murovana // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. За ред. В.Д. Базилевича, Г.І. Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2017. – С. 46-49.
 7. Murovana T. Legal regulation of green business in Ukraine under modern conditions of EU integration / T. Murovana // Зелений бізнес : життя заради майбутнього : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / за ред. В. Д. Базилевича та Д. Вальтера. – Частина 2. – К. : STARTER, 2014. – С. 21-23.
 8. Murovana T. Modern approaches to accounting and taxation in environmental entrepreneurship / T. Murovana // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 150. – С. 58-65 (Index Copernicus).
 9. Мурована Т. О. Особливості організації обліку зобов’язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні / Т. Мурована // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 147. – С. 60-66 (Index Copernicus).
 10. Murovana T. Green technologies as a tool for implementation of sustainable development concept / T. Murovana // Практика впровадження зелених технологій : досвід Німеччини : матеріали міжнародного симпозіуму / за ред. В.Д. Базилевича та Д. Вальтера. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2013. – С. 55-57.
 11. Мурована Т. О. Стан та перспективи «зеленого» інвестування в Україні та світі / Т. Мурована // Розвиток економіки України в умовах невизначеності глобалізаційно-інтеграційних процесів: економіка, фінанси, право : збірник матеріалів XVI Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2013 р.). – К. : УДУФМТ, 2013. – С. 133-136.
 12. Матвієнко Т.О. Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції / Т.О. Матвієнко // Агросвіт. – 2012. – № 22. – С. 8-11.
 13. Матвієнко Т.О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств / Т.О. Матвієнко // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 32-35.
 14. Матвиенко Т.А. Проблемы экологического налогообложения в Украине и мире / Т. А. Матвиенко // Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – 2012. – Выпуск 4. – С. 24-26.
 15. Купалова Г.І., Матвієнко Т.О. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля // Г.І. Купалова, Т.О. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Випуск 142. – С. 12-16.
 16. Матвієнко Т.О. Нові підходи до обліку та контролю зобов’язань за податками і зборами в умовах реформування податкової системи України / Т.О. Матвієнко // Економічний часопис – XXI. – 2010. – № 11-12. – С. 86-88.
 17. Matviyenko T.O. Usage of audit results on tax and charges liabilities in terms of enterprises’ tax planning / T.O. Matviyenko // Nauka i studia. – 2010. – № 9 (31). –P. 48-56.
 18. Купалова Г.І., Матвієнко Т.О. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов’язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи / Г.І. Купалова, Т.О. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – Випуск 118. – С. 31-34.
 19. Матвієнко Т.О. Проблеми бухгалтерського обліку зобов’язань за податками і зборами / Т.О. Матвієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 234-240 (Scopus, Web of Science).