Купалова Галина Іванівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук, професор, Почесний професор Карагандинського економічного університету (Казахстан).

Посада: Завідувач Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Навчання:

Закінчила Національний аграрний університет (1976 р.), диплом з відзнакою, спеціальність – економіст по бухгалтерському обліку.
1979 – 1982 рр. навчалася в аспірантурі Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук.

У 1982 році захистила кандидатську дисертацію, а в 1995 році – докторську дисертацію «Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України».

Атестат професора зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» отримала у 1999 році.
Пройшла науково-педагогічне стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Росії, Узбекистані та ін.

Трудова діяльність:

У 1977-1978 рр. працювала бухгалтером в Управлінні сільського господарства Васильківського райвиконкому Київської області.
У 1978-1979 рр. обіймала посаду головного бухгалтера Васильківського районного об’єднання «Сільгосптехніка».

Починаючи з 1979 р., більше двадцяти років присвятила науковій діяльності з проблем соціальної політики, зайнятості та ринку праці в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. Пройшла шлях від аспіранта до завідувача відділу, відділення, доктора економічних наук, професора.
З 2001 р. працювала на посаді професора кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2009 р. – завідувач Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва.
З 2010 р. – директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Екологічна економіка», «Сучасні технології «зеленого» бізнесу», «Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Теорія економічного аналізу», «Економіка торговельного підприємства» та ін.

Наукові інтереси:

Проблеми екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, торгівлі, соціальної політики, ринку праці, методології економічних досліджень.

Читала лекції на грантовій основі у вузах Казахстану (м. Астана, м. Караганда 2012- 2016 рр.), Росії (м. Москва, 2012-2013 рр.), Польщі (м. Жешув, 2015 р.).

Професор Купалова Г.І. є автором понад 240 наукових праць, загальним обсягом майже 700 д.а., в т.ч. 20 монографій і 17 підручників, навчальних посібників, у т.ч. з грифом МОН України., понад 70 статей у наукових журналах, 80 навчально-методичних праць та ін. Має  свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори.

Підготувала 22 кандидати економічних наук. Здійснює наукове керівництво  магістрантами і докторантами  PhD в КНУ імені Тараса Шевченка та в зарубіжних вищих навчальних закладах (Казахстан, Німеччина).

Підвищувала фаховий і професійний рівень у зарубіжних вищих навчальних закладах,  науково-дослідних установах Німеччини, Канади, Великобританії, Угорщини, Болгарії, Польщі, Росії, Узбекистану, Казахстану та ін.

Купалова Г.І. веде активну громадську роботу. Вона є заступником голови науково-методичної комісії за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» МОН України, експертом Світового Банку з питань соціально-економічної політики, членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, членом ученої ради економічного факультету, членом редколегії чотирьох наукових фахових журналів, у т.ч. у Казахстані, Польщі.

Має значний досвід роботи із міністерствами та відомствами, була членом Наукової ради Міністерства праці та соціальної політики України, членом Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, членом Міжвідомчої комісії при Президенті України із питань реформування сільського господарства і соціальної сфери, членом експертної ради МОН України.

Нагороджена відзнакою Міністерства оборони України – Медаль «За сприяння Збройним Силам України» (2010 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017 р.), Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2009 р.), Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.) та Грамотами економічного факультету (2013, 2014, 2017  рр.). Має Подяку Міністерства оборони України (2005 р.), Подяку Міністерства освіти і науки України, НАН України, Національного центру «МАН України» (2013 р.), подяки декана економічного факультету (2003, 2004, 2009, 2014, 2017 рр.). Визнана кращим викладачем економічного факультету 1999 року, є лауреатом Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Модернізація національної економіки на принципах сталого розвитку» (2016 р.).

 

Основні наукові праці:

Опублікувала понад 240 наукових праць, у т.ч. двадцять монографій, а також навчальні посібники.

Купалова Г.І. Мотивація праці та формування ринку робочої сили // Монографія. – К., 1993 (у співав.).

Купалова Г.І. Ринок робочої сили в аграрному секторі України; (теоретичні та практичні проблеми) // Монографія. – К., 1995.

Купалова Г.І. Формування політики зайнятості // Монографія. – К. 1999.

Купалова Г.І. Муніципальна статистика // Навчальний посібник. – К., 2005 (у співав.).

Купалова Г.І. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти // Монографія. – Тернопіль, 2005 (у співав.).

Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку лізингу в Україні // Монографія. – К., 2007 (у співав.).

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 639 с.

Купалова Г.І. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов’язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи / Г. І. Купалова, Т. О. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – Випуск 118. – С. 31-34.

Базилевич В., Вальтер Д., Купалова Г., Хартманн В. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський. — К. : Знання, 2010. — 518 с.

Купалова Г.І., Коренєва Н.О. Екологічна складова системи показників інвестиційної привабливості регіонів України // Зб. Вісник Університету Банківської справи Національного банку України. – 2010. – №3. С. 133-136.

Купалова Г.І. Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України // Зб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – №26. – С. 35-39.

Купалова Г.І., Ворона В.В. Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово – оборонному комплексі // Зб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – №27. – С. 41-44.

Купалова Г.І., Алесеєнко О. Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України // Зб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – №127. – С. 5-9.

Купалова Г.І., Ульянова Д.К. Формування ефективної системи екологічного менеджменту та аудиту // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1 (11). – С.48-53.

Базилевич В., Вальтер Д., Аймагамбетов Е. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-казахсько-німецько-російсьско-англійський. — Караганда: Форма плюс, 2011. — 614 с.

Купалова Г.І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення. Монографія. – К.: Освіта України, 2011 (у співав.)

Купалова Г.І. Основні принципи функціонування екологічного підприємництва // Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього», 5-6 квітня 2012 р., КНУ імені Тараса Шевченка. –К.: Обрії, 2012. – С. 15-18.

Купалова Г.И., Базилевич В.Д. Экологический императив экономического образования с учетом глобализационных требований //Сб. Современные проблемы географии, экологии и природопользования . – Волгоград: ВолГУ, 2012. – С. 716-721.

Купалова Г.І., Матвієнко Т.О. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля // Зб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Випуск 142. – С. 12-16.

Купалова Г., Кыдырбек–улы Д., Сыздыкбаева Б., Раимбеков Ж. Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 344-356.

Купалова Г., Тулебаева Г. Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С.487-495.

Купалова Г.И. Теоретико-организационные основы экологического планирования и прогнозирования в Украине // Сб. «Глобализация и актуальные проблемы науки в 21-ом веке» – Тбилиси: Тбилиский учебный университет, 2013 – С. 71-74 .

Купалова Г.І., Базилевич В.Д. «Зелені» освіта та культура – основа стратегії сталого розвитку //Зб. Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference “Rio +20”. – Kiev, 2013. – С. 24-32.

Купалова Г.И. Организация экологического планирования в Украине // ХІ Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле». – М.: МГРГИ-РГГРУ, 2013. – С.303-305.

Купалова Г.І. Основні показники економіко-екологічного аналізу ефективності інвестиційних проектів //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини». – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2013. – С. 44-47.

Г. І. Купалова, В. М. Четверик. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств. – Ужгород: ФОП Бреза, 2013. – 212 с.

Kupalova G.I., Bazylevych V.D. Climate change in Kyiv: ways to counteract and minimize negative effects // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Випуск 152. – С. 6-12.

Г. І. Купалова, В.Д. Базилевич, С.І. Сніжко, В. Нойманн та ін. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. – К.: StarterPubl., 2014. – 215 с.

Г. І. Купалова, Т. О. Мурована. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами – К.: «Освіта України», 2014. – 308 с.

Купалова Г.І., Мурована Т.О. Теорія економічного аналізу. Практикум. – К. : «Освіта України», 2014. – 638 с.

Г. І. Купалова, В. Нойманн, Н. В. Гончаренко, Л.П. Гацька та ін. Стратегія “зеленого» розвитку підприємства. Навчальний посібник – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 286 с.

Купалова Г.І., Домбровська Т.М. Екоконтролінг. Навчальний посібник-практикум. – К.: ТОВ ЦП ”Компринт, 2014. – 196 с.

Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy “Władza i przywództwo w gospodarce”, Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. – 189 s.

Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy “Władza i przywództwo w gospodarce”, Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. – 95 s.

Kupalova G. I., Bazylevych V.D. Climate change: the major threat of the 21st century //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Випуск 6 (159). – С. 6-11.

Halyna Kupalova, Victoria Chetveryk. Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success // Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI). – 2015. – №1-2. – С. 28-31. Scopus.

Купалова Г.І., Гацька Л.П. Екологізація шкільної та вищої економічної освіти //Сталий розвиток економіки. – 2015. – №1. – С. 130-135.

Купалова Г.І.,  Домбровська Т.М.. Актуальні питання обліку та аудиту податку на додану вартість на цукрових заводах. Монографія. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 256 с.

Viktor Bazylevych, Galyna Kupalova, Zhanna Bulhairova, Larysa Satyr, Natalia Goncharenkо. The efficiency of use of the human capital in the agriculture// Problems and Perspectives in Management”. – №4. – 2016. – С.97-102. Scopus.

Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум. – К.:  Компринт, 2017. –  160 с.

Купалова Г.І., Гацька Л.П., Мурована Т.О. та ін. Екологічна економіка: практикум /За ред. Г.І. Купалової.- К.: Освіта України, 2017.- 273 с.

Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk J. Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine // Problems and Perspectives in Managements. – № 3 (15) – 2017. – P. 97-103. Scopus.